gubernia mińska

Przynależność administracyjna

Stare mapy guberni mińskiej, XVIII-XIX w.

Podział administracyjny guberni mińskiej

Herb guberni mińskiejGdy w 1793 województwo mińskie przeszło za kordon, przy drugim rozbiorze Polski, ustanowione zostało namiestnictwo mińskie. Od 1842 i do 1919 gubernia mińska dzieliła się na 9 powiatów: miński, bobrujski, borysowski, ihumeński, mozyrski, nowogródzki, piński, rzeczycki i słucki, 207 gmin wiejskich (9 084 wsi).

Mapa guberni mińskiej

Gubernia mińska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Ludność

W 1884 wynosiła 1 591 767. Według narodowości: białorusinów i czarnorusinów około 60%, polaków około 20%, żydów - 18%, wielkorusów rozkolników około 0,5%, cudzoziemców około 0,4%, tatarów około 0,2%. Według stanów: włościan około 63%, mieszczan 25,7%, szlachty 3,6% (po roku 1863 wiele szlachty załączono do włościan), wojskowych 6,6%.

W 1884 r. według wyznań: prawosławni 1 109 127, katolicy 162 442, ewang.-reform. augsb. 5 925, starowierów 8 618, żydów 301 347 i mahometan 4 312. W mińskiej guberni była tylko 1 parafia ewang.-augsb. w Mińsku i 3 ewang.-ref.: Słuck, Kopyl, Kojdanów. Żydowskich domów modlitwy 520, synagog 44, szkół 232; meczetów 9.

Przemysł fabryczny i środki komunikacyi

Na początku 1883 było w guberni 618 fabryk, z tych 137 w miastach, 481 w powiatach. W 1871 zbudowano drogę żelazną moskiewsko-brzeską (w kierunku z północy na południe). Dr. żel. lipawo-romenska, zbudowana w 1873 (w kiernnku od zachodu na wschód i północ.-wschód). Żabińsko-pińska zbudowana w 1883 i łączy Pińsk z dr. żel. moskiewsko-brzeską. Inne, jak np. mająca połączyć stacyą Baranowicze z Wilnem i Pińsk z Równem są jeszcze w robocie. Szosa moskiewsko-warszawska przecina gubernią prawie na pół w kierunku zach.-wsch., przechodząc przez miasta powiatowe Słuck i Bobrujsk.

Ważniejsi ludzie z obszaru guberni mińskiej

Bohuszewicz Stanisław (poseł na sejm w 1793 r.), Borowski Leon (prof.), Bochwic Floryan (filozof), Chodkiewicz Jan Karol (hetman), Czeczot Jan (poeta), Chodźko Jan, Chreptowiczowie Joachim i Adam, Chmara Adam (ostatni wojewoda miński), Czapski Emeryk (numizmatyk), Domejko Ignacy (przyrodnik), Dybowski Benedykt (przyrodnik i podróżnik), Horwat Stanisław (filantrop), Jeleński Antoni (filantrop), Jelski Włodzimierz (uczony), Jelski Michał (muzyk), Jelski Konstanty (przyrodnik), Januszkiewiczowie Adolf i Eustachy, Jewłaszewski (pamiętnikarz), Korsak (poseł nowogr. 1793 r.), Korsak Julian (poeta), Kondratowicz Ludwik (Syrokomla), Krasiński Henryk, Kościuszko Tadeusz (pobierał nauki w Pińsku), Lejbowicz Herszko (rytownik), Massalscy Tomasz i Józef, Moniuszkowie Dominik, Kazimierz i Stanisław (muzyk), Marcinkiewicz Wincenty, Mickiewicz Adam, Niesiołowski Józef, Naruszewicz Adam (pobierał nauki w Pińsku), Ogiński Michał hetman w. lit., Oskierko Aleksander, Obuchowicz (pamiętnikarz), Pietkiewiczowie Adam (Pług) i Feliks, Prozor Karol, Rejtan Tadeusz, Skirmuntowie Konstanty i Kazimierz (obywatele i filantropi), Skirmuntowa Helena (rzeźbiarka), Slizień Rafał (rzeźbiarz), Szyszko Michał (uczony), Wańkowicz Jan (entomalog), Zań Tomasz i w. in.

Gubernia mińska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Здравствуйте! Будьте добры, можно ли что то узнать о моем отце Шандор Петре Владимировиче? Примерно 1934 года рождения? Заранее спасибо.... > > >
People
1 records found
Filter
Last Name First Name Place of Birth Date of Birth
MOJZYCH Zygmund 11/10/1920
Mam jakiś dokument Mojzycha Zygmunta syna Albrechta Mojzycha i Malwiny Walentynowicz,wyznanie rzymsko-katolickie ,mieszkał w Brzesciu nad Bugiem ? Był ślusarzem swojcik@gmail.com... > > >
Здравствуйте нужна информацыя по Новосёлковскому сельсовету и его деревням ... > > >
Ищу какую-либо информацию о моей бабушке, к сожалению она так ничего никогда не рассказывала о себе и никого уже не спросить из родных..
Мойзах (Мойзых) Людмила Францевна, 5.05.1912 года рождения. Она с матерью, Анелей Феликсовной, в предвоенные годы оказалась в поселке Билимбай, Свердловской области. Со слов родственников, их раскулачили и выслали в Сибирь, но каким-то образом они вышли на станции Билимбай и остались.
Место ее рождения я не знаю, но логично предположить деревню Ухвалы Минской области, так так ее брат Мойзах (Мойзых) Иосиф Францевич родился в 1913 году именно там - это следует из его фронтовой наградной карточки.... > > >
Krewni moich krewnych o takich nazwiskach mieszkali we wsi Botovo.

The relatives of my relatives with such surnames lived in the village of Botovo... > > >
Степан (Стефан) Орловский - мой Пра(5)Дедушка. В 1751г. он продал Черниковщизны Игнатию Чарноцкому. В письме любимому сыну Павлу Степан пишет о том, что продал Черниковщизну потому, что долги были...... > > >
Степан (Стефан) Орловский - мой Пра(5)Дедушка. В 1751г. он продал Черниковщизны Игнатию Чарноцкому. В письме любимому сыну Павлу Степан пишет о том, что продал Черниковщизну потому, что долги были...... > > >
Наталья, добрый день,
Спасибо за сообщение. Буду рада любой информации. Заранее спасибо,
почта dicsi@list.ru телефон +7 9854173634 Ирина... > > >
Mój dziadek nazywał się Wiktor Okińczyc i urodził się w Okińczycach

Pzdr
Michał ... > > >
Здраствуйте, разыскиваю своих родственников по фамилии Онищук, которые когда то проживали в д.Малый Холожин... > > >