województwo białostockie

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Где проживал и кем работал мой прадед ?... > > >
Здравствуйте. Да,такая фамилия нсть на одной из плит. Ряд.Филоненко А.П.... > > >
Do kogo należał folwark Hajnówka. ... > > >
Witam. Posiadam sfotografowane cerkiewne księgi Parafii Łosinka od 1778 roku do 1908 oraz tzw. ispowiednie księgi oraz księgi badań przedślubnych jeśli jest Pani zainteresowana mogę pomóc. Pozdrawiam Gienek gienek@844wp.pl... > > >
Добрый день! Ищу сведения о своих предках (прабабушка Николаюк Любовь Ивановна 1906 г.р.) и прадедушка (Николаюк Михаил Афанасьевич 1901 г.р.). Возможно до войны была польская фамилия. Жили в д. Лосинка, Гайновского р-на Белостокского воеводства. Там родился мой дедушка Николаюк Василий Михайлович 01.01.1934 г.р. - в свидетельстве о рождении место рождения записано Польша. После войны перебрались в д. Якушовку. Хотелось бы найти документы, где указано гражданство или национальность.... > > >
я внук Владимира Лаврентьевича что вас интересует?... > > >
Mam Pytanie gdzie i do kogo mogę napisać aby rozpocząć poszukiwania rodziny na Białorusi?Ja na stronach internetowych już nie wiem gdzie pisać.
Pozdrawiam... > > >
Dzień Dobry!
Mój dziadek ma nazwisko Dron. Jak skontaktować się z panem?... > > >
Мій дід Романюк Петро народився в Польщі. Рік народження приблизно 1901. Місце народження Жерчиці. Більше ніяких відомостей нема. Коли виіхав до Украіни рідня залишилась в Польщі. Батька його звали Грегор ( або Гжегош).Чи є можливість дізнатись щось про його родину. З повагою і надією на віжповідь Валентина.... > > >
prosze o blizszeinformacje o wlascicielach.Czy jeden z nich byl po wojnie w siedlcach... > > >

Zdjęcia

Pawluszki, kolonia

Pawluszki, kolonia Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алла Орловская

Hredele, wieś

Hredele, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Лариса Андреюк

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Золина

Wólka, wieś

Wólka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami eugeniusz siemieniuk

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany

Lewszowo, typ miejsca nie jest znany Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Danuta Pawłowska

Owieczyce, wieś

Owieczyce, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Василий Гележа

Porzecze, miasteczko

Porzecze, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami ALBINA SKOWROŃSKA

Tyniewicze Wielkie, wieś

Tyniewicze Wielkie, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Садовский Тимофей

Dubicze Cerkiewne, wieś

Dubicze Cerkiewne, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Смирнова Нина Федоровна

Nazwiska dodane przez użytkowników

Stasiuk dodał(a) Полстюк Saki, wieś (powiat bielski)
Якимюк dodał(a) Полстюк Chojewo, wieś (powiat bielski)
Cierebiej Łakno, wieś (powiat grodzieński)
Kaleńczuk Modziejki, majątek (powiat wołkowyski)
Romańczuk Duchowlany, wieś (powiat wołkowyski)
Dawidziuk dodał(a) konczanin Sokółka, miasto (powiat sokólski)
konczanin Sokółka, miasto (powiat sokólski)
Downar Niedźwiadna, wieś (powiat szczuczyński)

Przynależność administracyjna