województwo poleskie

Przynależność administracyjna

Historia

Międzywojenne województwo poleskie zajmowało zachodnią część krainy geograficznej zwanej Polesiem. W czasach historycznych Polesie było początkowo pod władzą książąt kijowskich, a po rozpadzie Rusi Kijowskiej rządzili nim różni dzielnicowi kniaziowie. Przechodząc z rąk do rąk, kraina ta została w końcu podbita przez Litwinów i na całe wieki weszła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na mocy przystąpienia Wielkiego Księstwa Litewskiego do Rzeczypospolitej, Polesie stało się jej nieodłączną częścią aż do rozbiorów, kiedy weszło do imperium rosyjskiego i tak już pozostało do odzyskania niepodległości w 1918r.

Herb województwa poleskiegoMiędzywojenne województwo poleskie zajmowało około 3/5 obszaru dawnego województwa brzesko-litewskiego utworzonego w 1569 ze stolicą w Brześciu Litewskim. Reszta składała się z części historycznego Wołynia oraz początkowo, z powiatów baranowickiego, nieświeskiego i stołpeckiego wcielonych następnie do województwa nowogródzkiego. W 1931 odłączono od województwa powiat sarneński i wcielono go do województwa wołyńskiego. W 1939 r. w skład województwa poleskiego wchodziło dziewięć powiatów: brzeski, drohiczyński, kobryński, kosowski, koszyrski, łuniniecki, piński, prużański i stoliński. Stolicą województwa był Brześć n/Bugiem.

Mapa województwa poleskiego

Województwo poleskie - powiaty i większe miasta i miasteczka

17 września 1939 r. województwo przestało być częścią Rzeczypospolitej. Obecnie obłast brzeska Republiki Białoruś pokrywa się terytorialnie mniej więcej z obszarem województwa poleskiego, z wyjątkiem powiatu koszyrskiego, który znalazł się na terytorium Ukrainy i dodanego powiatu baranowickiego.

Ludność

Województwo poleskie było jednym z najsłabiej zindustrializowanych i zurbanizowanych województw przedwojennej Polski. Na 15 miast i 31 miasteczek tylko kilka spełniało faktycznie funkcje miejską (Brześć, Pińsk, Prużana, Kobryń, Stolin, Dawidgródek). Pozostałe były raczej osadami miejskimi lub dużymi wsiami.

Dane pochodzące z powszechnego spisu ludności przeprowadzonego we wrześniu 1921 r. podają, że ludność Polesia wynosiła wówczas 888 898 mieszkańców, co statystycznie stanowiło 20,8 mieszkańców na l km2. Spis przeprowadzony w grudniu 1931 r. wykazał, że województwo zamieszkiwało już 1 134 538 mieszkańców.

Spis z roku 1921 podaje, że województwo poleskie według narodowości składa się z 24,3% Polaków, 17,8% Rusinów, 10,4% Żydów oraz 42,5% Białorusinów z nieznaczącym procentowo dodatkiem ludności pochodzenia niemieckiego i litewskiego. (Przypuszcza się, że informacje dotyczące procentu ludności polskiej nie są dokładne i prawdopodobnie zostały zawyżone).

Historia osadnictwa polskiego na ziemi poleskiej sięga czasów królowej Bony, która w byłym księstwie pińskim i kobryńskim prowadziła osadnictwo szlachty, głównie mazowieckiej i wielkopolskiej. Od tego też czasu datują się wpływy kultury polskiej, a jednocześnie wpływ katolicyzmu. Spolonizowała się również szlachta litewska i litewsko-ruska. Wywodzili się z niej Czartoryscy, Czetwertyńscy, Druccy-Lubeccy, Ogińscy, Puzynowie, Sanguszkowie, Radziwiłłowie czy Sapiehowie. Z Polesia pochodzili Kościuszko i Traugutt, minister skarbu książę Drucki-Lubecki, senator Roman Skirmuntt, rektor Uniwersytetu Wileńskiego Józef Twardowski, pisarze Eliza Orzeszkowa, Władysław Syrokomla, Józef Ignacy Kraszewski, Maria Rodziewiczówna i wielu innych.

Od 1919 r. rozpoczął się kolejny etap umacniania polskości na terenie Polesia. Służyły temu między innymi akcje kolonizacyjne. Koloniści przybywali najczęściej z województw łódzkiego, kieleckiego, krakowskiego, rzadziej ze Śląska i Wielkopolski.

Według
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej:
województwo poleskie na obszarze Republiki Białoruś,
Warszawa 2000, Oficyna Wydawnicza GRAKO Łódź

Wiadomości:

