gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Где находятся метрические кгиги деревень Шеровичи,Заготынь... > > >
Название-Ахремово,Принадлежн-Ахремовск. с. о.,Волость-Любавическая,Приход-Любавичский прав.,Уезд-Оршанский,Губерния-Могилевская,Дворов-29,Душ-230,Администра-Прочий населенный пункт,Тип_НП-Деревня,Долгота-30.97409,Широта-54.80313

Ефремово — деревня в Руднянском районе Смоленской области России. Входит в состав Любавичского сельского поселения... > > >
Синкевич Фёдор Филипович и Наталья Дмитриевна проживали в дер.Дашково в конце 19 века _можно ли узнать года когда они роделись?... > > >
Что известно о владельцах этого фольварка Грибовских ... > > >
Это ошибочная информация. На самом деле, речь идет о монастыре в городе Чигирин (Украина)... > > >
Доброго времени суток. ищу информацию о Рождество-Богородичный монастырь в деревне Чигиринка, Кировского района.Везде только обрывки информации, а где можно узнать поглубже.Земля предков...... > > >
Добрый день! Похоже, что речь идёт о брате моего деда, Малосай Петра Павловича. Они всей семьёй переехали в Подмосковье, в деревню Кубинка. Там и осели. Очень хотелось бы связаться с Вами, чтобы уточнить подробности и выяснить об одном и том же человеке мы говорим или нет.... > > >
В этом населенном пункте родился 07.04.1898 года мой дед Барановский Георгий Васильевич... > > >
В д.Доманы жили мои предки Яцковы (по линии отца) /Бочкарёвы (по линии матери отца). Яцковы были из крестьян. Бочкаревы - кулакі, которые были раскулачены и сосланы в Сибирь (г.Новосибирск), на сайте Sibmemorial.ru имеются сведения о том, что Бочкарев Матвей Илларионович, род. в 1904 г. в д.Доманы, был призван Татарским РВК новосибирской области, погиб 06 сентября 1944 г. в г.Тарту (Эстония)(братская могила № 2). Часть Бочкарёвых еще до войны оказалась в Ленинграде. Бочкарёв Фёдор Матвеевич (родной брат бабушки) был летчиком, погиб в 1951 г., со слов бабушки, в авиакатастрофе с учеными, в Ленинграде. Кроме Бочкарёва Ф.М. у бабушки было еще два родных брата, Иван и Сергей, которые также как-то оказались в г.Ленинграде. Если кто узнал, пишите!!! Кроме того, интересна история деревни Доманы!!... > > >
А в чем противоречие ("но он...") и причем тут Пропойск?... > > >

Zdjęcia

Achremowo, wieś

Achremowo, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Грук

Achremowo, wieś

Achremowo, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Дмитрий Грук

Zapole, wieś

Zapole, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Уладзімір Каралёў

Osieczeno, folwark

Osieczeno, folwark Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Aliaksandr

Drybin, miasteczko

Drybin, miasteczko Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Шутова Елена Ивановна

Gołowicze, wieś

Gołowicze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Шутова Елена Ивановна

Sarmack, folwark

Sarmack, folwark Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Марина Шарай

Bastenowicze, wieś

Bastenowicze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Василькова

Dobry Dąb, wieś

Dobry Dąb, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Вороновская