gubernia mińska

Podział administracyjny guberni mińskiej

Herb guberni mińskiejGdy w 1793 województwo mińskie przeszło za kordon, przy drugim rozbiorze Polski, ustanowione zostało namiestnictwo mińskie. Od 1842 i do 1919 gubernia mińska dzieliła się na 9 powiatów: miński, bobrujski, borysowski, ihumeński, mozyrski, nowogródzki, piński, rzeczycki i słucki, 207 gmin wiejskich (9 084 wsi).

Mapa guberni mińskiej

Gubernia mińska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Ludność

W 1884 wynosiła 1 591 767. Według narodowości: białorusinów i czarnorusinów około 60%, polaków około 20%, żydów - 18%, wielkorusów rozkolników około 0,5%, cudzoziemców około 0,4%, tatarów około 0,2%. Według stanów: włościan około 63%, mieszczan 25,7%, szlachty 3,6% (po roku 1863 wiele szlachty załączono do włościan), wojskowych 6,6%.

W 1884 r. według wyznań: prawosławni 1 109 127, katolicy 162 442, ewang.-reform. augsb. 5 925, starowierów 8 618, żydów 301 347 i mahometan 4 312. W mińskiej guberni była tylko 1 parafia ewang.-augsb. w Mińsku i 3 ewang.-ref.: Słuck, Kopyl, Kojdanów. Żydowskich domów modlitwy 520, synagog 44, szkół 232; meczetów 9.

Przemysł fabryczny i środki komunikacyi

Na początku 1883 było w guberni 618 fabryk, z tych 137 w miastach, 481 w powiatach. W 1871 zbudowano drogę żelazną moskiewsko-brzeską (w kierunku z północy na południe). Dr. żel. lipawo-romenska, zbudowana w 1873 (w kiernnku od zachodu na wschód i północ.-wschód). Żabińsko-pińska zbudowana w 1883 i łączy Pińsk z dr. żel. moskiewsko-brzeską. Inne, jak np. mająca połączyć stacyą Baranowicze z Wilnem i Pińsk z Równem są jeszcze w robocie. Szosa moskiewsko-warszawska przecina gubernią prawie na pół w kierunku zach.-wsch., przechodząc przez miasta powiatowe Słuck i Bobrujsk.

Ważniejsi ludzie z obszaru guberni mińskiej

Bohuszewicz Stanisław (poseł na sejm w 1793 r.), Borowski Leon (prof.), Bochwic Floryan (filozof), Chodkiewicz Jan Karol (hetman), Czeczot Jan (poeta), Chodźko Jan, Chreptowiczowie Joachim i Adam, Chmara Adam (ostatni wojewoda miński), Czapski Emeryk (numizmatyk), Domejko Ignacy (przyrodnik), Dybowski Benedykt (przyrodnik i podróżnik), Horwat Stanisław (filantrop), Jeleński Antoni (filantrop), Jelski Włodzimierz (uczony), Jelski Michał (muzyk), Jelski Konstanty (przyrodnik), Januszkiewiczowie Adolf i Eustachy, Jewłaszewski (pamiętnikarz), Korsak (poseł nowogr. 1793 r.), Korsak Julian (poeta), Kondratowicz Ludwik (Syrokomla), Krasiński Henryk, Kościuszko Tadeusz (pobierał nauki w Pińsku), Lejbowicz Herszko (rytownik), Massalscy Tomasz i Józef, Moniuszkowie Dominik, Kazimierz i Stanisław (muzyk), Marcinkiewicz Wincenty, Mickiewicz Adam, Niesiołowski Józef, Naruszewicz Adam (pobierał nauki w Pińsku), Ogiński Michał hetman w. lit., Oskierko Aleksander, Obuchowicz (pamiętnikarz), Pietkiewiczowie Adam (Pług) i Feliks, Prozor Karol, Rejtan Tadeusz, Skirmuntowie Konstanty i Kazimierz (obywatele i filantropi), Skirmuntowa Helena (rzeźbiarka), Slizień Rafał (rzeźbiarz), Szyszko Michał (uczony), Wańkowicz Jan (entomalog), Zań Tomasz i w. in.

