Палескае ваяводства

Адміністрацыйная прыналежнасць

Паведамленні:

Поиск
Найдено 17 формуляров.
Поделиться результатами поиска с друзьями:
Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения
Миронова Евгения Александровна 1930 —
Распутина Августа Тимофеевна 1930 —
Распутина Анастасия Федоровна 1884 —
Распутина Валентина Андреевна 1921 —
Распутина Валентина Тимофеевна 1923 Алтайская губ.
Распутина Вера Семеновна 1929 —
Распутина Екатерина Семеновна —
Распутина Екатерина Федоровна 1904 Архангельская обл., Подосиновский р-н, дер. Дор, Ленинский сельсовет
Распутина Елена Терентьевна 1903 заимка Халярта Заларинского р-на Иркутской обл.
Распутина Зоя Петровна 1937 Коми АССР
Распутина Ксения Иосифовна —
Распутина Любовь Семеновна —
Распутина Любовь Яковлевна 1942 Пермская обл.
Распутина Мария Семеновна — > > >
Фамилии крестьян деревни Долбнево, которые встречались в метрических книгах по Крестовоздвиженской церкви Высоко-Литовска с 1893 по 1913 годы. В архиве у меня было очень мало времени, поэтому список не полный.
Алешка
Брик
Василюк
Волковицкий
Дунак
Жминька/ Жминько
Кирисюк
Ковальчук
Кондратюк
Крупский
Курилюк
Ласкович
Лукьянюк
Мартынюк
Мизюк
Минерук
Мончак
Олиферук
Осипюк/ Осипук
Парфенюк
Прокопюк/Прокопук
Романюк
Романюк (ориентировочно в 1900 году эту фамилию взяла семья, которая ранее носила фамилию Дорошук)
Савостьянюк
Самусюк
Соболевский
Соболюк/Соболь
Стрещук
Сушинский (кр-н деревни Бельны, Сокольского уезда, проживающий в Долбнево)
Терещук
Шеп/ Шепп
Шинирюк
Шпак... > > >
Отец моего деда - Никита Николаевич Коробейко 1874 г. р., жена Дарья Васильевна. Никита уехал в Америку на заработки в 1910 г. и не вернулся. Его сын - Емельян Никитич 1909 г. р. - мой дед. Предположительно, с началом ПМВ, семья переехала в Курган. ... > > >
Poszukuję informacji o moim ojcu, który urodził się przed wojną na ziemiach polskich. Gmina Brześć nad bugiem , Powiat Brzeski , Województwo Poleskie. imię ojca Leonid , nazwisko rodowe Kowalczuk. Data urodzenia 20.08.1928 imię matki mojego ojca Anna Kowalczuk miejsce urodzenia ten sam. Imię ojca mojego ojca Filip Kowalczuk. Ищу данные отца Леонид Ковальчук 20.08.1928 г.рождения. Родился в Брестской области, Каменецкий район, д.Волковичи . Также ищу бабушку Анна Ковальчук (фамилия по мужу) дата рождения неизвестна и дед Филипп Ковальчук. Все зарегистрированы в католической церкви.... > > >
Шукаю інфармацыю пра майго дзядка Паляшчук Андрэй Антонавіч. ... > > >
Działalność OZN (Obozu Zjednoczenia Narodowego) w Zaostrowieczu koła Klecka w 1938. W miasteczku Zaostrowiecze , w powiecie Nieśwież odbyło się instrukcyjne zebranie gminne oddziału Obozu Zjednoczenia Narodowego przewodniczył wójt gminy Kazimierz Myślicki. W wyniku dyskusji nad programem pracy utworzono następujące sekcje : 1) samorządową kierownik Zygmunt Trybuchowski, 2) rolną kierownik Tadeusz Chodor, 3) oświatową kierownik Józef Szulc, 4) handlową kierownik Antoni Skuratowicz. Źródło Życie Nowogródzkie nr 3 z dn. 16.01.1938r.... > > >
Просматривал Метрические книги Ружанской церкви 1896-1902, выборочно 1840- 60 г.г. Линцевичей там очень много, Орочков чуть поменьше. Линцевичей к примеру больше всего приглашали в свидетели при крещениях, бракосочетаниях. В период Российской империи 1795-1917 г.г. все Линцевичи, как и остальные жители относились к крестьянству. Там ещё встречалась фамилия Линец. Линцы, после войны 1939-45 г. в деревне была одна семья, их так называли, типа по уличному, но фамилия у них была
Линцевич. Была ли в 19 веке между Линцами и Линцевичами какая то родственная связь неизвестно. Скорее была. Относились ли предки жителей Близной, к каким то другим сословиям, в частности шляхетсим до 19 века, что вполне может быть, неизвестно, потому как тысячи семей бывшей шляхты, только в Гродненской губернии,... > > >
Zaświadczenie Urzędu Gminy Zaostrowieckiej z dnia 22.12.1930r. o nowo powstałej parafii prawosławnej w Zaostrowieczu w skład której wchodzą Zaostrowiecze, Małe Ostrowczyce, Łohinowicze, Rybaki, Wielkie Ostrowczyce, Rubież z ogólną ilością 2036 mieszkańców wyznania prawosławnego. Podpisał wójt gminy Zostrowieckiej Kazimierz Rytwiński Źródło: Szukajwarchiwach.... > > >
Gminne Koło Blok Bezpartyjnej Współpracy z Rządem w Zaostrowieczu pow. Nieśwież. Zaświadczenie. Gminne Koło BBWR w miejscu stwierdza, że ludność gminy tutejszej podczas wyborów do Sejmu i Senatu poszła po linii BBWR w 90% w stosunku do liczby osób głosujących i obecnie na zewnątrz lojalnie jest wyrobiona do Władz Państwa za co zasługuje na poparcie jej sprawy o utworzenie nowej parafii prawosławnej w Zaostrowieczu co dodatnio odbije się na wychowaniu religijno moralnym tej części ludności gminy. Zaostrowiecze 22.01.1932r. Podpis nieczytelny Prezes Gminnego Koła. Źródło: Szukajwarchiwach.pl... > > >
Telegram do Pana Ministra Oświecenia Publicznego Warszawa. Wysłany Nieśwież 13.04.1934r. , przyjeto 14.05.1934r. Na rubieżach Rzeczypospolitej w Zaostrowieczu została dzisiaj poświęcona świątynia prawosławna, wszyscy wierni biorący udział w uroczystości z biskupem Antoniuszem i Albrechtem księciem Radziwiłłem na czele witamy Cię Panie Ministrze jako sternika zwierzchnego w życiu duchownem całego Państwa, a wraz z Tobą dyrektora Departamentu hrabiego Potockiego. Pieczęć Biskup Aleksy Antoniusz . Źródło: Szukajwarchiwach.pl... > > >