województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

S. Stanisława... > > >
W Chołstowie urodził się mój dziadek Michał Duniecki (syn Michała i Elżbiety).Urodził się prawdopodobnie 1891 roku chociaż w jednym z dokumentów jest również data 1893 .W dostępnych dla mnie metrykach nie znalazłam ani jego metryki urodzenia ani metryk urodzenia albo ślubu jego rodziców.Nazwisko Duniecki występuje dość często w tamtych okolicach (Chołstowo,Zelva ,Krzywokonna).Może ktoś coś........ > > >
Dzień dobry , poszukuje informacji o rodzinie Sanejko. Pradziadek Grzegorz Sanejko Adamowicz praprababcie Zinaida Sanejko. prapradziadek Adam Sanejko. Urodzeni Folwarki Małe.
Добры дзень, шукаю інфармацыю адносня сям’і Санейко. Адам Санейко прапрадзядуля прапрабабуля Зінаіда Санейко, яго сын Рыгор Санейка Адамавіч жонка Юлія Даўгайла Сямёнаўна. Буду ўдзячны за дапамогу ў пошуке інфармацыі. Смерць, акт нараджэння, шлюбу. Малыя Фальваркі ... > > >
Historia Rodziny Nielubowicz zamieszkujących osadę... > > >
Ищу любые сведения о семье своего прадеда 1900 г р. Стасько Осип(Иосиф) Казимирович, родом из дер. Бискупцы Волковыского уезда Гродненской губернии.

Предположительно в 1916г. бежал, оказался на территории Мордовии. Где в 1918 женился, и прожил всю жизнь в мордовской деревне
С его слов, фамилия Стасько была его не настоящая, якобы взял чужую фамилию,чтобы скрыть скорее всего свое происхождение.

А какая настоящая была фамилия и кто были его родители, так и осталось загадкой. Но вроде как у него был брат и сестра Мария.... > > >
Jeść istoryčnyje istočniki familii Kułakowskich. Vożmożno najdzi predkovkov uże z połoviny XVIII v.Eta toże moi prędki.... > > >
Jeść pravoslavnyje metryki z 40. i 50. let. No nie vsie. Kułakovskije żyli w Vialikich Aziaran od 40. let 19 st. Ani z dzierevni Jamaszy. Byli katolikami. Katolickiej metryki jeść z 40. pet 18 st.... > > >
Нужна информация в отношении Ковалевский Сергей Александрович 15-03-1931 д.Лихосельцы (Михосельцы) ныне Калиновская и о его родителях Ковалевский Александр Александрович и Ковалевская Мария Иосифовна. ... > > >
Dzień dobry,
Dziękuję za informację dopiero teraz zauważyłem odpowiedź. Mój dziadek urodził się 26.11.1919r. Mieszkał we wsi Moskiewce. Miał brata Mikołaja, który w młodym wieku zmarł oraz dwie siostry Nadzieja Mielnik i Maria Oniszczuk. Niestety dziadek już dawno nie żyje. Rodzina Piceluków urywa mi się na dziadku. Będę wdzięczny za każdą informację.
Dziękuje bardzo za informację.
Pozdrawiam
Tomasz Lasota... > > >
Добрый день!
Меня зовут Виктор, мои предки родом из Озёр, хотя сам я живу в Минске. Я занимаюсь исследованием своей родословной (девичья фамилия моей мамы Казека), поэтому у меня есть некоторая информация из Гродненского архива.

В исповедальных ведомостях Озёрской православной церкви за 1928 год есть такие данные о Ваших родственниках:
вдова Наталия Ивановна Зорко - 65 лет
дети её:
Иван Романович Зорко – 28 лет (женился в 1933г. в возрасте 37 лет)
Любовь Романовна – 18 лет
Ольга Романовна – 15 лет
Наталья Романовна

жена Ивана Романовича Зорко Екатерина Андреевна (урождённая Кирияк, вышла замуж в 1933г. в возрасте 27 лет)
сын Ивана Романовича и Екатерины Андреевны:
Роман - родился 02.06.1933

Любовь Романовна (урождённая Зорко) в 1928г. 18... > > >