Gubernia mińska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Чарговы выдатны рарытэт. Посьпехаў Вам, Сп. Ціхі.... > > >
Добрый день! Интересует любая информация о жителях данной деревни по фамилии ВОЛОХ, проживавших до 1900 года.
Мой прапрапрапрадед ВОЛОХ Михаил, его сыновья, которые в 1898 году переселились в Сибирь: ВОЛОХ Андрей Михайлович (дети Константин, Пелагея 1891, Марина 1898 и др), ВОЛОХ Устин Михайлович (Илья 1889, Елена 1890), ВОЛОХ Степан Михайлович (Федор 1880, Афонасий 1886, Трофим 1891) и ВОЛОХ Никифор Михайлович (Николай 1887, Захар 1890, Василий).
... > > >
Добрый день! Ищу информацию об ШПИРЕНОК Матвее Максимовиче, проживавшем в данной деревне до переселения в Сибирь в 1898 году.... > > >
Исторических фактов про деревню не знаю, кроме того, что там жил мой дед Скуратович Петр(1868 - 1935). Но фамилия ваша Метто произошла от французов, осевших после 1812 г в этих местах. Как и фамилии Шарпио, Безенсон. Некоторые из них похоронены на кладбище у д. Околица.... > > >
Проживал в д.Боровая Бабицкий Антон Степанов (1850 -1917). Были у него сыновья Дмитрий, Андрей. Если что-то знаете, сообщите.... > > >
Witam.Przepraszam ze dopiero teraz sie odzywam. Czy w rodzinie twojej babci był tez Leon ?... > > >
Jestem wnuczka Ignacego Kosmaczewskiego urodzonego 1902 r w Krzywice... > > >
Шукаю Паўловічаў (Павловичей), Прановічаў (Прановичей) у с. Паўловічы (Павловичи)Бабруйскага павета, прашчуры якіх перасяліліся ў Пухавіцкую воласць у 17-18 ст.ст.
Прашу адгукнуцца усіх, хто ведае штосьці пра Бабоўскія сенажаці (Бабовские сенажати) і Бабоўскі (Бабовский) лес, а таксама тых, хто десьці ў дакументах сустракаў такія геаграфічныя назвы: Бабоўскія сенажаці (Бабовские сенажати) і Бабоўскі (Бабовский) лес.... > > >
Добрый день, происхожу от рода Гореглядов и Дединых, мой дед Горегляд Валентин Александрович родился в деревне вылазы, его родители Горегляд Александр Александрович и Горегляд Евгения, бабушка Горегляд (Дедина)Антонина Лаврентьевна, родилась на ж.д. станции Люща, ее родители Дедин Лаврений Наумович и Дедина Каролина Феликсовна. Активно интересуюсь своими корнями, составляю генеалогическое древо. ... > > >
Poszukuję informacji o rodzinie Besserów mieszkających w Mirze do 1945/1946. Począwszy od 1932 do 45/46 mieszkali w Mirze i Horodzieju.
Rodzina to Władysław syn Adama, jego żona Stefania, 4 córki Hanna, Danuta, Maria, Janina oraz mama żony Katarzyna Kosela.... > > >

Zdjęcia

Zubki, wieś

Zubki, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Jurеwicze, majątek

Jurеwicze, majątek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Bobrujki, wieś

Bobrujki, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Remel, wieś

Remel, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Stroczany, wieś

Stroczany, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Матеша

Radźkowicze, wieś

Radźkowicze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Уладзімір Гваздзецкі

Niеkraszówka, majątek

Niеkraszówka, majątek Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Skorodno, wieś

Skorodno, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Stajki, wieś

Stajki, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Уладзімір Гваздзецкі

Nazwiska dodane przez użytkowników

Петкевич Николай dodał(a) Трухан Ольга Jerеmicze, majątek (powiat bobrujski)
Петкевич Николай dodał(a) Трухан Ольга Jerеmicze, wieś (powiat bobrujski)
Петкевич Филиция Адольфовна dodał(a) Трухан Ольга Jerеmicze, majątek (powiat bobrujski)
Петкевич Филиция Адольфовна dodał(a) Трухан Ольга Jerеmicze, wieś (powiat bobrujski)
Bulaj dodał(a) Владимир Булай Krasnołuki, miasteczko (powiat borysowski)
Булай Krasnołuki, miasteczko (powiat borysowski)
Ходос dodał(a) Ходоc Юрий Buda, wieś (powiat borysowski)
Ходос Buda, wieś (powiat borysowski)
Гоман dodał(a) Ольга Буйницкая Kukarеwo, wieś (powiat ihumeński)
Гоман dodał(a) Ольга Буйницкая Gaciec, wieś (powiat ihumeński)
Чижик dodał(a) Ольга Буйницкая Nowa Wieś, wieś (powiat nowogródzki)
Коржик dodał(a) Ольга Буйницкая Nowa Wieś, wieś (powiat nowogródzki)
Коржик dodał(a) Ольга Буйницкая Ojucewicze, wieś (powiat nowogródzki)
Шик dodał(a) Ольга Буйницкая Biskupka, wieś (powiat ihumeński)
Шик dodał(a) Ольга Буйницкая Woły, wieś (powiat ihumeński)
Шик dodał(a) Ольга Буйницкая Przyborki, wieś (powiat ihumeński)
Стриж dodał(a) Ольга Буйницкая Nowa Wieś, wieś (powiat nowogródzki)
Карабан dodał(a) Ольга Буйницкая Nowa Wieś, wieś (powiat nowogródzki)
Buinitskaya Biskupka, wieś (powiat ihumeński)
Wolkau Rógatka, wieś (powiat borysowski)
Wolkau Krasnodworce, wieś (powiat słucki)
Aleś Hurkou Ozеryczyn, wieś (powiat ihumeński)
Воласевич Michalewo, wieś (powiat ihumeński)
Клокель Zaturja, wieś (powiat słucki)

Przynależność administracyjna

Stare mapy guberni mińskiej, XVIII-XIX w.