gubernia mińska

Przynależność administracyjna

Stare mapy guberni mińskiej, XVIII-XIX w.

Podział administracyjny guberni mińskiej

Herb guberni mińskiejGdy w 1793 województwo mińskie przeszło za kordon, przy drugim rozbiorze Polski, ustanowione zostało namiestnictwo mińskie. Od 1842 i do 1919 gubernia mińska dzieliła się na 9 powiatów: miński, bobrujski, borysowski, ihumeński, mozyrski, nowogródzki, piński, rzeczycki i słucki, 207 gmin wiejskich (9 084 wsi).

Mapa guberni mińskiej

Gubernia mińska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Ludność

W 1884 wynosiła 1 591 767. Według narodowości: białorusinów i czarnorusinów około 60%, polaków około 20%, żydów - 18%, wielkorusów rozkolników około 0,5%, cudzoziemców około 0,4%, tatarów około 0,2%. Według stanów: włościan około 63%, mieszczan 25,7%, szlachty 3,6% (po roku 1863 wiele szlachty załączono do włościan), wojskowych 6,6%.

W 1884 r. według wyznań: prawosławni 1 109 127, katolicy 162 442, ewang.-reform. augsb. 5 925, starowierów 8 618, żydów 301 347 i mahometan 4 312. W mińskiej guberni była tylko 1 parafia ewang.-augsb. w Mińsku i 3 ewang.-ref.: Słuck, Kopyl, Kojdanów. Żydowskich domów modlitwy 520, synagog 44, szkół 232; meczetów 9.

Przemysł fabryczny i środki komunikacyi

Na początku 1883 było w guberni 618 fabryk, z tych 137 w miastach, 481 w powiatach. W 1871 zbudowano drogę żelazną moskiewsko-brzeską (w kierunku z północy na południe). Dr. żel. lipawo-romenska, zbudowana w 1873 (w kiernnku od zachodu na wschód i północ.-wschód). Żabińsko-pińska zbudowana w 1883 i łączy Pińsk z dr. żel. moskiewsko-brzeską. Inne, jak np. mająca połączyć stacyą Baranowicze z Wilnem i Pińsk z Równem są jeszcze w robocie. Szosa moskiewsko-warszawska przecina gubernią prawie na pół w kierunku zach.-wsch., przechodząc przez miasta powiatowe Słuck i Bobrujsk.

Ważniejsi ludzie z obszaru guberni mińskiej

Bohuszewicz Stanisław (poseł na sejm w 1793 r.), Borowski Leon (prof.), Bochwic Floryan (filozof), Chodkiewicz Jan Karol (hetman), Czeczot Jan (poeta), Chodźko Jan, Chreptowiczowie Joachim i Adam, Chmara Adam (ostatni wojewoda miński), Czapski Emeryk (numizmatyk), Domejko Ignacy (przyrodnik), Dybowski Benedykt (przyrodnik i podróżnik), Horwat Stanisław (filantrop), Jeleński Antoni (filantrop), Jelski Włodzimierz (uczony), Jelski Michał (muzyk), Jelski Konstanty (przyrodnik), Januszkiewiczowie Adolf i Eustachy, Jewłaszewski (pamiętnikarz), Korsak (poseł nowogr. 1793 r.), Korsak Julian (poeta), Kondratowicz Ludwik (Syrokomla), Krasiński Henryk, Kościuszko Tadeusz (pobierał nauki w Pińsku), Lejbowicz Herszko (rytownik), Massalscy Tomasz i Józef, Moniuszkowie Dominik, Kazimierz i Stanisław (muzyk), Marcinkiewicz Wincenty, Mickiewicz Adam, Niesiołowski Józef, Naruszewicz Adam (pobierał nauki w Pińsku), Ogiński Michał hetman w. lit., Oskierko Aleksander, Obuchowicz (pamiętnikarz), Pietkiewiczowie Adam (Pług) i Feliks, Prozor Karol, Rejtan Tadeusz, Skirmuntowie Konstanty i Kazimierz (obywatele i filantropi), Skirmuntowa Helena (rzeźbiarka), Slizień Rafał (rzeźbiarz), Szyszko Michał (uczony), Wańkowicz Jan (entomalog), Zań Tomasz i w. in.

Gubernia mińska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Добрый день, интересуюсь деревней Чернявка, может есть подробная карта, описание в общем вся информация по данной деревне. ... > > >
Добрый день!
Разыскиваю информацию о родне из Докшиц.

