gubernia mohylewska

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Мои пробабушка Байдукова Ефросинья Петровна 1867гр и прадед Байдуков Трофим Сидорович 1874гр родились в д. Рудня-Цата Могилевской губ, Гомельского уезда. Фамилия возможно у них была Зиновьевские. Если имеются сведения о их родственниках и их передвижении очень прошу сообщить. ... > > >
Здравствуйте! Мой прапрадед Байдуков Трофим Сидорович родился в 1874г в Могилевской губ., Гомелевского уезда, д. Рудня-Цати. Имеются ли у Вас сведения о его родителях и братьях и сестрах; его переезде в Сибирь или в Одессу. Возможно фамилия его была Заинковский. Спасибо большое за помощь.... > > >
Добрый день,Наталья. Возможно я смогу Вам кое-что рассказать.Дело в том, что, как мне кажется, Вы интересуетесь моими родственниками.Мой дед, Горбунов Савелий проживал в деревне Горбель Плисского c/с, а Горбунов Фёдор Савельевич - мой дядя, и он действительно 1911г.р., и погиб в 1945.Если Вас заинтересует моё сообщение, пишите, расскажу что знаю. ... > > >
Добрый день, возможно моя информация ничего вам не даст, но поскольку фамилия похожа, то скажу, что могу. Знаю про мою прабабушку Лисецкую Анну Максимовну. Проживала в д. Туминичи Кохановской волости, Оршанского уезда. Годы жизни 1891-1975. В замужестве Журавлёва. Возможно она была сестрой вашего дела Владимира. Но
это только предположение, т.к. никаких документов не осталось.... > > >
Дзякуй, Сп. Шастоўскі за цікавы рарытэт.... > > >
Хочу узнать что случилось с моими прадедами ШУРМЕЛЕВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ и ЧИКУН КУЗЬМА ФЕДОРОВИЧ И КОСТЕЖ КУЗЬМА ИГНАТЬЕВИЧ... > > >
Здравствуйте, мои предки Питуновы из деревни Титенки, Валентина Марковна и Иван. Может кто находил какую нибудь информацию, поделитесь пожалуйста.... > > >
Узнала из архивных документов, что мой двоюродный дед похоронен в братской могиле д.Калиновка,но его фамилии нет по какой-то причине на мемориале, подскажите к кому можно обратиться с просьбой об увековечении его имени? ... > > >
Ищу корни моей семьи. Мой дед Лозбин Василий Иванович 1909г.р родился в г.Днепропетровск,но как он говорил,что его отец родом с Гомельской обл.вроде пропал безвести в 1ую мировую войну. Может кто-то слышал эту фамилию? Спосибо за ответ.... > > >
Мой прадед по материнской линии в 1904 году по Столыпинской реформе переселился вместе с семьей из села Бычаново Бычанского уезда Могилевской губернии в деревню Ташиба Минусинского уезда Енисейской губернии , звали его Силантий Ковалев . Один из его сыновей Федор Силатьевич Ковалев , мой родной дед по матери, уже был женат его жену , мою бабушку , звали Анна . Место переезда из Могилевской губернии угазано в рукописном завещании , написанном прадедом Силантием. Я сам родился в 1956 году в городе Черногоске Красноярского края , ни дедов ни прадедов никого не застал в живых . Остались ли какие-то записи ,может в церковных книгах , об переселенцах Ковалкевых в Енисейскую губернюю в 1904 году ,повере были православные.... > > >

Zdjęcia

Podberezie, wieś

Podberezie, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami К. Шастоўскі

Zamoście, wieś

Zamoście, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Петровский Валерий

Wysokie, wieś

Wysokie, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Виктор Бахарев

Sapеżynka, wieś

Sapеżynka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Андрей Одинцов

Płutówka, wieś

Płutówka, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Смирнова Нина Федоровна

Kulszyce, wieś

Kulszyce, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Александр Азнагулов

Obolce (Plebań), wieś

Obolce (Plebań), wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Репина Елена Александровна

Ryżyczy, zaścianek

Ryżyczy, zaścianek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Алексей Новик

Zamosze, wieś

Zamosze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Петровский Валерий

Nazwiska dodane przez użytkowników

Цагайко dodał(a) Татьяна Петрова Homеl, miasto (powiat homelski)
Копытов Геннадий Викторович dodał(a) Александра Горбунова Białynkowicze, miasteczko (powiat klimowicki)
Ивашнёв dodał(a) Ольга Климкова Czarne Małe, wieś (powiat mohilewski)
Солодкина dodał(a) Ольга Климкова Czarne Małe, wieś (powiat mohilewski)

Przynależność administracyjna