województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Interesuje mnie historia wsi Dębniak koło Suwałk.... > > >
Dzień dobry,
Jestem zainteresowana historią miejscowości Ołowskie.
Pozdrawiam ... > > >
Witam dopiero trafiłam na Pana wiadomość. U mnie historia jest taka ,że mój przodek Kazimierz Kreczko żeni się z Anną Żamojduk z Halo jej rodzice to Tomasz Żamojduk i Zuzanna Jelska w 1895. Jestem w trakcie szukania wiadomości on i ich dzieci pojawiają się w 1915 we wsi Gilbowszczyzna. choć tam mieszkali przedtem i zamieszkują do dziś Kreczki,w akcie zgonu mojego dziadka jest matka Anna Żemajduk.Zaczynam poszukiwania więcw tym kierunku. tu proszę sprwawdzić https://nazwiska.ijp.pan.pl/#. Pozdrawiam... > > >
Добрый день.Ищу информацию фольварке Бобровня до 1830 г.Интересует территориальная принадлежность ,а также владелец.... > > >

Rok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1935 50 Piotr Sieczejko Teodor, Aksieńja Prużyn Apolonja Kisłowska Antoni, Marcella Koncewicz Suwałki Uwagi: kawaler l. 24 i panna l. 37
Miejscowość: Suwałki
Data ślubu: 02.03.1935 r. Miejsce przechowywania ksiąg:
Archiwum Państwowe w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 69Indeks dodał: Rozmysłowski_Marek
... > > >
Poszukuję swoich korzeni. Mój pradziadek nazywał się Władysław Sieczejko urodzony 1905 roku syn Teodora i Aleksienji, jego żona Marianna z domu Dźwilewska. Mieszkali we wsi Horna... > > >
Moja babcia Anna Silicka z domu Koleśnik urodziła się w Puzanowcach. Tam się wychowała, wyszła za mąż i po wojne wraz z rodziną została wywieziona na Sybir. MIeszkała przy dworze. z tego co wiem jej rodzinna mieszkała we wsi.h... > > >
Witam,
Moi przodkowie nazywali się Sierpińscy i mieszkali przed II WŚ w Płaskowcach. Po wojnie byli repatriantami na Dolnym Śląsku (Jawor, Wrocław). Przy okazji spytam o nazwisko Szymborski. Moj adres e-mail to jakubkosciukiewicz@hotmail.com
Pozdrawiam serdecznie... > > >
Moja prababcia urodziła się w Zapurwiu , miała na imię Emilia Jusza (1887 r.), próbuję się dowiedzieć czy miała jakieś rodzeństwo , ale na razie niestety bezskutecznie. Jej mąż pochodził ze wsi Kruhła: Ignacy Jusza ( ur. 1874), a ich dzieci to Antoni , Jan, Edward, Aleksander, Józef , Bolesław, Janina i Piotr Jusza. Proszę o kontakt jeśli ktoś z Państwa może mi udzielić jakichkolwiek informacji na ich temat.. ... > > >
Добрый день, меня интересует информация о семье Ольшевских проживающих в деревне Рогачи в период 1925-1930 годах. Спасибо... > > >