Прадед - Васько Иосиф Никифорович ( род. 1899-1900 - убит 1943)
Прабабка - Васько (Кваченок) Анна Васильевна ( род. 1894-1896 - ум. 1983)
Бабушка - Васько Татьяна Иосифовна ( род. 30.03.1929 ) На улице ЛенинскойПилсудского ( живет в Минске )
Двоюродный дед Васько Владимир Иосифович род 20.III.1926 Убит 1943
... > > >
Насколько я знаю, мои дедушка Сазанович Николай Максимович,1894 г.р. и бабушка Сазанович Ева Даниловна (Лецко-до замужества), 1893 г.р. родились и проживали в д.Побрезье Новогрудского р-на Деревня Роскошь расположена недалеко от Побрезья, но в тех краях Сазанович распространенная фамилия. ... > > >
Здравствуйте,интересиет меня фамилия Кирдей -кто были по национальности,когда родились,почему выехал в Казахстан.все что известно.Мой прадед Кирдей (в Казахстане Кирдяев) Петр Феодорович 1893гр.сколько имел братьев,сестер,когда и скеи выехал,почему,национальность.спасибо за информацию.... > > >
I want to greeet everyone who relates to Zhyhalka family name ( also known as Żyhałko, Żyhałka, Żygałko, Żygałka, Zhyhalko, Zhygalka, Zhygalko)!
My name is Ihar Vladimirovich Zhyhalka, i'm 49 years old. My family and I live in the Republic of Belarus. I'm trying to restore a family tree model of our family.
To date, I have been able to find out that in XVIII-XIX my ancestors lived in the territory of present-day Belarus, Novogrusky region, in the village of Yatvez (according to some sources also referred to as Yatvis or , Yatvisya)
Zhyhalka family could have been separated by wars. Some stayed in Belarus, while the others fled the country at a time of war or just emigrated.
I'm asking everyone who has Zhyhalka family name to help me, i... > > >
Приветствую Всех, кто имеет отношение к фамилии Жигалко (Żyhałko, Żyhałka, Żygałko, Żygałka, Zhyhalka, Zhyhalko, Zhygalka, Zhygalko)!
Меня зовут Жигалко Игорь Владимирович, мне 49 лет. Я и моя семья проживает в Республике Беларусь. В данный момент я занимаюсь составлением своего генеалогического древа рода Жигалко.
На данный момент удалось выяснить то, что в XVIII – ХІХ веках мои предки проживали на территории нынешней Беларуси, на Новогрудчине, в деревне Ятвезь (в различных источниках упоминается так же, как Ятвис, Ятвися), что рядом с Валевкой.
Войны, прошлых веков, могли разлучить наш род Жигалко. Кто-то остался на этих землях, кто-то ушел от войны, да и просто мог эмигрировать в поисках нового места жительства.
Я обращаюсь к вам,... > > >
А. И. Валаханович, А. Н. Кулагин. Дзержинщина. Койданава.

"НЕГОРЕЛОЕ (с 27 сентября 1938 г. — городской поселок), центр горпоселкового Совета, в 10 км на юго-запад от Дзержинска, в 50 км от Минска. Железнодорожная станция на линии Минск — Барановичи. На левом берегу р. Перетути — правого притока р. Уссы (бассейн Немана).
Название происходит от определения (характеристики) этого поселения: негорелое, негоревшее, несгоревшее, не сожженное место в отличие, вероятно, от выгоревшего лесного массива, места гарей, сгоревшего поселения. В прошлом это место было окружено густым непроходимым лесом.
В документальных источниках упоминается с XVI в. как пересадочная и почтовая станция на конном тракте Минск — Новогрудок. Входило в состав Минского повета Великого княжества Литовск... > > >
Здравствуйте. Ищу записи о рождении моего дедушки еж Антона Андреевича 1927 года рождения крещенного в костеле вознесения девы Марии в деревне зембин Борисовского уезда Минской губернии. ... > > >
Добрый день!
Заинтересовала информация о деревне Жамойск, Докшицкий район, Витебской области.
Для просмотра информации, необходимо зарегистрироваться, прошу добавить в число пользователей.
С уважением, Юлия Слуцкая.... > > >
Ищу любые сведения о фамилии МИТЮШИН и возможных родстаенников, уроженцев п.Альбартин, Слонимского р-на, Гродненской обл. На начало ВОВ у Митюшина Ивана Герасимовича (дедушка), проживающего в п. Альбертин, было пятеро сыновей: Михаил, Николай, Петр, Виктор, Иван. Жена умерла при рождении шестого ребенка. Помогала бабушка. О судьбе главы семейства Митюшина Ивана Герасимовича (год рождения примерно 1900 г.) известно, что был расстрелян в Лабозовке и захоронен там же в братской могиле. Его имя занесено в "Книгу памяти" г. Слонима и выбито на мраморной доске у обелиска на кладбище Альбертина. И совсем неизвестна судьба его четырех сыновей: Митюшин Михаил Иванович (были сведения о проживании в г.Калининград)/ Митюшин Николай Иванович (проживал в России, дочь Лидия)/ Митюшин Виктор Иванови... > > >

Zdjęcia

Chatyń, wieś

Chatyń, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Иван Бай

Podlesie, wieś

Podlesie, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Елена Шахлевич

Saska Lipka, wieś

Saska Lipka, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Maria Taśmińska

Tucza, wieś

Tucza, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Maria Taśmińska

Malewo, wieś

Malewo, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Maria Taśmińska

Nieśwież, miasto

Nieśwież, miasto Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Maria Taśmińska

Romanowo, miasteczko

Romanowo, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Łukojedy, wieś

Łukojedy, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Budka, wieś

Budka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Nazwiska dodane przez użytkowników

Kozakiewicz dodał(a) Vasili Mankevich Dziagilno, majątek (powiat miński)
Mikolaj Kosciuk Kościuki, wieś (powiat borysowski)
Бульская Bukcza, wieś (powiat mozyrski)
Bacianowski Rutowino, futor (powiat miński)
Шугалей dodał(a) Шугалей Wolnica, wieś (powiat borysowski)
Шугалей Wolnica, wieś (powiat borysowski)