województwo wileńskie

Przynależność administracyjna

Stare mapy województwa wileńskiego

Herb województwa wilenskiego Województwo wileńskie II Rzeczypospolitej istniało w latach 1926–1939 ze stolicą w Wilnie. Od zachodu graniczyło z terytorium Litwy, od północy z Łotwa i od wschodu z ZSRR. Od południa graniczyło z województwem nowogródzkim i w niewielkim fragmencie poludniowo-zachodnim z województwem białostockim. Województwo wileńskie miało 14 miast, 103 gminy wiejskie i dzieliło się na 8 powiatów: brasławski, dziśnieński, mołodeczański, oszmiański, postawski, święciański, wilejski, wileńsko-trocki. W 1939 r. województwo podzielono między ZSRR a Republikę Litewską.

Mapa województwa wilenskiego

Województwo wilenskie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia województwa wileńskiego

12 października 1920 roku zostało ogłoszone przez Polaków powstanie tzw. Litwy Środkowej ze stolicą w Wilnie w celu oderwania od Litwy terenów przekazanych jej 27 sierpnia 1920 roku przez bolszewików. 18 kwietnia 1922 roku Litwa Środkowa została przyłączona do Polski jako Ziemia Wileńska.

Ziemia Wileńska składała się z miasta Wilna oraz powiatów wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego. Równocześnie do Ziemi Wileńskiej przyłączono powiaty dziśnieński, duniłowiczowski i wilejski z sąsiedniego województwo nowogródzkiego. Pomiędzy 1923 a 1924 rokiem powiaty wileński i trocki zostały połączone w powiat wileńsko-trocki. 1 stycznia 1926 roku powiat duniłowicki przekształcono w powiat postawski. Ziemia Wileńska była ostatnim obszarem II RP który otrzymał status województwa. Doszło do tego dopiero 20 stycznia 1926 roku, kiedy przekształcono ją w województwo wileńskie.

Ludność

Ziemia wileńska charakteryzowała się niskim rozwojem ekonomicznym, małą gęstością zaludnienia, dużym stopniem zniszczeń powojennych, nieurodzajnymi glebami i słabo rozwiniętą siecią komunikacyjna. Bardzo słabo był również rozwinięty przemysł koncentrujący się wokół głównego bogactwa, jakim było drewno. Były to ziemie zniszczone długim okresem zaboru rosyjskiego, I wojna światowa oraz wojna polsko-bolszewicka w 1920 r.

W 1921 r. województwo wileńskie liczyło l 005 565 osób, co dawało gęstość zaludnienia wynoszącą 34,5 mieszkańców na l km2. Zamieszkane było w większości przez Polaków (59,7%) i Białorusinów (22,7%) z niewielką domieszką Żydów, Litwinów, Rosjan i Karaimów. Co do stosunków wyznaniowych 62,5% było wyznania rzymskokatolickiego, 25,4% prawosławnego, 8,7% mojżeszowego, 3,4% przypada na inne wyznania.

Większość ziemi znajdowała się w rękach Polaków, choć trudno tu jednoznacznie stwierdzić czy byli to w przewadze Polacy etniczni, czy też Litwini związani z polską kulturą. Zasadnicza bowiem część właścicieli ziemskich na Wileńszyźnie wywodziła swoje korzenie z kniaziów bądź szlachty litewskiej i litewsko-ruskiej. Należeli do nich Czetwertyńscy, Druccy, Giedroyciowie, Ogińscy, Puzynowie, Sanguszkowie, Świrscy, Mirscy, Radziwiłłowie, Sapiehowie, Sołtanowie, Tyszkiewiczowie, Domeykowie, Jundziłłowie, Mineykowie, Montwiłlowie, Olechnowiczowie czy Tołłoczkowie. Do rodzin pochodzenia niemieckiego zaliczali się natomiast: Broel-Platerowie, Plater-Zyberkowie, Manteufflowie, Puttkamerowie, Romerowie czy Tyzenhauzowie. Korzenie włoskie posiadał ród Scipio del Campo, Munauzzich, Badenich, a tatarskie Oleszkiewiczów, Kryczyńskich, Półtorzyckich, Jakubowskich.

Wedlug
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej.
Województwo Wileńskie na obszarze Republiki Białorusi
DiG, Warszawa, 2007

Wiadomości:

Добрый день. Тут можно поискать Архив:
Учреждение "Зональный государственный архив в г. Молодечно" Архивный шифр: BY ЗГАМол ф. 437
Название фонда: Дисненское поветовое староство https://fk.archives.gov.by/fond/130963/ ... > > >
Dzień dobry,
Mój Pradziadek Franciszek Karwecki, syn Wincentego również mieszkał we wsi Mańkowiczach. Wg mnie leżały w zakresie kościoła Węsławienieta im Jana Chrzciciela, Oszmiana - tak mam wpisany w akcie ślubu pradziadków.
Pozdrawiam serdecznie
... > > >
Мой отец, Ковалёнок Томаш Антонович, родился в деревне Терешки Шарковщинского района Беларусь 17 сентября 1928 года. Ищу информацию о родителях моего отца, его предкам. Заранее благодарна за любую информацию. 8d9b7... > > >
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите найти сведения о моих родственниках.
отец-Котович Роман Брониславович (24.12.1934-06.02.1985) - из Белоруссии,Витебская область,Шарковщина, деревня Жуки-Ложные.
Его родители: мама-Юлия,отец-Бронислав.
Отец был католик,скорее всего с польскими корнями. У него были братья-сестёры:Броня, Гена,Франц и еще другие.Он уехал в Таллинн в 60- годах, я родилась в 1968 году в Таллинне.
С Уважением,
Алла Матеюк(Котович)... > > >
Здравствуйте! Может кто-то знает где могут храниться метрические книги о рождении Венславенятского костела за 1939 год? В НИАБ Гродно есть только за 1921-1938 года. Может быть также есть какая-либо информация о судьбе этого костела? Заранее спасибо!... > > >
Witam serdecznie. Staram się odnaleźć swoich przodków. Moim dziadkiem był Józef Tawkin urodzony w 1924roku w Wasilówce Mojego dziadka mama nazywała się Anna.Miał siostry i braci.Jego ojciec a mój pradziadek nazywał się Jan urodził się w przybliżeniu 1880 roku a z kolei jego ojciec nazywał się Ludwik. Daty śmierci ani narodzin nie znam. Nie wiem do jakiej parafii należeli . Jeśli państwo macie tego typu dane proszę o odpowiedź na mój adres e-mail ... > > >
Yes, this territory was part of the Polish Republic in 1920-1939.... > > >
This information is about 1909. Were you able to find the same type of information for Oszmiana Church of later years? Thank you... > > >
Dzień dobry, szukam wszelkich wiadomości dotyczących nazwiska Szwab .... > > >
Александр,спасибо вам огромное за информацию! Пишу вам на почту... > > >