powiat nieświeski

Przynależność administracyjna

Wiadomości:

Добрый день. В Заозерье живет ремесленник Курганский Максим Владимирович по адресу Республика Беларусь, 222603, Минская область, Несвижский район, Несвижский сельсовет, аг. Заозерье, ул. Я.Коласа, д. 16. Мы хотим заказать у него панно и другие изделия по дереву. Но у нас нет его номера телефона. Очень нужно связаться с ним. Как можно это сделать? Помогите, пожалуйста.... > > >
Mój dziadek Łukasik Adam prowadził przed wojną zakład fotograficzny w Klecku. Zesłany z całą rodziną tj. żona Emilia z Sokolatycz z 2 córkami- Kazachstan a dziadek na Archangielsk. Szczęśliwie przeżyli i jako repatrianci do końca życia zamieszkali w Trzebiatowie woj. Zachodniopomorskie... > > >
Добрый день! Ищу родственников из деревни Секеричи (Сахалин) с фамилией Заяц. Мой дедушка - Заяц Владимир Алексеевич (1925-2000), бабушка - Заяц (дев. фам. - Лях) Людмила Петровна (1927-2005).

Также собираю любую информацию об истории деревени. Если у вас есть, поделитесь, пожалуйста

volni-zayats@tut.by... > > >
Харитон Никитич Верига (27), православный, атаман полоцких
казаков, владелец имения на Хорошовщине и Броховщине.
В войне с Москвой потерял те земли, потом в 1580 году снова их
получил. Имел несколько братьев, но имена их неизвестны.
Женат на княжне Друцкой-Сокольницкой.
Выписка из протокола дел Витебского Дворянского
Депутатакого Собрания. Тысяча восемьсот тридцать
пятого года ноября тридцатого дня… «Коими наследуя сын
его Харитон подобным образом лишившись имений,
по освобождении Полоцкого Края, от Ревизоров в Полоцкое
Воеводство присланных его Королевского Величества
казначея Великого Княжества Литовского Федора Скумина
и Присяжного Витебского Юрия Друцкого Соколовскаго,
просит возврата пожалованных роду его имений, кои
рассмотрев предъявленные и... > > >
Dyżury Instruktora Powiatowego Związku Młodej Wsi w Klecku 1937 r.
W związku z rozwojem pracy Kół Młodej Wsi i Przysposobienia Rolniczego w celu ułatwienia młodzieży samodzielnej pracy i bliższego kontaktu z zespołami w terenie referent przysposobienia rolniczego i instruktor młodzieży kolega Bolesław Sobota jeden raz w miesiącu (co drugi poniedziałek po pierwszym dniu każdego miesiąca) będzie dyżurował w mieście Klecku w lokalu Banku Ludowego.
Kolega Bogdan Sobota będzie udzielał porad w sprawach Kół Młodej Wsi , Przysposobienia Rolniczego oraz ogrodnictwa i pszczelarstwa.
Na podstawie: SIEW MŁODEJ WSI- ziemi nowogródzkiej nr 1 z ... > > >
Towarzystwo Wkładowo – Pożyczkowe w Klecku 1883
Od 10 miesięcy nie bank (choć ludność tak go nazywa), lecz wkładowo – zaliczkowa kasa klecka, założona za pozwoleniem pana ministra skarbu, pomyślnie się rozwijać poczyna. Z przednoworocznego sprawozdania na ogólnem zebraniu 20 grudnia bieżącego roku, jawnem się okazało, że nie tylko posiadacze niemcy, drobni miasteczkowi handlarze, ale nawet i włościanie, zaczynają nabierać zaufania do tej , dotąd nieznanej w naszych stronach , prowincjonalnej kredytowej instytucji. Zjawiają się włościanie, pragnący sami zostać członkami stowarzyszenia, inni robią wkłady ze swych oszczędno... > > >
Śmiertelny wypadek Komendanta Policji w Klecku 1924
Kleck. W ubiegły piątek, 15-go komendant posterunku Policji Państwowej w Klecku przewodnik Władysław Grzelak jechał konno przez miasto . Na roku ulicy nagle wyszło kilka krów, koń się spłoszył, a przodownik Grzelak spadł na bruk, zabijając się na miejscu . Ciało zostało przewiezione do Nieświeża, gdzie w niedzielę wieczorem odbyła się eksportacja zwłok z kostnicy do kościoła . Tłumy publiczności uczestniczyły w smutnym obrządku.
Dzwonnik nr 10, Wilno 31.08.1924
... > > >
Его Превосходительству
Господину Минскому Губернатору
Помещика Слуцкого уезда
Эдуарда Адамовича Войниловича


Прошение
Желая основать в Слуцком уезде Клецкое Ссудо-сберегательное Товарищество имею представить на благоуважение Вашего Превосходительства устава сего Товарищества и прошение на имя Его Высокопревосходительства Министра Финансов, снабжая требуемым количеством подписей и просьбою дать надлежащий ход сему делу.


1881 года Марта 7-ого дня Э. А. Войнилович... > > >
Towarzystwo Wkładowo – Pożyczkowe w Klecku 1884
Ze Słuckiego piszą do nas: w Numerze 10 „KRAJU” z roku 1884r. korespondent pisząc o naszym Towarzystwie Pożyczkowo - Wkładowym w Klecku, w kilku wyrazach scharakteryzował odbyte na ogólnym zebraniu debaty. Pobieżnie i błędnie traktowanie opozycji wymaga tutaj sprostowania. Na wspomnianym zebraniu prezes Kredytowego Towarzystwa wniósł, aby podniesiono stopę procentową opłacaną od wkładów z 5 do 6 procent motywując , iż w ten sposób zwiększy się obrotowy kapitał i da się możność podniesienia zysku biednym, wnoszącym swoje oszczędności. Oponenci w liczbie trzech sądzili, &... > > >
Towarzystwo Wkładowo – Zaliczkowe w Klecku
W Klecku, małem miasteczku Guberni Mińskiej istnieje od lat kilku Towarzystwo Wkładowo- Zaliczkowe, związane z początkowania inteligencji tamecznej. Towarzystwo w Klecku, ma obroty około 80.000 rubli srebrnych i stanowi prawdziwą pomoc dla uboższej ludności.
Źródło: Tygodnik powszechny nr 17 Warszawa , dnia 26.04.1885r.
... > > >