Віленскае ваяводства

Адміністрацыйная прыналежнасць

Старыя мапы Віленскага ваяводства

Паведамленні:

Его звали Пилюшенко Александр Владимирович, родился где-то в 50-х годах.... > > >
Здравствуйте, мой родной дед родился в деревне Юрковщина, Докшицкий район. Хотела бы узнать о его родителях, где они жили, когда родились, жили ли в этой деревне, когда она входила в состав Польских земель. Может быть есть где-то записи об этом?... > > >
To Elżbieta Żegalska

I found some information that might be interesting for you. In 2011 the cementery in Holszany was cleaned by the students, they created a list of buried people (see page 6), here is link to the pdf https://hist.bsu.by/images/stories/files/radavod/galshany.pdf. There are a few Gan surnames here, see records 57-60 on the page 10.

Best regards,
Marina... > > >
Szukam informacji o Nowohonskich. Wiem,że mój prapradziadek (Nowohoński Michał) mieszkał z rodziną w folwarku Kaczareszki, gmina wiejska Holszany.Rok urodzenia mojej prababci, córki Michała, 1880. Będę bardzo wdzięczna za pomoc.... > > >
Метрические книги где хранятся с 1927года... > > >
Помогите, пожалуйста, найти информацию про родителей моего дедушки, Талалаев Сергей Сергеевич. Прадеда зовут Сергей Абрамович (1899 гр), прабабушку Анастасия Васильевна (1904 – 10 апр 1964). Прабабушка захаронена в Гольшанах, прадедушка – неизвестно. Русские, приехали из Жиздры, Россия. После войны жили в Сокотенятах. Ищу информацию, когда переехали, куда переехали, где похоронен прадедушка. Буду очень благодарна за помощь. Proszę o pomoc znaleźć informacje o rodzicach mojego dziadka, Siarhei Talalaev. Imię pradziadka Siergiej Abramowicz (1899 g.u.), prababka Anastasia Wasiliewna (1904-10 kwietnia 1964). Prababka to zaharonena w Golszanie, pradziadek jest nieznany. Rosjanie, przybyli z Żizdry w Rosji. Po wojnie mieszkali w Sokotenyatach. Szukam informacji, kiedy... > > >
Proszę o pomoc w znalezieniu informacji o rodzicach mojej babci Wołodkiewicz Wandy. Urodziła się 20 marca 1927 roku we wsi Sokotenyata. Mój pradziadek nazywa się Leonard. Akt urodzenia wskazuje, że urodził się w 1878 roku. Imię prababki jest Bronislava. Rok urodzenia - 1880. Nazwisko panieńskie babci to Nowohońska. Szukam miejsca ich pochówku (Bronislava i Leonard), krewnych, narodowości, lat życia, miejsca zamieszkania przed 1949 rokiem, wszystkiego co można znaleźć. Byłbym bardzo wdzięczna za pomoc.... > > >
There are documents from Państwowe Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie for 1915-1938 g in central archive. I search some file from this. ... > > >
For Jadwyga Chludok


Hello! Do you want to know information about kosciol Sw. Rafala or do you want to search metrical records?... > > >
Для Светланы Шиленковой


В Литовском историческом архиве довольно много информации о евреях Виленской губернии.

В документах встречала и семью Лейбы Аркуского.ьКроме Баси, у него были еще дети: Фрейда, Гирш, Израиль...... > > >