Новогрудское воеводство

Административная принадлежность

Сообщения:

Was Waclaw Horbacz born 1919 in village of Sobiejuchy was Poland now is Bialorus and emigrated to France... > > >
We wsi Leśna koło Baranowicz niedaleko stacji kolejowej mieszkała moja rodzina Antoni Serafiński mój dziadek kowal z zawodu miał tam kuźnię i mieszkał z żoną Marią z domu Gutewicz, i z trzema synami Leonem, Tadeuszem i Ryszardem moim ojcem, i ze swoją matką też Marią, wszyscy już nie żyją po wojnie Przenieśli się do Sopotu koło Gdańska, czy są jeszcze osoby które z przekazów bilskich pochodzących z Leśnej coś pamiętają na ten temat?... > > >
Witam szukam informacji na temat mojego dziadka Józefa Łużyńskiego który przed wojną mieszkał we wsi Leśniki Powiat Wołożyn Gmina Pierszaje. Przez jakiś czas mieszkał też we wsi Budrowszczyzna w tej samej Gminie.... > > >
Witam szukam informacji na temat mojego dziadka Józefa Łużyńskiego który przed wojną mieszkał we wsi Leśniki Powiat Wołożyn Gmina Pierszaje. Przez jakiś czas mieszkał też we wsi Budrowszczyzna w tej samej Gminie.... > > >
Moja cała Rodzina pochodzi z gminy Wsielub. Ojciec Wincenty Ignatowicz był ostatnim leśniczym do 1939 r leśniczówki Studzieniec. Leśniczówka i pobliskie lasy należały do hrabiego O'Rourke
Pozdrawiam
Ryszard Ignatowicz... > > >
Шкляник Иван Романович 1919-1994 _по национальности белорус или поляк ?кем были его родители?... > > >
День добрый вам!
А вы из каких Проскур будите? Я собираю любую информацию о Проскурах, которые проживали в начале 20 века в деревни Люшнево и их потомках. Ну, и также из окрестностей тоже.
Андрей Проскура
andrewp@infonet.ee... > > >
Looking for Stogniew and Mickiewicz family... > > >
Хочу составить генеалогическое древо, родословную Есис... > > >
Там родилась моя мама Паппэ Лия (Лея), её сёстры, в том числе Паппэ Мария ( Малка, Марья?), братья, в том числе Моиссей, Шая... > > >

Фотографии

Столовичи, местечко

Столовичи, местечко Из альбома архивных снимков Дмитрий Тихий

Девятковичи Новые, фольварк

Девятковичи Новые, фольварк Из альбома архивных снимков Николай Митюшин

Островки, деревня

Островки, деревня Из альбома фотографий с современными видами Kryscina Vitushka

Прости, деревня

Прости, деревня Из альбома фотографий с современными видами Kryscina Vitushka

Оглоблишки, околица

Оглоблишки, околица Из альбома архивных снимков Izydor Węcławowicz

Ивье, город

Ивье, город Из альбома архивных снимков Дмитрий Тихий

Клинцы-Болотцы, деревня

Клинцы-Болотцы, деревня Из альбома фотографий с современными видами Репина Елена Александровна

Лопушно, фольварк

Лопушно, фольварк Из альбома архивных снимков Elena

Саска Липка, деревня

Саска Липка, деревня Из альбома фотографий с современными видами Maria Taśmińska

Фамилии, зарегистрированные участниками

бочков Новая Мышь, местечко (Барановичский повет)
Хоружко Лабы, деревня (Столбцовский повет)
Малявская Любча, местечко (Новогрудский повет)
Малявская Любча, фольварк (Новогрудский повет)