gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Хочу узнать по подробнее о деревне слобода. Так как моя бабушка Рябушко Антонина Фадеевна 01.01.1932г рождения. Во время войны с фашисткой Германией, была вывезена на её территорию, возможно получится найти каких нибудь родственников! Да и мне самому хотелось бы побывать в этих местах. Можете мочь мне какой ни будь информацией! С Уважением Алексей.... > > >
Ищу данные о моем прадедушке Алексеенко Илья Афанасьевич1880 годаМоя бабушка Алексеенко Прасковья Ильинична родилась 20августа 1902 год в Турске .Не могу найти данных лете матери... > > >
Так же мне интересны фамилии Толстенков ,Чернявский,черненко из Палок или округи Быховского района... > > >
Здравствуйте. Разыскиваю любую информацию связанную с моим дедом Зайцевым Трофимом Ивановичем, 1890 года рождения. До 1941 года, написано в архивной справке Национального архива Республики Беларусь, был председателем Неймотского (почему то на сайте деревня написана Немойта, может это разные деревни Неймота и Немойта ???) сельского совета Сенненского района. В годы ВОВ возглавлял одну из подпольных партийных организаций д. Неймота, был арестован фашистами и судьба его неизвестна. Буду благодарен за любую информацию.( мой электр.адрес che32a@mail.ru )... > > >
Андрей, об этом (о крепостных) мне рассказала мамина сестра Лилия (она ещё жива, в Белгороде). Она живо интересовалась и вообще у неё даже теперь изумительная память. В детстве от дедов-родителей слышала. Можно ли приехать в Забелье, посмотреть те места? Во время войны мама помогала партизанам(была связной, переводчиком, да и сама добывала информацию), был у вас такой Заслонов, если память не изменяет. Вот его отряду она помогала. Где там ближайшие гостиницы? Проинформируйте. Только сейчас прочитал Ваше письмо. До этого (сразу же) был ответ из администрации и я сдуру успокоился им. Спасибо.... > > >
романькова афанасия харитоновна... > > >
девичья фамилия Афанасии Фаритоновны - Романькова... > > >
Interesują mnie informacje na temat rodziny Tyszków... > > >
Необходимо знать историю хутора... > > >
Разыскиваю информацию к какому приходу в 1900 году относилась деревня Борисовка Шумячского района... > > >

Zdjęcia

Stara Belica, wieś

Stara Belica, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Szaripy, wieś

Szaripy, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Gołowenczyce, wieś

Gołowenczyce, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Chilkowicze, wieś

Chilkowicze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Лидия Скляренко (Кучерова)

Czausy, miasto

Czausy, miasto Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Kozele, wieś

Kozele, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Homel, miasto

Homel, miasto Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Słobódka, wieś

Słobódka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Ogorodnia Kuźminicka, wieś

Ogorodnia Kuźminicka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Nazwiska dodane przez użytkowników

Sobolewski Turyszczowo, wieś (powiat horecki)
Bocsa dodał(a) Бокша Starożyszcze, majątek (powiat sieński)
Сивакова dodał(a) Дмитрий Пискунов Grudziczyn, futor (powiat bychowski)
Пискунов Grudziczyn, futor (powiat bychowski)
Свирейко dodał(a) Екатерина Третьяк Wielka Moszczanica, wieś (powiat mohilewski)
Новікава Szmaki, wieś (powiat bychowski)
Калоша Kosmynicze, wieś (powiat mścisławski)
Калоша Kosmynicze, okolica (powiat mścisławski)
Иванов dodał(a) Купчёнок Grodziaki, wieś (powiat orszański)