gubernia mińska

Podział administracyjny guberni mińskiej

Herb guberni mińskiejGdy w 1793 województwo mińskie przeszło za kordon, przy drugim rozbiorze Polski, ustanowione zostało namiestnictwo mińskie. Od 1842 i do 1919 gubernia mińska dzieliła się na 9 powiatów: miński, bobrujski, borysowski, ihumeński, mozyrski, nowogródzki, piński, rzeczycki i słucki, 207 gmin wiejskich (9 084 wsi).

Mapa guberni mińskiej

Gubernia mińska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Ludność

W 1884 wynosiła 1 591 767. Według narodowości: białorusinów i czarnorusinów około 60%, polaków około 20%, żydów - 18%, wielkorusów rozkolników około 0,5%, cudzoziemców około 0,4%, tatarów około 0,2%. Według stanów: włościan około 63%, mieszczan 25,7%, szlachty 3,6% (po roku 1863 wiele szlachty załączono do włościan), wojskowych 6,6%.

W 1884 r. według wyznań: prawosławni 1 109 127, katolicy 162 442, ewang.-reform. augsb. 5 925, starowierów 8 618, żydów 301 347 i mahometan 4 312. W mińskiej guberni była tylko 1 parafia ewang.-augsb. w Mińsku i 3 ewang.-ref.: Słuck, Kopyl, Kojdanów. Żydowskich domów modlitwy 520, synagog 44, szkół 232; meczetów 9.

Przemysł fabryczny i środki komunikacyi

Na początku 1883 było w guberni 618 fabryk, z tych 137 w miastach, 481 w powiatach. W 1871 zbudowano drogę żelazną moskiewsko-brzeską (w kierunku z północy na południe). Dr. żel. lipawo-romenska, zbudowana w 1873 (w kiernnku od zachodu na wschód i północ.-wschód). Żabińsko-pińska zbudowana w 1883 i łączy Pińsk z dr. żel. moskiewsko-brzeską. Inne, jak np. mająca połączyć stacyą Baranowicze z Wilnem i Pińsk z Równem są jeszcze w robocie. Szosa moskiewsko-warszawska przecina gubernią prawie na pół w kierunku zach.-wsch., przechodząc przez miasta powiatowe Słuck i Bobrujsk.

Ważniejsi ludzie z obszaru guberni mińskiej

Bohuszewicz Stanisław (poseł na sejm w 1793 r.), Borowski Leon (prof.), Bochwic Floryan (filozof), Chodkiewicz Jan Karol (hetman), Czeczot Jan (poeta), Chodźko Jan, Chreptowiczowie Joachim i Adam, Chmara Adam (ostatni wojewoda miński), Czapski Emeryk (numizmatyk), Domejko Ignacy (przyrodnik), Dybowski Benedykt (przyrodnik i podróżnik), Horwat Stanisław (filantrop), Jeleński Antoni (filantrop), Jelski Włodzimierz (uczony), Jelski Michał (muzyk), Jelski Konstanty (przyrodnik), Januszkiewiczowie Adolf i Eustachy, Jewłaszewski (pamiętnikarz), Korsak (poseł nowogr. 1793 r.), Korsak Julian (poeta), Kondratowicz Ludwik (Syrokomla), Krasiński Henryk, Kościuszko Tadeusz (pobierał nauki w Pińsku), Lejbowicz Herszko (rytownik), Massalscy Tomasz i Józef, Moniuszkowie Dominik, Kazimierz i Stanisław (muzyk), Marcinkiewicz Wincenty, Mickiewicz Adam, Niesiołowski Józef, Naruszewicz Adam (pobierał nauki w Pińsku), Ogiński Michał hetman w. lit., Oskierko Aleksander, Obuchowicz (pamiętnikarz), Pietkiewiczowie Adam (Pług) i Feliks, Prozor Karol, Rejtan Tadeusz, Skirmuntowie Konstanty i Kazimierz (obywatele i filantropi), Skirmuntowa Helena (rzeźbiarka), Slizień Rafał (rzeźbiarz), Szyszko Michał (uczony), Wańkowicz Jan (entomalog), Zań Tomasz i w. in.

Gubernia mińska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Круль > > >
Круль > > >
Круль > > >
С середины 19 в. относилась к Зеньковичскому приходу, частично встречается в метриках Узденского прихода как соседнего, но мало. До того - всецело Узденский приход.... > > >
Szukam informacji o losach Aleksandra Żdana, aresztowanego przez Rosjan po wkroczeniu we wrześniu 1939 roku, zarządcy majątku Szczonowo, właściciela Helenowa i budynku mieszczącego Kasę Chorych w Nowogródku. Poszukuję zdjęć, dokumentów i informacji dotyczących rodziny Żdan. Każda informacja jest dla mnie cenna. Aleksander Żdan, syn Teodora urodzony w Rudkiewiczach w 1880 roku, zaginiony w 1939 roku.... > > >
Нужна любая информация или контакты с потомками Приставко Александра Андреевича, предположительно жившего или погребенного в д.Занивочье Чашникского р-на.
Андрей Приставко, г.Витебск... > > >
Ищем информацию о корнях нашего деда Махнача Петра Савовича. В честь его был назван поселок Петровск,Узденского района. Вроде его корни из Чурилова. В 1939году его увезли в неизвестном направлении....... > > >
Szukam rodziny Grywkowicz... > > >
Ищу информацию о своём прадеде Натане Цфасмане, убитом во время погрома в 1920 году в д. Михедовичи фретриковского района... > > >
Здравствуйте! Можно ли узнать родословную фамилии Ладутько Елисея и Ладутько Мелании , из д. Иваничи, Игуменского ( Червенского) павета? Спасибо.... > > >

Zdjęcia

Uborek, wieś

Uborek, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Вольга Савіч

Niеbyszów, wieś

Niеbyszów, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Зарына Гардзiенка

Słobódka, wieś

Słobódka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Вольга Савіч

Mściż, wieś

Mściż, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Вольга Савіч

Sołone, wieś

Sołone, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Mikhail Sudnikovich

Olpień, wieś

Olpień, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Łuniniec, miasto

Łuniniec, miasto Z albumu z archiwalnymi zdjęciami К. Шастоўскі

Zubki, wieś

Zubki, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Jurеwicze, majątek

Jurеwicze, majątek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Nazwiska dodane przez użytkowników

Цфасман dodał(a) Анжелика Мамонова Babunicze, majątek (powiat mozyrski)
kulakowski dodał(a) Волкаý Miкiта Rógatka, wieś (powiat borysowski)
burdyko dodał(a) Волкаý Miкiта Chołcholec, wieś (powiat borysowski)
аЛЕКС Chorosice, wieś (powiat nowogródzki)
Драко dodał(a) Марта Мухина Sawkowo, wieś (powiat słucki)
Муха dodał(a) Марта Мухина Sawkowo, wieś (powiat słucki)
Цвирко Lubaszewo, wieś (powiat słucki)
Pavlenko Zaleszany, wieś (powiat słucki)

Przynależność administracyjna

Stare mapy guberni mińskiej, XVIII-XIX w.