województwo wileńskie

Przynależność administracyjna

Stare mapy województwa wileńskiego

Herb województwa wilenskiego Województwo wileńskie II Rzeczypospolitej istniało w latach 1926–1939 ze stolicą w Wilnie. Od zachodu graniczyło z terytorium Litwy, od północy z Łotwa i od wschodu z ZSRR. Od południa graniczyło z województwem nowogródzkim i w niewielkim fragmencie poludniowo-zachodnim z województwem białostockim. Województwo wileńskie miało 14 miast, 103 gminy wiejskie i dzieliło się na 8 powiatów: brasławski, dziśnieński, mołodeczański, oszmiański, postawski, święciański, wilejski, wileńsko-trocki. W 1939 r. województwo podzielono między ZSRR a Republikę Litewską.

Mapa województwa wilenskiego

Województwo wilenskie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia województwa wileńskiego

12 października 1920 roku zostało ogłoszone przez Polaków powstanie tzw. Litwy Środkowej ze stolicą w Wilnie w celu oderwania od Litwy terenów przekazanych jej 27 sierpnia 1920 roku przez bolszewików. 18 kwietnia 1922 roku Litwa Środkowa została przyłączona do Polski jako Ziemia Wileńska.

Ziemia Wileńska składała się z miasta Wilna oraz powiatów wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego. Równocześnie do Ziemi Wileńskiej przyłączono powiaty dziśnieński, duniłowiczowski i wilejski z sąsiedniego województwo nowogródzkiego. Pomiędzy 1923 a 1924 rokiem powiaty wileński i trocki zostały połączone w powiat wileńsko-trocki. 1 stycznia 1926 roku powiat duniłowicki przekształcono w powiat postawski. Ziemia Wileńska była ostatnim obszarem II RP który otrzymał status województwa. Doszło do tego dopiero 20 stycznia 1926 roku, kiedy przekształcono ją w województwo wileńskie.

Ludność

Ziemia wileńska charakteryzowała się niskim rozwojem ekonomicznym, małą gęstością zaludnienia, dużym stopniem zniszczeń powojennych, nieurodzajnymi glebami i słabo rozwiniętą siecią komunikacyjna. Bardzo słabo był również rozwinięty przemysł koncentrujący się wokół głównego bogactwa, jakim było drewno. Były to ziemie zniszczone długim okresem zaboru rosyjskiego, I wojna światowa oraz wojna polsko-bolszewicka w 1920 r.

W 1921 r. województwo wileńskie liczyło l 005 565 osób, co dawało gęstość zaludnienia wynoszącą 34,5 mieszkańców na l km2. Zamieszkane było w większości przez Polaków (59,7%) i Białorusinów (22,7%) z niewielką domieszką Żydów, Litwinów, Rosjan i Karaimów. Co do stosunków wyznaniowych 62,5% było wyznania rzymskokatolickiego, 25,4% prawosławnego, 8,7% mojżeszowego, 3,4% przypada na inne wyznania.

Większość ziemi znajdowała się w rękach Polaków, choć trudno tu jednoznacznie stwierdzić czy byli to w przewadze Polacy etniczni, czy też Litwini związani z polską kulturą. Zasadnicza bowiem część właścicieli ziemskich na Wileńszyźnie wywodziła swoje korzenie z kniaziów bądź szlachty litewskiej i litewsko-ruskiej. Należeli do nich Czetwertyńscy, Druccy, Giedroyciowie, Ogińscy, Puzynowie, Sanguszkowie, Świrscy, Mirscy, Radziwiłłowie, Sapiehowie, Sołtanowie, Tyszkiewiczowie, Domeykowie, Jundziłłowie, Mineykowie, Montwiłlowie, Olechnowiczowie czy Tołłoczkowie. Do rodzin pochodzenia niemieckiego zaliczali się natomiast: Broel-Platerowie, Plater-Zyberkowie, Manteufflowie, Puttkamerowie, Romerowie czy Tyzenhauzowie. Korzenie włoskie posiadał ród Scipio del Campo, Munauzzich, Badenich, a tatarskie Oleszkiewiczów, Kryczyńskich, Półtorzyckich, Jakubowskich.

