gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Здравствуйте!
Мне необходимо получить информацию о моих предках Галабурда (возможно Голобурда) Афанасий Кузмич, 1904г.р. и его отце Галабурда Кузьме. Отчество мне не известно. Если есть информация и о более старших поколениях, буду признателен за ее предоставление.
С уважением,

Сергей Иванович.... > > >
ищу родствеников дедушка рудковский василий фомич ... > > >
Добрый день,

Существовала ли синагога в деревне Выношевка в 1870 - 1930 или где и как регистрировались записи о рождении, бракосочетании евреев из данной деревни? Ищу записи о рождении своих родственников Каплан Софьи, Гирши, Иды и Бенжамина.

Буду признательна любой информации на этот сет

Спасибо... > > >
Ищу родственников, Банадысев Яков Лукьянович, 1905 г.р., его отец Банадысев Лукьян и его мать Банадысева Полина, проживали в деревне Лазаревичи, Новобыховский сельсовет, Быховский район, Могилёвская область.

А также ищу родственников, Банадысева Мария Кузьминична, 1908 г.р., проживала в деревне Лазаревичи, Новобыховский сельсовет, Быховский район, Могилёвская область.
... > > >
Добрый вечер, Дмитрий Васильевич! Я сегодня прочитала Ваше письмо, у меня есть небольшая для информация. Мои корни тоже из Беларуси и по бабушкиной и дедушкиной линии. Бабушкины из деревни Поташня, а дедушкины из Щекотово, Бири. Я часто бываю там, но местных сторожил остались совсем мало. А у Вашей прабабушки какая была девичья фамилия? У меня жив бабушкин брат и две сестры, им почти 80, но если Фамилия такая была, то они вспомнят. Напишите электронный адрес, я вам отправлю фотографии тех мест. В Поташне живет один человек. На лето приезжают дачники в 3 дома. Место очень красивое, озеро сказочное! Скоро не останется ничего от этого некогда большого села. До войны было 70 дворов. С уважением, Елена. ... > > >
Добрый вечер, Дмитрий Васильевич! Я сегодня прочитала Ваше письмо, у меня есть небольшая для информация. Мои корни тоже из Беларуси и по бабушкиной и дедушкиной линии. Бабушкины из деревни Поташня, а дедушкины из Щекотово, Бири. Я часто бываю там, но местных сторожил остались совсем мало. А у Вашей прабабушки какая была девичья фамилия? У меня жив бабушкин брат и две сестры, им почти 80, но если Фамилия такая была, то они вспомнят. Напишите электронный адрес, я вам отправлю фотографии тех мест. В Поташне живет один человек. На лето приезжают дачники в 3 дома. Место очень красивое, озеро сказочное! Скоро не останется ничего от этого некогда большого села. До войны было 70 дворов. С уважением, Елена. ... > > >
Здравствуйте! Ищу информацию о Деревне и имении ( владение) Княжичи Могилевская губерния.
Мой прадед Василий Склюд ( Склюдов) родился здесь. Ищу информацию о жителях деревни и владельцах (!)имения ( поместья). Спасибо! С уважением, Надежда.... > > >
Здоавствуйте! Ищу информацию о деревне Княжичи и ее жителях , о владельцах имения в конце 19 начале 20века.Где располагалось имение. Живы ли потомки владельцев имения.Буду благодарна за информацию! С уваженим, Надежда.... > > >
Здравствуйте !
В с.КРАСНОЕ Гомельской области жила семья моего прадедушки Алевского (Олевского) Якова Самуиловича. Проживал с супругой Аксинией Митрофановной, и 5 дочерьми: Марией, Галиной, Светланой, Александрой и Ниной.
Из его близких родственников брат Маркус и сестра Анна!
Возможно кто-то что-то знает... > > >
Добрый день, Сергей! У меня мои корни по дедовой линии тоже из Щекотово, фамилия Зухтиковы. В этой деревне живет бабушка, ей в 2019 году исполнится 90 лет, так сказать старожила. Я думаю может она сможет что-нибудь рассказать. ... > > >

Zdjęcia

Drybin, miasteczko

Drybin, miasteczko Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Шутова Елена Ивановна

Gołowicze, wieś

Gołowicze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Шутова Елена Ивановна

Sarmack, folwark

Sarmack, folwark Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Марина Шарай

Bastenowicze, wieś

Bastenowicze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Василькова

Dobry Dąb, wieś

Dobry Dąb, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Вороновская

Dobry Dąb, wieś

Dobry Dąb, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Вороновская

Sapeżynka, wieś

Sapeżynka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Денис

Pocołtowo, wieś

Pocołtowo, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Василькова

Chociszcze, futor

Chociszcze, futor Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Александр Баранов