województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Szukam wszelkich informacji o mieszkańcach tej wsi o nazwisku Mierzejewskich żyjących na przełomie XVII i XIX wieku. Szczególnie interesują mnie:
Marcin Mierzejewski syn Baltazara (Balcera) wraz z małżonką Anną z domu Choromańską
Baltazar Mierzejewski syn najprawdopodobniej Józefa Mierzejewskiego,
jego dzieci: Franciszek Mierzejewski, Barbara
Za wszelkie informację będę wdzięczny i proszę o kontakt: zbyszekm1969@gmail.com
... > > >
Соколовский Иван 1887 года рождения из Międzyrzech...сын Петра и Барбары Ясинской (девичья)...интересует, были ли у него братья и сестры...как можно узнать?... > > >
Looking for relatives of my grandfather Sokolowski Jan (=Iwan) who was born in Miedzyrzecz in 1887 and died in Rouzhany in 1938.... > > >

635/5000
Имя моей прабабушки было Теклой Лисовской или Фиоклой, они писали по-разному в документах. Мои братья не знают их имен, я знаю, что один работал в царской армии, где-то на железной дороге или в электронной почте. Моя бабушка вышла замуж за Филиповича Штефана и ее родители отрекались от нее. с моим братом, который был очень хорошим человеком, возможно, что он один из тех лисовских, и, может быть, он дочь, которую я не знаю. Я знаю, что мой дедушка родился в Новом Дуре в 1907 году в семье Лисовскича. Мой прадед Стефан Филипович работал в Лисовскиче.Враз с мужем она уехала в Америку в 1923 году и купила землю в городе Устронь-Полецки.... > > >
Dzień dobry,
Edmund i Daniel to synowie Cypriana i Jadwigi Wąsowicz.
Prośba o kontakt jeśli uzna Pani za celowy - arkady007(małpka)poczta.fm
Pozdrawiam,
Arek... > > >
В деревне Долгосельцы в 1870-1914 проживала семья Юргель:Антон Мартынович,его жена Мария,дети-Константин,Ольга,Вера(1908г.р.).Жена Мария в 1911г.скончалась и Антон Мартынович женился на вдове Мария Сорока,у нее был сын Серафим.Потом семья переехала в Ригу и затем осела в г.Луга (Россия)... > > >
Добры вечар, Беата! Я пішу Вам з нагоды сямейства Лісоўская. Вы выклалі фота, дзе падпісалі, што на ім брат Вашай прабабулі. А як яго звалі? Справа ў тым, што ў нас у родзе ёсць Лісоўская - а менавіта Лісоўскі Сцяпан Фёдаравіч, Лісоўскі Антон Фёдаравіч, Лісоўскі Міхаіл Фёдаравіч. Яны родныя брацца. Дзесьці ў Першую сусветную вайну яны выехалі з Беларусі і апынуліся потым у Башкірыі. А на радзіме застаўся іх родны брат Мікалай Фёдаравіч Лісоўскі. Скажыце, Вашы Лісоўская і нашы - гэта сваякі?... > > >
Poszukuję wiadomości o Moim dziadku Wincentym Kuczyńskim... > > >
Poszukuje informacji na temat pana Stanisława Maculewicza z miejscowości Dorgun oraz powiązania z Witoldem Kuranowskim.... > > >
Poszukuje informacji na temat pana Stanisława Maculewicza z miejscowości Dorgun oraz powiązania z Witoldem Kuranowskim.... > > >

Zdjęcia

Czeszczewlany, folwark

Czeszczewlany, folwark Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Danuta Pawłowska

Starosielce, miasto

Starosielce, miasto Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Эвелина Чарковская

Lichacze, wieś

Lichacze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алексей Теребей

Łopienica Wielka, majątek

Łopienica Wielka, majątek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Vadim Novikov

Jałówka, miasteczko

Jałówka, miasteczko Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Калицкая

Łakno, wieś

Łakno, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алексей Теребей

Mokre, wieś

Mokre, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Пащенко

Pawluszki, kolonia

Pawluszki, kolonia Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алла Орловская

Hredele, wieś

Hredele, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Лариса Андреюк