województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Ищу могилу деда Varakin (Vorakin) Ilja - 1916 год рождения, (Варакин (Воракин) Илья Хрисанфович, 1916 г.р., родился в г.Талгар Алма-Атинской области, Казахской ССР. Погиб летом 1941 г. в районе Семятичи. Возможно похоронен на кладбище Milejczycach (Milejczyce). Пожалуйста, помогите найти могилу деда. Спасибо!... > > >
Mieszkam w Grodnie, mam rodzinę w Zapurwie, spróbuję dowiedzieć się.... > > >
Добрый день.
В Дубчжине проживало несколько семей о фамилии Оверчук. я в архивах нашел церковные записи нашего прихода для Деревни Дубяжино за 1900 и 1914 г. Там находятся в списке ваши предки. Оверчук Федор 1906 года рождения был самым младшим сыном из пяти Ивана Оверчука. Антон на 11 лет старше Фиодора проживал в Дубяжине. У его было 2 сына Иван и Николай. Мне кажется, что переписка была с Николаем при котором долго жила его мать - жена Антония( звали ее Антосиха и я ее помню). Но эта семья вымерла уже. У старшего Ивана было 2 сына Иван (1946),Михаил(1950) и дочь Елена (1958). С них Иван (сын Ивана) проживает в Дубяжине и его сын с семьей. Адрес в Дубяжин.
дер. Дубяжин
поч. 17-106 Орля
пов. Бельск Подляски
... > > >
Mój dziadek urodził się w Stanielewiczach w 1914 - listopad, dnia 27. Józef Maziec.
Ożenił się z Marią Maziec.
Zamieszkali w Ustce, po rozwodzie dziadek przeniósł się do Jeleniej Góry.... > > >
Wiadomości o wsi Julianowo, o gminie Wach i Gminie Czarnia, wykaz wójtów tych gmin... > > >
В фольварке Криница жила семья сестры моего деда Мария Романовна Гончар. Она вышла замуж за Дмитрия Августовича Шрейдер и было у них 11 дочерей.... > > >
Г-жа Элизабет я прочитал сообщение, адресованное г-ну Аляксандру.Мяне зовут Беата Филиппович, мой дед Гжегож Филипович сын Стефана и Tekla Лисовский родился в Новом суде.у 1941 г. он был вынужден покинуть площадку с новой и жил в Польше, его сестра Ольга Почобут жил в Казахстане, а затем в Bieriestowucy его две сестры Марфа и Мария Филиппович семье в деревне Лубянка Soczewnik подобно нам, я не знаю, как? я хотел бы знать, о мой дед Григорий Филиппович имел родственников в wołkowysku.moja бабушки Анастасии кукольный с Kornadzi.Mieszkam в Варшаве, я хотел бы узнать об их родственник в ....>>>
... > > >
Г-жа Элізабэт я прачытаў паведамленне, адрасаванае г-ну Аляксандру.Мяне клічуць Беата Філіповіч, мой дзед Гжэгаж Філіповіч сын Стэфана і Tekla Лісоўскі нарадзіўся ў Новым судзе.у 1941 годзе ён быў вымушаны пакінуць пляцоўку з новай і жыў у Польшчы, яго сястра Вольга Пачобут жыў у Казахстане, а затым у Bieriestowucy яго дзве сястры Марфа і Марыя Філіповіч сям'і ў вёсцы Лубянка Soczewnik падобна нам, я не ведаю, як?Я хацеў бы ведаць, пра мой дзед Рыгор Піліпавіч меў сваякоў у wołkowysku.moja бабулі Анастасіі лялечны з Kornadzi.Mieszkam ў Варшаве, я хацеў бы даведацца аб іх сваякоў.... > > >
czy dziadek miał na imię Konstanty podaj więcej szczegułów... > > >
Соколовский Иван 1887 года рождения из Мижеричи (в других источниках у деревни есть другие схожие названия)...сын Петра и Барбары...интересует, были ли у него братья и сестры...как можно узнать?... > > >

Zdjęcia

Starosielce, miasto

Starosielce, miasto Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Эвелина Чарковская

Lichacze, wieś

Lichacze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алексей Теребей

Łopienica Wielka, majątek

Łopienica Wielka, majątek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Vadim Novikov

Jałówka, miasteczko

Jałówka, miasteczko Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Калицкая

Łakno, wieś

Łakno, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алексей Теребей

Mokre, wieś

Mokre, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Пащенко

Pawluszki, kolonia

Pawluszki, kolonia Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алла Орловская

Hredele, wieś

Hredele, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Лариса Андреюк

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Золина

Nazwiska dodane przez użytkowników

Czarkowski dodał(a) Эвелина Чарковская Starosielce, miasto (powiat białostocki)
Tiwinski dodał(a) Фабішэўская Grodno, miasto (powiat grodzieński)
Ptaszkowski dodał(a) Фабішэўская Grodno, miasto (powiat grodzieński)
Kaszlej dodał(a) Фабішэўская Grodno, miasto (powiat grodzieński)
Malinowski dodał(a) Фабішэўская Grodno, miasto (powiat grodzieński)
Dobriłko dodał(a) Фабішэўская Grodno, miasto (powiat grodzieński)
Wołkow dodał(a) Фабішэўская Grodno, miasto (powiat grodzieński)
Wołkowa dodał(a) Фабішэўская Grodno, miasto (powiat grodzieński)
Dworakowski Dolistowo Stare, wieś (powiat białostocki)
Mateszuk dodał(a) Strzelecki Klepacze, wieś (powiat wołkowyski)
Mateszuk dodał(a) Strzelecki Brzostowica, stacja kolejowa (powiat grodzieński)