województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Ja też urodziłem się w Bojarach (w 1944), moja Mama Serafina Bołbot była z domu Rożyńska. chętnie porozmawiałbym już prywatnie. ... > > >
Witam!

Całkiem możliwe że taka metryka znajduje się w archiwum parafii Wniebowzięcia NMP i Św. Józefata Kuncewicza w Sopoćkinie do której zdaje się należały Wołowiczowce. Tak swoją drogą moja prababcia Jadwiga również urodziła się w Wołowiczowcach i nosiła panieńskie nazwisko Romańczuk, gdzie też urodził się jej syn, a mój dziadek Bronisław Borkowski.

... > > >
Мой дед, Петрович Борис Викторович, родился в Гродно в мае 1906 года. Прадеда звали, таким образом, Виктор. Отчества не знаю. Прабабушку звали Людмила Исааковна (возможное написание отчества - Исаковна).Девичью фамилию не знаю. Есть фотографии прадеда и прабабушки, сделанные в фотоателье Брест-Литовска перед Первой мировой войной. Потом семья прадеда переехала в Туркестанский край. Прадед был священником. Только вот конфессию - православная или католическая - установить трудно. Может, кто располагает какими-то сведениями о возможных родных?... > > >
Мой прадед Журневич Феодосий проживали в деревне Одла , Белостокского воеводства. Можете ли вы мне помочь какой либо информацией?... > > >
Wiem tylko tyle co napisałem i zaraz po wojnie albo nawet w jej czasie przeprowadzili się do miejscowości Racław pod Gorzowem Wok.... > > >
Ищу данные Ульянченко Фёдор Михайлович, Войтович Анна Михайловна, Войтович Екатерина Максимовна и Войтович Михаил михайлович . Из сопоцкина.... > > >
piotr amszej, syn piotra i anieli... > > >
Witam,
Szukam informacji o moim Dziadku, Janie Szymczaku, ur. w 1912 r. Moja mama miała wpisane miejsce urodzenia Kłopot-ZSRR. Wiem,że rodzice mojej mamy byli na Kresach, a potem wysiedlono ich na Kaszuby.Pozdrawiam.... > > >
Мой дед Франц Пиотрович Жуковский а бабушка Марианна Юревич, родившаяся 1990 г. в Юзефовке
https://www.geni.com/people/Mariana-%C5%BBukowska/6000000049750412833?through=6000000049749824850
Мой емайл: 15polia@gmail.com... > > >
Witam.Sam poszukuję informacji o Depczyńskich z Baciut i Choroszczy.Imiona rodziców Eugeniusz dużo by pomogły. Będę w Centralnym Archiwum Wojskowym, mógłbym się spróbować dowiedzieć.
Pozdrawiam Serdecznie.Jarosław Depczyński.... > > >

Zdjęcia

Łakno, wieś

Łakno, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алексей Теребей

Mokre, wieś

Mokre, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Пащенко

Pawluszki, kolonia

Pawluszki, kolonia Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алла Орловская

Hredele, wieś

Hredele, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Лариса Андреюк

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Золина

Wólka, wieś

Wólka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami eugeniusz siemieniuk

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Danuta Pawłowska

Owieczyce, wieś

Owieczyce, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Василий Гележа

Porzecze, miasteczko

Porzecze, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami ALBINA SKOWROŃSKA

Nazwiska dodane przez użytkowników

Jaroszuk Zapolicze, wieś (powiat wołkowyski)
Czerwoniak Leonowicze, wieś (powiat wołkowyski)
Cichy Pieklik, wieś (powiat ostrołęcki)
Солтан Buszniewo, wieś (powiat grodzieński)
Derewońko Aleksandrów, wieś (powiat bielski)
Stasiuk dodał(a) Полстюк Saki, wieś (powiat bielski)
Якимюк dodał(a) Полстюк Chojewo, wieś (powiat bielski)
Cierebiej, Cierebica Łakno, wieś (powiat grodzieński)
Cierebiej, Cierebica Lichacze, wieś (powiat grodzieński)