województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно узнать нынешнее местонахождение деревни Гузы, которая была в составе Притулянской волости Белостокского уезда Гродненской губернии?
Заранее спасибо! ... > > >
Ищу информацию о Шамруке Михаиле Ивановиче (1898 г.р., родился в д.Тобола/Табола) или его семье. Это мой прадед. Репрессирован в 1938 г., убит в Минске. Хотелось бы узнать побольше о месте, откуда он был родом, о его родных и о людях, которые принадлежали к его кругу общения.... > > >
Здравствуйте. Я разыскиваю данные по родственникам жившим в Кадаришках Сувельской губернии примерно в 1890 годах. Внуковские Степан Мартинович, Внуковская Бронислава Мартиновна.... > > >
Poszukuję informacji na temat nazwiska ANDRE, w szcególności Konstantego Andre ur. w Grodnie w 1847 lub 1848 roku oraz na temat Józefa Jatkiewicza.... > > >
Witam. Proszę mi pomóc w znalezieniu informacji na temat moich krewnych.
1.Pragziadek: Michał Lasota (Михал Лясота).Data urodzenia: 26.12.1886r. Miejsce urodzenia: wies Tokary.Miejsce zamieszkania: Czeremcha, gmina Kleszczele, powiat Bielski, województwo Białystok.(Rok 1927: Wysoko Litewskie).
Pracował na kolei przed 2 wojną na stacji kolejowej Czeremcha (linia: Siedlce, Wysoko Litewskie) w Dyrekcij wileńskiej. Zmarł podczas pracy na koleji (horoba) 30.12.1938, Czeremcha.
Jego rodzina:
-żona Rozalia Lasota (z Adamiaków). Rok urodzenia: 1897 (zm. 1933). Miejsce urodzenia: obwód Siedlce.
-dzieci: Edward (1923-1988), Jadwiga (ur.1927-1988), Zofia (1929), Zygmund (?).

2.Мoja babcia Lasota Jadwiga (Nadzieja), ur... > > >
Олег,моя бабушка родилась в деревне Батюты.Отец в колонии Завады.Есть метрические удостоверения из церковно-приходской книги церкви деревни Топилец.Бабушка умерла а 2002 ,а папа в 2012.Жива ещё моя крестная.... > > >
szukam rodziny lizerów... > > >
Poszukuję rodziny Roszko-Piotr,Józefy z domu Krzywickiej. Do 1941r mieszkali w Sopoćkinie.W tym roku zostali wywiezieni.Mieli dwóch synów Michała i Jana... > > >
Dzień dobry, poszukuję potomków, krewnych Błażej Grika (Gryka), ur.1872, w Uzbereżu. Pod koniec XIX w. wyjechał dobrowolnie na Syberię.
ГРИК БЛАЖЕЙ УСТИНОВИЧ - 1872 г.р., уроженец п. Узбереж Гродненской губернии и уезда. Житель с. Белостока, член колхоза. Арестован 20 октября 1937 года. Расстрелян 8 января 1938 года.

Kontakt: Agnieszka Kaniewska
kaniewska.aga@gmail.com... > > >
W tej wsi 13 sierpnia 1957r. urodziła się moja żona Maria Kuchta... > > >

Zdjęcia

Łopienica Wielka, majątek

Łopienica Wielka, majątek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Vadim Novikov

Jałówka, miasteczko

Jałówka, miasteczko Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Калицкая

Łakno, wieś

Łakno, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алексей Теребей

Mokre, wieś

Mokre, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Пащенко

Pawluszki, kolonia

Pawluszki, kolonia Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алла Орловская

Hredele, wieś

Hredele, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Лариса Андреюк

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Золина

Wólka, wieś

Wólka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami eugeniusz siemieniuk

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Danuta Pawłowska

Nazwiska dodane przez użytkowników

Oskierko(a) , Askierko (a) dodał(a) Oskierko Ostrołęka, miasto (powiat ostrołęcki)
Oskierko(a) , Askierko (a) dodał(a) Oskierko Ostrołęka, miasto (powiat ostrołęcki)
Jaroszuk Zapolicze, wieś (powiat wołkowyski)
Cichy Pieklik, wieś (powiat ostrołęcki)
Солтан Buszniewo, wieś (powiat grodzieński)
Derewońko Aleksandrów, wieś (powiat bielski)
Stasiuk dodał(a) Полстюк Saki, wieś (powiat bielski)
Якимюк dodał(a) Полстюк Chojewo, wieś (powiat bielski)