województwo wileńskie

Przynależność administracyjna

Stare mapy województwa wileńskiego

Herb województwa wilenskiego Województwo wileńskie II Rzeczypospolitej istniało w latach 1926–1939 ze stolicą w Wilnie. Od zachodu graniczyło z terytorium Litwy, od północy z Łotwa i od wschodu z ZSRR. Od południa graniczyło z województwem nowogródzkim i w niewielkim fragmencie poludniowo-zachodnim z województwem białostockim. Województwo wileńskie miało 14 miast, 103 gminy wiejskie i dzieliło się na 8 powiatów: brasławski, dziśnieński, mołodeczański, oszmiański, postawski, święciański, wilejski, wileńsko-trocki. W 1939 r. województwo podzielono między ZSRR a Republikę Litewską.

Mapa województwa wilenskiego

Województwo wilenskie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia województwa wileńskiego

12 października 1920 roku zostało ogłoszone przez Polaków powstanie tzw. Litwy Środkowej ze stolicą w Wilnie w celu oderwania od Litwy terenów przekazanych jej 27 sierpnia 1920 roku przez bolszewików. 18 kwietnia 1922 roku Litwa Środkowa została przyłączona do Polski jako Ziemia Wileńska.

Ziemia Wileńska składała się z miasta Wilna oraz powiatów wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego. Równocześnie do Ziemi Wileńskiej przyłączono powiaty dziśnieński, duniłowiczowski i wilejski z sąsiedniego województwo nowogródzkiego. Pomiędzy 1923 a 1924 rokiem powiaty wileński i trocki zostały połączone w powiat wileńsko-trocki. 1 stycznia 1926 roku powiat duniłowicki przekształcono w powiat postawski. Ziemia Wileńska była ostatnim obszarem II RP który otrzymał status województwa. Doszło do tego dopiero 20 stycznia 1926 roku, kiedy przekształcono ją w województwo wileńskie.

Ludność

Ziemia wileńska charakteryzowała się niskim rozwojem ekonomicznym, małą gęstością zaludnienia, dużym stopniem zniszczeń powojennych, nieurodzajnymi glebami i słabo rozwiniętą siecią komunikacyjna. Bardzo słabo był również rozwinięty przemysł koncentrujący się wokół głównego bogactwa, jakim było drewno. Były to ziemie zniszczone długim okresem zaboru rosyjskiego, I wojna światowa oraz wojna polsko-bolszewicka w 1920 r.

W 1921 r. województwo wileńskie liczyło l 005 565 osób, co dawało gęstość zaludnienia wynoszącą 34,5 mieszkańców na l km2. Zamieszkane było w większości przez Polaków (59,7%) i Białorusinów (22,7%) z niewielką domieszką Żydów, Litwinów, Rosjan i Karaimów. Co do stosunków wyznaniowych 62,5% było wyznania rzymskokatolickiego, 25,4% prawosławnego, 8,7% mojżeszowego, 3,4% przypada na inne wyznania.

Większość ziemi znajdowała się w rękach Polaków, choć trudno tu jednoznacznie stwierdzić czy byli to w przewadze Polacy etniczni, czy też Litwini związani z polską kulturą. Zasadnicza bowiem część właścicieli ziemskich na Wileńszyźnie wywodziła swoje korzenie z kniaziów bądź szlachty litewskiej i litewsko-ruskiej. Należeli do nich Czetwertyńscy, Druccy, Giedroyciowie, Ogińscy, Puzynowie, Sanguszkowie, Świrscy, Mirscy, Radziwiłłowie, Sapiehowie, Sołtanowie, Tyszkiewiczowie, Domeykowie, Jundziłłowie, Mineykowie, Montwiłlowie, Olechnowiczowie czy Tołłoczkowie. Do rodzin pochodzenia niemieckiego zaliczali się natomiast: Broel-Platerowie, Plater-Zyberkowie, Manteufflowie, Puttkamerowie, Romerowie czy Tyzenhauzowie. Korzenie włoskie posiadał ród Scipio del Campo, Munauzzich, Badenich, a tatarskie Oleszkiewiczów, Kryczyńskich, Półtorzyckich, Jakubowskich.

Wedlug
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej.
Województwo Wileńskie na obszarze Republiki Białorusi
DiG, Warszawa, 2007

Wiadomości:

proszę o wszystkie wiadomości na temat Franciszek pieślak... > > >
Interesuje mnie historia majątku Okuniowo i jego właścicieli.... > > >
Looking for information about the family of Jerzy Raczkowski born 1889 arrived in New York USA in 1907... > > >
Poszukuję informacji na temat rodziny Trojniczów i Borodko w Polsce... > > >
Poszukuję informacji na temat rodziny Trojniczów w Polska. Ja z Postawy w Bialorusi.... > > >
самая лучшая деревня в Мире! здесь прошло моё детство! С теплым чувством вспоминаю это время! как же хочется вернуться опять на каникулы к моей любимой бабушке Стреминской Марии Матвеевне, побегать босиком по траве, выпить парного молока. В деревне жили и живут прекрасные, добрые люди, большая часть из них родственники! Всем большой привет! Очень скучаю по родной деревне. Буду рада любой информации о жизни и жителях деревни Забеги Мядельского района Минской области... > > >
Добрый день.Может кто-нибудь знает любую информацию о семье Борткевичей( Буркевичей) Викентия и Теодоры из Драгунов,которая проживала в местечке Цагельня.У них была дочь Пелагея,приблизительно 1864-1866 года рождения.С удовольствием поделюсь информацией,которой располагаю я. Спасибо.... > > >
Hi, Jan Sieniuc had a son ,Anton Sieniuc, and daughter ,Jania Sieniuc. They are my relatives. Can you give me your e-mail, I will write to you.... > > >
Мой отец родом из Демидов

... > > >
Searching for information about the Niezabytowski family.... > > >

Zdjęcia

Juncewicze, wieś

Juncewicze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Наталья Крупская

Naroty, wieś

Naroty, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Gajówka, zaścianek

Gajówka, zaścianek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Andrew Romanienko

Dzisna, miasto

Dzisna, miasto Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Mikołaj Hołubicki

Burniszki, zaścianek

Burniszki, zaścianek Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Alexander

Repiechy, wieś

Repiechy, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Иван Бай

Tumiłowicze, wieś

Tumiłowicze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Иван Бай

Stare Haby, wieś

Stare Haby, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Иван Бай

Słoboda Żośniańska, wieś

Słoboda Żośniańska, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Иван Бай

Nazwiska dodane przez użytkowników

Jakubionek Hrydziuszki Małe, wieś (powiat dziśnieński)
Markevich Bór (Borowe), wieś (powiat dziśnieński)
Лавринович dodał(a) Лавринович Ławrynówka, wieś (powiat dziśnieński)
Ławrynowicz Ławrynówka, wieś (powiat dziśnieński)
Шинкевич Dubówka, wieś (powiat dziśnieński)
Шидловская Krzywsk, wieś (powiat oszmiański)
Левицкий Kiejże, wieś (powiat brasławski)
Xxxxxxxx Karasino, wieś (powiat brasławski)
Xxxxxxxx Budynie, wieś (powiat brasławski)
Xxxxxxxx Zatoki, kolonia (powiat święciański)
Демьянчик dodał(a) Узких Светлана Chociłowce, kolonia (powiat dziśnieński)
Pyko dodał(a) Козловская Borodzienicze, wieś (powiat brasławski)
Kazloyskaya Siemieniszki, wieś (powiat brasławski)
Kazloyskaya Ambrosionki, wieś (powiat brasławski)
Kazloyskaya Borodzienicze, wieś (powiat brasławski)