Wedlug
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej.
Województwo Wileńskie na obszarze Republiki Białorusi
DiG, Warszawa, 2007

Wiadomości:

я ищу Милковскую Людмилу Людвиговну,зарегистрированную по адресу ул.Заречная.д.6. д.Волколата можно ли узнать , проживает она там и узнать какие либо координаты... > > >
Dziękuję bardzo za pomoc. Dzięki tej stronie udało mi się znaleźć miejsce, w którym kiedyś znajdowała się miejscowość Janina. Niestety na dzisiejszych mapach już jej nie ma...
Raz jeszcze dziękuję za pomoc i życzę wszystkiego dobrego.... > > >
Panie Tomaszu

Księgi metrykalne z parafii Boruny ( janina ) znajdują się w NIAB w Grodnie. Tam też jest zapewne metryka urodzenia dziadka Pańskiej żony oraz inne metryki tej rodziny.

Pozdrawiam

Jerzy Tadeusz
jertad1@wp.pl... > > >
Polecam także stronę poświęconą Ziemi Oszmiańskiej http://www.oszmianszczyzna.pl/strona_glowna.html i zakładkę "Mapy".... > > >
Panie Tomaszu, proszę zajrzeć na www.kami.net.pl -> Baza Miejscowości Kresowych.... > > >
Panie Tomaszu. Janina o której Pan mówi jest na mapie z 1927 roku /wojskowej/ Parafia BORUNY . Czy jest na aktualnym zdjęciu satelitarnym ,trzeba by sprawdzic. swojcik@gmail.com... > > >
Witam, nie mogę znaleźć nigdzie miejscowości Janina powiat Wileński. W tej miejscowości urodził się w 1928 roku dziadek mojej żony. Chciałbym prosić o informację czy ta miejscowość jeszcze istnieje, na mapach google również nie ma śladu...... > > >
https://www.geo-by.com/2008/09/mirkliszki.html... > > >
Szukam krewnych Uścinowicz Wiktor syn Alfonsa urodzony 19.03.1925 roku... > > >
Iwona, добрый день. Я заинтересовался имением Анелин и хутором Сержанты в 2014 году, Ездил туда на исследование. Я могу вам прислать фото имения Анелин и Росолы. Какие ракурсы фотографий вам нужны?

С уважением, Илья Савельев.... > > >

Zdjęcia

Kraśne n. Uszą, miasteczko

Kraśne n. Uszą, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Stefan Jaworski

Dziahile, wieś

Dziahile, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami лариса жихар

Norkowicze, kolonia

Norkowicze, kolonia Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Иван Бай

Korwie, wieś

Korwie, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Иван Бай

Proncewicze, wieś

Proncewicze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Agnieszka Kulik

Krzywicze, miasteczko

Krzywicze, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Олег Ровда

Dziahile, wieś

Dziahile, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Rusakovich

Łyntupy, miasteczko

Łyntupy, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Wojciech Fedorowicz

Chociłowce, kolonia

Chociłowce, kolonia Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Узких Светлана

Nazwiska dodane przez użytkowników

Zołotucho dodał(a) Anna Przybylska Struki, wieś (powiat dziśnieński)
Korościk dodał(a) Anna Przybylska Struki, wieś (powiat dziśnieński)
Czarkowski Wilno, miasto (powiat grodzki wileński)
Журавлева Szarabaje, folwark (powiat dziśnieński)
Журавлева Lesuny, zaścianek (powiat mołodeczański)
Сайковский Филарет Иванович dodał(a) Сайковский Leśniki, wieś (powiat dziśnieński)
Сайковский Leśniki, wieś (powiat dziśnieński)
Татарчук Baranie, wieś (powiat święciański)
Татарчук Jodowce, wieś (powiat święciański)
Татарчук Duki, wieś (powiat postawski)
Mironchyk Żerstwianka, wieś (powiat dziśnieński)