województwo wileńskie

Przynależność administracyjna

Stare mapy województwa wileńskiego

Herb województwa wilenskiego Województwo wileńskie II Rzeczypospolitej istniało w latach 1926–1939 ze stolicą w Wilnie. Od zachodu graniczyło z terytorium Litwy, od północy z Łotwa i od wschodu z ZSRR. Od południa graniczyło z województwem nowogródzkim i w niewielkim fragmencie poludniowo-zachodnim z województwem białostockim. Województwo wileńskie miało 14 miast, 103 gminy wiejskie i dzieliło się na 8 powiatów: brasławski, dziśnieński, mołodeczański, oszmiański, postawski, święciański, wilejski, wileńsko-trocki. W 1939 r. województwo podzielono między ZSRR a Republikę Litewską.

Mapa województwa wilenskiego

Województwo wilenskie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia województwa wileńskiego

12 października 1920 roku zostało ogłoszone przez Polaków powstanie tzw. Litwy Środkowej ze stolicą w Wilnie w celu oderwania od Litwy terenów przekazanych jej 27 sierpnia 1920 roku przez bolszewików. 18 kwietnia 1922 roku Litwa Środkowa została przyłączona do Polski jako Ziemia Wileńska.

Ziemia Wileńska składała się z miasta Wilna oraz powiatów wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego. Równocześnie do Ziemi Wileńskiej przyłączono powiaty dziśnieński, duniłowiczowski i wilejski z sąsiedniego województwo nowogródzkiego. Pomiędzy 1923 a 1924 rokiem powiaty wileński i trocki zostały połączone w powiat wileńsko-trocki. 1 stycznia 1926 roku powiat duniłowicki przekształcono w powiat postawski. Ziemia Wileńska była ostatnim obszarem II RP który otrzymał status województwa. Doszło do tego dopiero 20 stycznia 1926 roku, kiedy przekształcono ją w województwo wileńskie.

Ludność

Ziemia wileńska charakteryzowała się niskim rozwojem ekonomicznym, małą gęstością zaludnienia, dużym stopniem zniszczeń powojennych, nieurodzajnymi glebami i słabo rozwiniętą siecią komunikacyjna. Bardzo słabo był również rozwinięty przemysł koncentrujący się wokół głównego bogactwa, jakim było drewno. Były to ziemie zniszczone długim okresem zaboru rosyjskiego, I wojna światowa oraz wojna polsko-bolszewicka w 1920 r.

W 1921 r. województwo wileńskie liczyło l 005 565 osób, co dawało gęstość zaludnienia wynoszącą 34,5 mieszkańców na l km2. Zamieszkane było w większości przez Polaków (59,7%) i Białorusinów (22,7%) z niewielką domieszką Żydów, Litwinów, Rosjan i Karaimów. Co do stosunków wyznaniowych 62,5% było wyznania rzymskokatolickiego, 25,4% prawosławnego, 8,7% mojżeszowego, 3,4% przypada na inne wyznania.

Większość ziemi znajdowała się w rękach Polaków, choć trudno tu jednoznacznie stwierdzić czy byli to w przewadze Polacy etniczni, czy też Litwini związani z polską kulturą. Zasadnicza bowiem część właścicieli ziemskich na Wileńszyźnie wywodziła swoje korzenie z kniaziów bądź szlachty litewskiej i litewsko-ruskiej. Należeli do nich Czetwertyńscy, Druccy, Giedroyciowie, Ogińscy, Puzynowie, Sanguszkowie, Świrscy, Mirscy, Radziwiłłowie, Sapiehowie, Sołtanowie, Tyszkiewiczowie, Domeykowie, Jundziłłowie, Mineykowie, Montwiłlowie, Olechnowiczowie czy Tołłoczkowie. Do rodzin pochodzenia niemieckiego zaliczali się natomiast: Broel-Platerowie, Plater-Zyberkowie, Manteufflowie, Puttkamerowie, Romerowie czy Tyzenhauzowie. Korzenie włoskie posiadał ród Scipio del Campo, Munauzzich, Badenich, a tatarskie Oleszkiewiczów, Kryczyńskich, Półtorzyckich, Jakubowskich.

Wedlug
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej.
Województwo Wileńskie na obszarze Republiki Białorusi
DiG, Warszawa, 2007

Wiadomości:1908-1912
209. 37. 1865 Рунович Nikolaj + 2 –ая жена Зенона Иватович 25-27 = Альфонс 15 . От 1-ой жены – Болеслав 11-15. Владислав 7-10. ~1904 Иосиф/Jozef . Марья 4-8. Мальвина -3.
(Józef Runowicz urodzony w 26.11.1921) - Ja mysle, ze on kolega Antoni Draguna (brata mojej mamy) nie tylko w Syrmierzu, ale i w Szczecinie, ktory pomog w pochowaniu mojego wojka Antoni w
~1946r. w Szczecinie.
~1904 Иосиф/Jozef - to musi byc twoj pradziadek - drugiego niema!. Pozdrawiam - masz swoja genealogiczna linia od 1864r. Ja bywam w Syrmierzu i jezeli chcesz wiadomosci o swojej rodzinie napisz mnie (virsilogen(eta)yandex.com) Henryk wirszylo, Vilnius

