gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Ищу родственников прабабушку Ипатович Елену Захаровну.
Она вернулась в деревню Заречье примерно в начале 1950х гг , примерно в 1953 году.
Примерно в 30-х годах жила семья в Бриакане (Хабаровский край).
Бондаренко (Ипатович) Анна Ильинична,г.р.примерно1907г.,и муж Бондаренко Максим Яковлевич, год рождения неивестны. Это мои бабушка и дедушка.

Было у них тро детей: Миша 1935 г.р.;Толя 1937 г.р.,Лида 1939 г.р.(моя мама). С ними жила прабабушка Елена Захаровна очень старенькая. Была знахаркой-лечила людей.

По семейному преданию, Бондаренко Максим работал кузнецом, руки были золотые, поэтому были частые командировки примерно в 1941 утонул в реке Амгунь- возвращаясь из очередной командировки. Анна Ильинична работала на электростанции-рубила дрова (по семейному пред... > > >
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen301026915/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26first_name%3D%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%26middle_name%3D%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1&static_hash=b3d24bd98f3ec338e92c045b7e9a0d43... > > >
Ищу следы деда, который ушёл на войну и не вернулся. Морозевич Христофор Савельевич. До войны проживал в деревне Прудки, Могилёвской области. Был женат на Слизкой Ефросиньи, имели троих дочерей. Буду благодарна за любую информацию.... > > >
Предполагаю, что двойную фамилию Волк-Карачевские мои предки получили от помещика, владевшего землями д. Космыничи (Адам Волк-Карачевский и др.). ВОПРОС: какие документы надо искать, чтобы подтвердить такое предположение? И в каких архивах их можно найти?... > > >
Ищу информацию по Волк-Карачевскому Николае Савельевиче. Сыновья: Иосиф, учитель истории в д. Космыничи, Константин (погиб в годы ВОВ), Григорий - нет информации. ... > > >
По околице нет информации. Ищу владельца имения. Предполагаю, что мои предки крепостные крестьяне и им была дана фамилия помещиком. Щипило Василий Викентьевич и Софья Адамовна. Их дети: Олимпиада Васильевна, 1894 г.р. (Рясненской церковью), прожила жизнь в д. Космыничи Мстиславского р-на, Мария Васильевна, прожила жизнь после замужества в д. Кадино Монастырщинского р-на Смоленской обл (ранее Мстиславского уезда Могилевской губернии), 1879 г.р., Иосиф Васильевич - в советское время проживал в Орше. О др. детях нет информации. ... > > >
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, сохранились ли метрические книги, где можно было бы искать точные даты рождения моих предков- Упских, родившихся в с. Уланово Старосельской волости Оршанского уезда в период с 1960 года ( вероятно прадед родился в 1861 году), в 1970 - 1900 г.г - родились родной и двоюродные деды и бабушка. Есть года рождения, но насколько они тоочные, сложно оценить, документов нет.... > > >
Здравствуйте! Интересуюсь метрическими книгами д. Радченки, Юшковского прихода... > > >
Для Натальи Василевской.
известна ли Вам Анна Василевская (в браке Мациевская, муж Карл)?


... > > >
Бурые-Горошки - старинный шляхетский род, основной регион расселения которого Сенненский, Толочинский и часть Оршанского района. Много информации о них находится в фондах Национального исторического архива в Минске и в фондах Герольдии РГИА в Петербурге. Родословную можно восстановить до XVII века. Поздравляю, славные предки!... > > >