województwo białostockie

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

mój dziadek urodził się w miejscowości rutki
jego nazwa едвабинский leyva нахимович
cała rodzina została zniszczona podczas tragedii w едвабе
szukam choć kto wątek kto wie nasz rod lub jego potomków. my grandfather was born in the village of rutka his name Dubinsky Leib nahimovich the whole family was destroyed during the tragedy in adware even looking for anyone who knows our family or his descendants. мой дед родился в деревне рутки его имя едвабинский лейба нахимович вся семья была уничтожена во время трагедии в едвабе ищу хоть кого нить кто знает наш род или потомков его.... > > >
По просьбе президента Подлясского генеалогического общества пана Марека Корнилюка хочу Вас спросить: имеется ли у Вас документ о рождении Вашей бабушки и ее сына. ... > > >
Здрпаствуйте!
Я знаю всех Оверчуков седа Дубяжин. Не совсем понимаю, Вы хотите знать захоронения родственников прабабушки и прадеда, звали вашего дедушку Федор,а как по отчеству ему было где он проживал. я могу тогда точно все узнать. ... > > >
Здравствуйте!
Я хорощо знал Томашук Ольгу Лукиничну. У нё остался сын 1949 гю рожд., а она умерла в 2015 г. Мы с ним были друзьями с раннего детства. Напишите чуть больше о себе.... > > >
Poszukuję informacji o Edmundzie Sidorowiczu, bracie mojego ojca Daniela Sidorowicza oraz o Maćku, synu Edmunda.... > > >
Poszukuję informacji o Edmundzie Sidorowiczu, bracie mojego ojca Daniela Sidorowicza oraz o Maćku, synu Edmunda.... > > >
мама (бабушка моя Паша) (Мандрик - девичья Позднякова)
Сын Борис Сергеевич Мандрик (родился в селе Мокрое в 1923 году, пропал красногвардейцем в 1941 кажется где-то рядом с Могилевым, кажется...)... > > >
Мои прадед и прабабушка Петр и София Сорока жили в д. Одла во времена, когда данная территория была Белостокским воеводством. Можно узнать, сохранились ли какие-то данные о них? Даты рождения, смерти и другое?... > > >
Witam, Poszukuję wszelkich informacji na temat tego majątku np: wielkość, opis, co się obecnie dzieje. Majątek należał do mojego pradziadka. z poważaniem Agnieszka Stasiewicz ... > > >
Witam, Poszukuję wszelkich informacji na temat tego majątku np: wielkość, opis, co się obecnie dzieje. Majątek należał do mojego pradziadka. z poważaniem Agnieszka Stasiewicz ... > > >

Zdjęcia

Mokre, wieś

Mokre, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Пащенко

Pawluszki, kolonia

Pawluszki, kolonia Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алла Орловская

Hredele, wieś

Hredele, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Лариса Андреюк

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Золина

Wólka, wieś

Wólka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami eugeniusz siemieniuk

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Danuta Pawłowska

Owieczyce, wieś

Owieczyce, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Василий Гележа

Porzecze, miasteczko

Porzecze, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami ALBINA SKOWROŃSKA

Tyniewicze Wielkie, wieś

Tyniewicze Wielkie, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Садовский Тимофей

Nazwiska dodane przez użytkowników

Stasiuk dodał(a) Полстюк Saki, wieś (powiat bielski)
Якимюк dodał(a) Полстюк Chojewo, wieś (powiat bielski)
Cierebiej, Cierebica Łakno, wieś (powiat grodzieński)
Kaleńczuk Modziejki, majątek (powiat wołkowyski)
Romańczuk Duchowlany, wieś (powiat wołkowyski)
Dawidziuk dodał(a) konczanin Sokółka, miasto (powiat sokólski)
konczanin Sokółka, miasto (powiat sokólski)

Przynależność administracyjna