województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

здравствуйте! Помогите,пожалуйста, найти сведения о датах рождения и бракосочетания моих бабушки и дедушки:Адамчук Софьи Лукьяновны и Василия . буду благодарна любой информации. Спасибо!... > > >
Witam,
w sprawie Szurycz proszę o kontakt na e-mail. Może pomogę.
Pozdrawiam... > > >
It's Belarus today - Grondo region. ... > > >
Добрый день. Ищу информацию о рождении и браке Валерии Зинович или Зеневич. Возможно в д. Зиновичи жили люди с такой же фамилией.... > > >
В день Петра и Февроньи, когда мы задумываемся о семейных ценностях, вспоминаю запись в метрической книге церкви села Лисицы. В третьей части говорится об умершей 23.4.1918 года в возрасте 100 лет жене Гродненской губернии, Александровской волости села Сточека крестьянина Романа Никифорова Шехалевича Татьяне Емельяновой. Прошел месяц, и 26.5.1918 умер и сам Роман, тоже в возрасте 100 лет.
Хотелось бы больше знать о таких семьях....
Могу только добавить, что в 1917 году в Лисицах жили его сын учитель Захарий 36 лет и Шехалевич Анна Станиславна 32 лет.... > > >
Здравствуйте! Ищу информацию о костеле дер.Кривоконно - меня там крестили около 1974-1976 года. Хотелось бы узнать, в честь какого святого был костел. Спасибо.... > > >
Хочу узнать о моих предках по фамилии Лукашик, живших в этой деревне.... > > >
Dzień dobry,
czy mógłbym prosić o pomoc w odnalezieniu listy mieszkańców tej wsi z końca XIX/pocz. XX wieku?... > > >
Witam serdecznie :)
Czy Feliks mial brat kazimierza i wincentego?
Czy Feliks jest pochowany w chodziezy?
Feliks urodzony 1.11.1919 zmarl 3.12.1992
Janina urodzona 11.11.1925 zmarla 04.06.1999
... > > >
Szukam rodziny Kornacki mieszkali w Piaski . Franciszek ur. 1872r Warszawa i Wiktoria Kornacka ur.1893 Warszawa oraz ich córka Janina Kornacka ur.1923r Piaski Корнацкая Вікторыя, Корнацкая Яніна, Корнацкі Францішак ... > > >