gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Добрый день. Есть ли у вас фотографии деревни Курманово.... > > >
Добрый день. Ищу информацию о семье Смоляковых из деревни Баньковщина. Интересует любая информация о возникновении этого поселения. Спасибо.... > > >
Ивицкий Николай Никифорович мой прадед. ... > > >
Может,кто знает ,жителей по фамилии Воропаев(а),ищу родственников... > > >
2353 опис 1 дело 18 1902 год
браки
13 янв тихин макарий савельев гаращинков 19 и там же агафия иоанова исачкина 21
20 янв чертавщина никанор гаврилов легевский? 19 и ходунь солд дочь анна димитриева товпыго 22
27 янв бидин роман иоанов зимин 19 и там же евдокия евдокимова федотенкова 17
27 янв гальевка мстиславского уезда андрей лаврентьев стародворов 21 гастевы мстиславского уезда евфимия иоанова ларкина? 20
27 янв чертовщина василий поликарпов вернов 20 и хутора каменка анна тимофеева езено? 18
27 янв чертовщина федор прокопьев синицын 23 и гальевка мстиславского уезда домника васильева краченко 20
27 янв явкино исакий сазонтов чумаков 20 и там же феодосия флорова кулябина 20
27 янв корниловка Мстиславского уезда константин ананьин дроздов 24 и гастинка мстисл... > > >
Разыскиваю родственников (и любые данные о них) Сергеев Павел Петрович, проживавшего в начале ХХ века в деревне Красновка Бобрской волости.... > > >
Разыскиваю родственников (и любые данные о них) Стремянова Дмитрий Львович, проживавшего в начале ХХ века в деревне Сипайлы Нежковской волости. Его женой была МАрия Фефилантова. 25 сентября 1904 года (по ст. стилю) у них родилась дочь Анна Стремянова, покинувшая родную деревню в 16 лет. Уехав в Москву, стала известной актрисой театра и кино Верой Януковой (фамилия по первому мужу). Родственников о данные о родне разыскивает внучка Веры Януковой Анна Степановна Калицева. Проживают ли еще в Могилевской области или где-либо в России Стремяновы родом из Нежковской волости? Держите связь через меня, историка (koljazin@mail.ru), поддерживающего связь с Анной Степановной, которая проживает в Москве. Спасибо за любую информацию!... > > >... > > >
Разыскиваю родственников (и любые данные о них) Стремянова Дмитрий Львович, проживавшего в начале ХХ века в деревне Сипайлы Нежковской волости. Его женой была МАрия Фефилантова. 25 сентября 1904 года (по ст. стилю) у них родилась дочь Анна Стремянова, покинувшая родную деревню в 16 лет. Уехав в Москву, стала известной актрисой театра и кино Верой Януковой (фамилия по первому мужу). Родственников о данные о родне разыскивает внучка Веры Януковой Анна Степановна Калицева. Проживают ли еще в Могилевской области или где-либо в России Стремяновы родом из Нежковской волости? Держите связь через меня, историка (koljazin@mail.ru), поддерживающего связь с Анной Степановной, которая проживает в Москве. Спасибо за любую информацию!... > > >
деревня Вязовики, населенность, основные фамилии жителей, с какого периода формировалась деревня, принадлежность к православному приходу ... > > >
Как назывался церковный приход к которому относилась деревня Никулино Хославичской волости в начале 20-го века?... > > >

Zdjęcia

Czausy, miasto

Czausy, miasto Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Kozele, wieś

Kozele, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Homel, miasto

Homel, miasto Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Słobódka, wieś

Słobódka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Ogorodnia Kuźminicka, wieś

Ogorodnia Kuźminicka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Dziemjanki, majątek

Dziemjanki, majątek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Dziemjanki, majątek

Dziemjanki, majątek Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Azarycze, wieś

Azarycze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Dobrusz, wieś

Dobrusz, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Nazwiska dodane przez użytkowników

Свирейко dodał(a) Екатерина Третьяк Wielka Moszczanica, wieś (powiat mohilewski)
Новікава Szmaki, wieś (powiat bychowski)
Калоша Kosmynicze, wieś (powiat mścisławski)
Калоша Kosmynicze, okolica (powiat mścisławski)
Иванов dodał(a) Купчёнок Grodziaki, wieś (powiat orszański)
Gombolevskaya Czyglai, wieś (powiat orszański)
Кривцова Smołka, wieś (powiat czausowski)