województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Мой дед Калиновский Семен Артемович родился в 1888 году в Незбудко (Niezbudek)Белостоцкого уезда Гродненской губернии ,в 1937 году дед был арестован и расстрелян , после чего бабушку и пять их детей выслали...так мой папа в возрасте 1.5 года оказался в детском доме ,в результате чего вся информация о корнях по линии деда ,к большому нашему сожалению, была утеряна. Интересует любая информация. Спасибо.... > > >
может там были люди с такой фамилией?может она отсюда и произошла.Мне родственники об этом месте рассказывали... > > >
chodzi o znalezienie moich przodków... > > >
Добрый день. Не могу найти информацию касательно моих прадедушки и прабабушки. Драчук Александр Васильевич (1894-1949) и Драчук Ольга Даниловна (1896-1966). Жили в деревне Белая Каменецкого района Брестской обрасти. Обращался в архив в Бресте, в Белостоке. Отовсюду отрицательный ответы. Возможно Вы чем-то поможете. Любая информация очень важна. Спасибо.... > > >
Добрый день. Не могу найти информацию касательно моих прадедушки и прабабушки. Драчук Александр Васильевич (1894-1949) и Драчук Ольга Даниловна (1896-1966). Жили в деревне Белая Каменецкого района Брестской обрасти. Обращался в архив в Бресте, в Белостоке. Отовсюду отрицательный ответы. Возможно Вы чем-то поможете. Любая информация очень важна. Спасибо.... > > >
http://mapa.targeo.pl/Guzy,21,22.9140900,53.3681800... > > >
Здравствуйте, Кирилл! Похоже, что сейчас это деревня Гузы гмины Кнышин Монецкого повята воеводства Подлясского.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guzy_(wojew%C3%B3dztwo_podlaskie) ... > > >
Szukam informacji o Kruglik ... > > >
Leokadia, Borys, Vovka-z moej rodzini.pishite na email acosmoworld@gmail.com... > > >
Сакович Михаил Герасимов 23.11.1904 г.р., урож. Верхобродова нач школа, живёт при отце, русский, семья 2 трудоспособных и 6 нетрудоспособных
1900
Сакович
Яков Яковлевич
умер
14.08.1900

Из гродненской губернии
Волковыского уезда

Тарнапольской волости
Деревни Сопруновой
в возрасте 45 лет
да, много у нас в б муртинском районе саковичей и в моей родне... > > >

Zdjęcia

Łopienica Wielka, majątek

Łopienica Wielka, majątek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Vadim Novikov

Jałówka, miasteczko

Jałówka, miasteczko Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Калицкая

Łakno, wieś

Łakno, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алексей Теребей

Mokre, wieś

Mokre, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Пащенко

Pawluszki, kolonia

Pawluszki, kolonia Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алла Орловская

Hredele, wieś

Hredele, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Лариса Андреюк

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Золина

Wólka, wieś

Wólka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami eugeniusz siemieniuk

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Danuta Pawłowska

Nazwiska dodane przez użytkowników

Kalinowski dodał(a) Калиновская Michałowo-Niezbudka, folwark (powiat białostocki)
Oskierko(a) , Askierko (a) dodał(a) Oskierko Ostrołęka, miasto (powiat ostrołęcki)
Oskierko(a) , Askierko (a) dodał(a) Oskierko Ostrołęka, miasto (powiat ostrołęcki)
Jaroszuk Zapolicze, wieś (powiat wołkowyski)
Cichy Pieklik, wieś (powiat ostrołęcki)
Солтан Buszniewo, wieś (powiat grodzieński)
Derewońko Aleksandrów, wieś (powiat bielski)