Хотел бы знать подробности расстрела жителей Невель во время ВОВ.
Расскажите или сообщите,где можно почитать историю расстрела жителей Невель во время ВОВ.Есть ли обелиск погибшим жителям.Среди погибших была моя тётя Софья Ивановна Ткачук (Ботвинко).Буду благодарен за любую информацию.... > > >
Разыскиваю родных отца матери - Згер Петр Зинькович, который согласно копии выписки с метрической книги (Николаевская церковь станции Синельниково южн.ж.д) родился в 1918 году на территории Гродненской губернии Брест-Литовского уезда Приборовской волости. ... > > >
Ищу любую информацию связанную с моими предками. В деревне Большая Курница проживали мой прадед Фёдор Павлович Добролинский и его супруга Анна Дементьевна.... > > >
Ищу любую информацию связанную с моими предками. Мой прапрадед Кондратюк Тимофей, его жена Екатерина, жили они предположительно в деревне Ковердяки. Было у них 3 сына: мой прадед Иван Тимофеевич Кондратюк (супруга Просковья Ивановна ), Александр, Андрей и дочь Соломея (в последствии Грицук ). Может быть кто-то знает, есть ли В Вистычах в церкви метрические книги?... > > >
Witam Pana Aliaksandra Lapko!
Dopiero teraz przeczytałam Pana wiadomość. Byłam w Naczy i porobiłam dużo zdjęć, ale nadal interesuje mnie wszystko co jest związane z tą miejscowością, a zwłaszcza jej historia od początku wieku XX. Mój ojciec urodził się tam w 1918 roku i przebywał w Naczy do 40 roku. Potem został wcielony do Armii Czerwonej i już tam nie wrócił, ale cała jego rodzina została w Naczy. Piszę biografię ojca i jego rodziny, dlatego interesują mnie wszystkie fakty historyczne o tej miejscowości. Pozdrawiam i serdecznie dziękuję za wszelkie informacje. Wanda Dawlud... > > >
Разыскиваю Козлова Михаила Константиновича (или его родственников) их д. Огородники Каменецкого района. Благодарен за любую информацию... > > >
Хочу узнать о родственниках моего дедушки: Кравчук Яков Кондратьевич 1901 г.р. , проживающего в д.Лосинцы до 1971 года, о родственниках бабушки Кравчук Софьи Николаевны, в девичестве Козак (родители её Елена и Николай Козак проживали в д.Алексеевичи)... > > >
Восстанавливаю родословную Кузьмич из деревни Комлевщина... > > >
Poszukuję informacji na temat osób: Gustaw Szabłowski i Wacław Szabłowski. Gustaw Szabłowski w latach 1925 - 1935 był dzierżawcą majątku w Gułowie w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie należącego do ks. Czartoryskich. Wacław Szabłowski, zapewne jego syn, w 1926 r. student Wydziału Leśnego S. G. G. W. Prowadził obserwacje dotyczące występowania bociana czarnego i czapli siwej w miejscowości Stradecz w gm. Miedna. Być może Szabłowscy posiadali tam majątek ziemski. ... > > >
Czy ktoś zna losy rodziny Okońskich wywiezionych na Sybir w 1940r
... > > >

Zdjęcia

Bielinek, wieś

Bielinek, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Эдуард Кравчук

Wołczyn, miasteczko

Wołczyn, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Міхаіл Штахіра

Stawy, wieś

Stawy, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Міхаіл Штахіра

Ogrodniki, wieś

Ogrodniki, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Міхаіл Штахіра

Orla, wieś

Orla, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Міхаіл Штахіра

Mielniki, wieś

Mielniki, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Міхаіл Штахіра

Radostów, wieś

Radostów, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Олег Корогода

Pohost Zahorodny, miasteczko

Pohost Zahorodny, miasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Александр Казак

Pohost Zahorodny, miasteczko

Pohost Zahorodny, miasteczko Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Александр Казак

Nazwiska dodane przez użytkowników

Янчук Przyborowo, wieś (powiat brzeski)
Добролинский dodał(a) Владимир Кондратюк Kurnica, folwark (powiat brzeski)
Ściepuro dodał(a) Ewa Aberbuch Białousza, wieś (powiat łuniniecki)
Baran dodał(a) Олег Корогода Dubieczno, wieś (powiat brzeski)
Лисковец dodał(a) Александр Халтурин Szyszowa, wieś (powiat brzeski)
Pikuła Jan, Pikuła Józef dodał(a) Marzena Szcześniak Łoguckie, wieś (powiat prużański)
Видякина Koziki, wieś (powiat kosowski)
Dziemidziuk dodał(a) Корогода Dubieczno, wieś (powiat brzeski)
Юркевич Wólka, wieś (powiat kosowski)
Черепнин dodał(a) Юлия Цвирко (Мозоляко) Tryszyn, wieś (powiat brzeski)
Черепнин dodał(a) Юлия Цвирко (Мозоляко) Tryszyn-Sad, folwark (powiat brzeski)
Черепнина dodał(a) Юлия Цвирко (Мозоляко) Tryszyn-Sad, folwark (powiat brzeski)
Черепнина dodał(a) Юлия Цвирко (Мозоляко) Tryszyn, wieś (powiat brzeski)
Борисик dodał(a) Юлия Цвирко (Мозоляко) Tryszyn, wieś (powiat brzeski)
Борисик dodał(a) Юлия Цвирко (Мозоляко) Tryszyn-Sad, folwark (powiat brzeski)
Кушнерук dodał(a) Юлия Цвирко (Мозоляко) Tryszyn, wieś (powiat brzeski)
Кушнерук dodał(a) Юлия Цвирко (Мозоляко) Tryszyn-Sad, folwark (powiat brzeski)
Силевоник dodał(a) Цвирко Franopol, wieś (powiat brzeski)
Maniec dodał(a) Цвирко Franopol, wieś (powiat brzeski)