... > > >
swojcik@gmail.com i jeszcze to : ko: Zgierska
Imię: Stanisława
Drugie Imię:
Imię ojca: Stanisław
Data urodzenia: 1910


LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1 Deportacja 1940 Wilejska
2 Zesłanie 1940 02 24 Archangielska Wierchnietojemski Kriesty
3 Wyjazd 1941 09 01 Wierchnietojemski Kriesty

LP opis źródła sygnatura
1. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, księga obywateli polskich objętych amnestią z 1941 roku - pozycja AM -70492
2. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna AR-K
3. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół ... > > >

Nazwisko: Zgierski
Imię: Tadeusz
Drugie Imię:
Imię ojca: Gwidon
Data urodzenia: 1932


LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1 Deportacja 1940 Wilejska
2 Zesłanie 1940 02 24 Archangielska Wierchnietojemski Kriesty
3 Wyjazd 1941 09 01 Wierchnietojemski Kriesty

LP opis źródła sygnatura
1. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna PUR osób repatriowanych do Polski od 1945 roku, Archiwum Akt Nowych G
2. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna AR-K
3. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych - numer teczki AR-T -9056... > > >
Poszukuję informacji na temat rodziny Zgierskich, a w szczególności Gwidona Zgierskiego i Stanisławy Zgierskiej (z domu Piątkowska). Miejscowość, którą zamieszkiwali moi Pradziadkowie to Łatyhol. Może ktoś coś pamięta, posiada zdjęcia? ... > > >
POSZUKUJE informacji o MEDARD NORBERT JURGIEWICZ magistra obojga praw, a także sekretarza rzeczywistego Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego który w roku 1818.05.30 zawarł związek małżeński z TERESA BITNIEWSKA z d/WYSOCKA oboje z parafii ojców bernardynów.
W szczególności zależy mi na informacji o rodzicach NORBERTA, dacie urodzin, miejscu urodzin, data i miejsce śmierci. A także potwierdzenie bądź zaprzeczenie iż JERZY JURGIEWICZ w 1821.02.20 ożenił się z Reginą Dąbrowską z d/ KOZIKOWSKA w par św Jana jest bratem NORBERTA.
Uzyskanie tej informacji ostatecznie rozstrzygnęło by kwestię pochodzenia mojej prababci MARII JURGIEWICZ córk... > > >
Меня зовут Кшиштоф Ворох. Я являюсь сыном Генриха Вороха (р. 1929 в Драбенках, умер в 2015 в Польше) а также внуком Игнацего Вороха(р. 1898, умер 1969 в Польше, г. Сопот). Меня кажется, что Леон Ворох и мой батька Генрих были двоюродными братьями.
Мой тел. +48 600 455 257... > > >
Poszukuję dzieci i osoby spokrewnione z :
1. Małżeństwem Roman i Tatiany Pukin
* Roman Pukin ur. ok. 1889 roku we wsi Dajnowo gm Iljinska (Kierdziejowce dziś Girdijauskai)
syn Dominika i Pelagii Apolonii z d/Zubkiewicz Pukin
*Tatiany NN córki Macieja i Ireny – żona Romana - prawdopodobnie mieszkali w okolicach Dajnowa
I byli wyznania prawosławnego

2. Cyryl Pukin ur. ok. 1890 we wsi Dajnowo gm Iljinska syn Dominika i Apolonii Pukin
3. Jan Pukin ur 1897.03.20 w Dajnowo gm Iljinska (Kierdziejowce dziś Girdijauskai) Prawdopodobnie żonaty.
4. Anna Pukin ur 1901.03.06 Dajnowa gm Iljinska. (Kierdziejowce dziś Girdijauskai)

O losie tych osób nic mi nie wiadomo. O tym ze byli dowiedzia... > > >
Czy macie Panstwo dane na temat Rodziny Buko Bronislaw,Helena sa to moi Dziadkowie...moze jakies informacje ....
Pozdrawiam... > > >
Z przekazu rodzinnego jest to miejsce pochodzenia mojego dziadka, Lucjana Zaborskiego.Zmarł w 1939r... > > >
Dodam, że nie konkretnie do Monkiewiczów tylko do Buchowskich, Buchowscy mieli jedną córkę i to jej i jej mężowi przekazali folwark.... > > >

Zdjęcia

Ikaźń, kolonia

Ikaźń, kolonia Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Teresa Grzelak

Mołodeczno, miasto

Mołodeczno, miasto Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дарья Голубович

Prudzinki, wieś

Prudzinki, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Багуцкая Алеся

Druja, miasteczko

Druja, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Anna R

Łunie, kolonia

Łunie, kolonia Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Волкаý Miкiта

Korwie, wieś

Korwie, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Иван Бай

Bohy, kolonia

Bohy, kolonia Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Мария Сурикова

Zamosze, wieś

Zamosze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Czesław Szymkiewicz

Kąty, zaścianek

Kąty, zaścianek Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Jolanta Kownacka