województwo nowogródzkie

Przynależność administracyjna

Po raz pierwszy jednostkę administracyjną o nazwie „województwo nowogródzkie" utworzono na terenach Wielkiego księstwa Litewskiego w 1501 r. Od nowego podziału administracyjnego w 1566 składało się z trzech powiatów: wołkowyskiego, słonimskiego i nowogródzkiego. W trakcie trzeciego rozbioru zostało wchłonięte przez Rosję i ulegało ciągłym przemianom administracyjnym. W 1843 dokonano ostatecznego podziału między gubernie: wileńską, grodzieńską i mińską. Podział ten dotrwał do 1919, kiedy to tereny Kresów Wschodnich zostały odzyskane przez II Rzeczpospolitą.

Podział administracyjny województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa nowogródzkiego 4 lutego 1921 sejm uchwalił ustawę o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do Rzeczypospolitej przez Traktat Ryski. Ustawa ta powoływała do życia nowe jednostki administracyjne na Ziemiach Wschodnich — województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie. Utworzone w ten sposób województwo nowogródzkie składało się z 11 powiatów. Jednak już w lipcu 1922 cztery północne powiaty: brasławski, duniłowicki (późniejszy postawski), dziśnieński i wileński, zostały przyłączone do nowo tworzonego województwa wileńskiego. Później granice województwa ulegały już niewielkim zmianom, najważniejszą z nich było wydzielenie w 1929 z powiatu lidzkiego nowego powiatu szczuczyńskiego.

Mapa województwa nowogródzkiego

Województwo nowogródzkie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Według ostatniego przed II wojną podziału administracyjnego z l kwietnia 1932, województwo nowogródzkie dzieliło się na osiem powiatów: nowogródzki, lidzki, szczuczyński, słonimski, baranowicki, nieświeski, stołpecki, wołożyński i zajmowało obszar 22 966,2 km2 (co stanowiło ok. 6% ogólnej powierzchni II Rzeczpospolitej). Posiadało 87 gmin wiejskich. Na długości 170 km graniczyło od wschodu z ZSRR, od zachodu z województwem białostockim, od północy z wileńskim, a od południa z poleskim.

Miejscowości i ludność

Województwo nowogródzkie było jedynym w II Rzeczypospolitej, które nie posiadało żadnego miasta wydzielonego z powiatu, co świadczy o braku na tym terenie znaczniejszych ośrodków miejskich. Bardzo słabe zurbanizowanie tego województwa potwierdza istnienie tylko 10 miast niewydzielonych. Z większych miast należy wymienić: Lidę, Słonim, Nowogródek, Nieśwież, Kleck, Baranowicze, Lachowicze, Stolpce, Wołożyn.

Miasteczek było w województwie nowogródzkim siedemdziesiąt jeden. W skład gmin wiejskich województwa nowogródzkiego, oprócz miasteczek, wchodziły również: wsie, okolice szlacheckie, zaścianki, folwarki, kolonie, osady, osady fabryczne i młyńskie, leśniczówki, plebanie, stacje i przystanki kolejowe.

Województwo nowogródzkie należało do najmniej zaludnionych w Polsce, chociaż pod względem obszaru zajmowało 10 miejsce. Według danych drugiego spisu, mającego miejsce w 1931, województwo zamieszkiwało l 056 780 osób, czyli 3,3% ogółu ludności II Rzeczypospolitej.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: województwo nowogródzkie
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Поиск
Найдено 166 формуляров.
Поделиться результатами поиска с друзьями:
Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения
Бубеков Петр Федорович 1888 Казанская обл., Камско-Устьинский р-н, с. Сюкеево
Бубен Антон Иванович 1896 Барановичская обл.
Бубен Григорий Францевич 1874 дер. Писаревщина Моодечненского р-на
Бубен Дмитрий Кондратьевич 1899 Волынская губ.
Бубен Ида Павловна 1897 Витебская губ., мест. Кубличи
Бубен Михаил Осипович 1904 Гродненская обл., Лидский р-н, дер. Рыговицы
Бубен Станислав Францевич 1903 г. Гродно
Бубен Степан Григорьевич 1908 Польша, Гродненская губ., Скидельская волость, г. Бубны
Бубен Тадеуш Ануфриевич 1904 дер. Жинковичи Несвижского р-на Барановичской обл.
Бубен Янина Ивановна 1914 дер. Литва Ляховичского р-на Барановичс... > > >
Ищу информацию про родственников своих прадеда Бубен Болеслава Иосифовича и прабабушку Пирштук Янину Станиславовну, которые проживали до войны в этой деревне.
если вы обладаете хоть какой-то информацией напишите мне на почту theetot@gmail.com... > > >
Proszę zajrzeć na kami.net.pl a mapy można pobrać ze strony http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=id&god=P33_S43&cat=WIG100... > > >
Prosze jesli to możliwe o przysłanie mi na emaila mapy fizycznej II Rzeczypospolitej a zaznaczona Asia Pietryłowicze.Pozdrawiam.... > > >
Witam. Od 2 lat szukam przodków z Kresów. Moja mama z domu nazywała się Łappo. Ojciec Julian Łappo (jego żona z domu Trościanko) Rodzina pochodzi z Pierszaj - zaścianek Humbowszczyzna. Pradziadek miał w Pierszajach kuźnię. Ze słyszenia znam nazwiska w rodzinie Mińko, Hołub i Danilewicz. Jeżeli dane się zgadzają proszę o kontakt.
Robert
furob@wp.pl... > > >
Ищу метрические книги Костела прихода Обретения Святого Креста Кальварийского деканата Виленской архиепархии за 1894 г.
Интересует Андржеевский Петр Павел Андреевич, католического вероисповедения.
В послужном списке офицера царской армии в 1916 году указано, что он родился в местечко Кальвария Любовской гмины 09.10.1894 г.
А, в протоколе допроса органами НКВД в 1938 году указано, что он родился местечко Кальвария (Кальварец) Сувалкской губернии 24.11.1894 г. (по старому стилю - 11.11.1894 г.).... > > >
Piotr Stasiełowicz był dziadkiem mojego męża. Wieś się zgadza. Podejrzewam ze różnica w pisowni powstała przy wyrabianiu dokumentów w Polsce. Wiemy że w okolicach Sawiczy było to popularne nazwisko i w oddziale w wojsku było ich kilku.
Chętnie wymienię sie informacjami.
Pozdrawiam Alina... > > >
Добрый вечер Сергей! Какой из старейших предков по фамилии Самец, проживавший в Болтичах Вам известен?... > > >
Witam z opwiesci mojego ojca wtej wiosce zyl moj dziadek Bronisław Komejsza. a jego ojciec Wincenty... > > >
Хочу узнать историю своего рода, фамилии... > > >