gubernia mińska

Przynależność administracyjna

Stare mapy guberni mińskiej, XVIII-XIX w.

Podział administracyjny guberni mińskiej

Herb guberni mińskiejGdy w 1793 województwo mińskie przeszło za kordon, przy drugim rozbiorze Polski, ustanowione zostało namiestnictwo mińskie. Od 1842 i do 1919 gubernia mińska dzieliła się na 9 powiatów: miński, bobrujski, borysowski, ihumeński, mozyrski, nowogródzki, piński, rzeczycki i słucki, 207 gmin wiejskich (9 084 wsi).

Mapa guberni mińskiej

Gubernia mińska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Ludność

W 1884 wynosiła 1 591 767. Według narodowości: białorusinów i czarnorusinów około 60%, polaków około 20%, żydów - 18%, wielkorusów rozkolników około 0,5%, cudzoziemców około 0,4%, tatarów około 0,2%. Według stanów: włościan około 63%, mieszczan 25,7%, szlachty 3,6% (po roku 1863 wiele szlachty załączono do włościan), wojskowych 6,6%.

W 1884 r. według wyznań: prawosławni 1 109 127, katolicy 162 442, ewang.-reform. augsb. 5 925, starowierów 8 618, żydów 301 347 i mahometan 4 312. W mińskiej guberni była tylko 1 parafia ewang.-augsb. w Mińsku i 3 ewang.-ref.: Słuck, Kopyl, Kojdanów. Żydowskich domów modlitwy 520, synagog 44, szkół 232; meczetów 9.

Przemysł fabryczny i środki komunikacyi

Na początku 1883 było w guberni 618 fabryk, z tych 137 w miastach, 481 w powiatach. W 1871 zbudowano drogę żelazną moskiewsko-brzeską (w kierunku z północy na południe). Dr. żel. lipawo-romenska, zbudowana w 1873 (w kiernnku od zachodu na wschód i północ.-wschód). Żabińsko-pińska zbudowana w 1883 i łączy Pińsk z dr. żel. moskiewsko-brzeską. Inne, jak np. mająca połączyć stacyą Baranowicze z Wilnem i Pińsk z Równem są jeszcze w robocie. Szosa moskiewsko-warszawska przecina gubernią prawie na pół w kierunku zach.-wsch., przechodząc przez miasta powiatowe Słuck i Bobrujsk.

Ważniejsi ludzie z obszaru guberni mińskiej

Bohuszewicz Stanisław (poseł na sejm w 1793 r.), Borowski Leon (prof.), Bochwic Floryan (filozof), Chodkiewicz Jan Karol (hetman), Czeczot Jan (poeta), Chodźko Jan, Chreptowiczowie Joachim i Adam, Chmara Adam (ostatni wojewoda miński), Czapski Emeryk (numizmatyk), Domejko Ignacy (przyrodnik), Dybowski Benedykt (przyrodnik i podróżnik), Horwat Stanisław (filantrop), Jeleński Antoni (filantrop), Jelski Włodzimierz (uczony), Jelski Michał (muzyk), Jelski Konstanty (przyrodnik), Januszkiewiczowie Adolf i Eustachy, Jewłaszewski (pamiętnikarz), Korsak (poseł nowogr. 1793 r.), Korsak Julian (poeta), Kondratowicz Ludwik (Syrokomla), Krasiński Henryk, Kościuszko Tadeusz (pobierał nauki w Pińsku), Lejbowicz Herszko (rytownik), Massalscy Tomasz i Józef, Moniuszkowie Dominik, Kazimierz i Stanisław (muzyk), Marcinkiewicz Wincenty, Mickiewicz Adam, Niesiołowski Józef, Naruszewicz Adam (pobierał nauki w Pińsku), Ogiński Michał hetman w. lit., Oskierko Aleksander, Obuchowicz (pamiętnikarz), Pietkiewiczowie Adam (Pług) i Feliks, Prozor Karol, Rejtan Tadeusz, Skirmuntowie Konstanty i Kazimierz (obywatele i filantropi), Skirmuntowa Helena (rzeźbiarka), Slizień Rafał (rzeźbiarz), Szyszko Michał (uczony), Wańkowicz Jan (entomalog), Zań Tomasz i w. in.

Gubernia mińska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Добрый день. Ищу любую информацию о бабушке. Дэйнар Нина ( Янина ) Яковлевна. Родилась деревня Пущенка Плещаницкого района . 1920 г. ... > > >
ищу по фамилии Киеня... > > >
Поиск и подтверждение национальности родственников 2й линии (бабушки/дедушки) в целях подачи заявки на получение карты поляка... > > >
Здравствуйте. Михаил Шкраба мой дедушка из деревни Огородники.... > > >
Подскажите, пожалуйста, как называется кладбище в деревне Селище, Борисовского района, Минской области? ... > > >
Здравствуйте уважаемые друзья!
Бабушка моей жены Ефросиния (возможно Ефросинья) Ивановна Михед. Она Михед по замужеству. Проживала в деревне Крышичи. Прозвище - Будничка (вроде бы от г. Будапешт, мол там родилась). Хотелось бы узнать ее родословную. Где родилась, дата рождения, какая девичья фамилия? По ее рассказам - она родилась в Венгрии. Где искать подтверждающие документы о месте ее рождения? Выходила замуж, как минимум, 2 раза.
Моя Жена из г. Калиновичи. Девичья фамилия - Васьковская.... > > >
Матусевiчы у Харомiцкiх жылi у сярэдзiне XIX ст.... > > >
Good morning,
I am looking for someone from my family in Żerebce (pre-war Polish name of the place) named Strelczonek.
My grandfather, Władysław Strelczonek, was born there in 1914. Before the war, he had a wife and two children there.
After the war, he remained in Poland in the Lubelskie Province. He remarried and had two children.
If someone lives from this town with this surname or maybe someone knows such a person, please contact me.

Yours sincerely, Grzegorz Dymek... > > >
Добрый день! Прошу помощи в розыске родителей моей бабушки. Моя бабушка в девичестве Василевская Прасковьи (Параскевы) Ануфриевна (Ануфровна) 1884 -22.10.1967,родилась Минская губерния,Минский уезд,Самохваловичская волость,деревня Валицковщина.(По первому мужу - Леонович, по второму - Дергай)Все проживали и похоронены в д. Слободка, Дзержинский р-н,Фанипольский сельсовет.
У бабушки в Валицковщине были две сестры Наталья и кажется Мария и брат Никита Василевские.
Хочется узнать места их захоронения и кто они.
Заранее спасибо за помощь всем откликнувшимся... > > >
добрый день! Помогите найти сведения о родителях моего деда Леоновича Семена Даниловича, рожд. 10.05.1879? - 15.09.1921(?)и родителях моей бабушки Дергай Прасковьи (Параскевы) Ануфриевны 1884 -22.10.1967, (урожденная Василевская,Минская губерния,Минский уезд,Самохваловичская волость
Валицковщина, деревня. По первому мужу Леонович) Оба проживали и похоронены в д. Слободка.
... > > >