gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Добрый день. В 1918-1924 годах в городе Гомель проживала семья моей бабушки, Никольские.
Интересует любая информация об этой семье:
1. Никольский Георгий - отец
2. Никольская Анна - мать
3. Дети - Никольская Ксения 1924 г.р., Никольский Владимир 1918 г.р. и еще две сестры, к сожалению не знаю имен.... > > >
Ищем родственников Савченко Евстафия (дед) Екатерины Емельяновны (бабушка) Ефима (отец 1907 гр) Григорий (8.01.1912 гр) Гавриил, Михаил дяди, Маланья тетя по названию Яново-Вязовецкое (так в паспорте дяди Григория было) Яновка, Вязовец или Костюковичи Климовичского уезда Могилевской области Беларуси за 1880 (примерный год рождения деда и бабушки до 1932 г. когда все переселились в Амурскую областьАрхаринского р-на дер. Могилевка.... > > >
Как я уже писал в этой ветке, метрические книги Городищенской церкви Быховского уезда в Национальном историческом архиве Беларуси сохранились отлично - с 1859 по 1920 гг.
Плюс есть инвентари (т.е. списки жителей) за 1797 г.
Кстати, фамилия у нас писалась Шеранковы или Шаранковы... > > >
Я смогу Вам помочь. Напишите только, какие конкретно фамилии - лучше с именами-отчествами - Вас интересуют.... > > >
Ковалев Никифор Борисович ок.1852 г. С женой Агафьей Севастьяновной и детьми Сёменом 1883, Корнеем 1895, Матвеем 1898, Павлом 1995 г.р. Жили в д. Быки до 1914 года. Потом переселились в Сибирь, г. Кемерово( Щегловск). Никифор( а может, его отец), вернувшись с русско- турецкой войны, организовал в своей избе школу.... > > >
Здравствуйте, Елена! Отец Ивана Евсеевича - Евсей Панкратович? О нем есть немного данных на 1907 год. Напишите мне, если Вам это интересно.... > > >
Ищу сведения о дедушке Борикове Николае Афанасьевиче и его предках для составления генеалогического дерева... > > >
Здравствуйте! Ищу информацию о своих родственниках, которые родились в Болоновом Сельце в последнее десятилетие 19 в., конкретно, в 1898 и ранее.... > > >
Помогите пожалуйста узнать хоть что-нибудь о семье Кулешовых из деревни Комаричи(Белоруссия).Там родился мой дед Кулешов Николай Николаевич 1913 г.р.Ушел на войну в 1939 ,а потом остановился в Украине,где собственно прожил всю оставшуюся жизнь .Буду благодарна за любую информацию .... > > >
Нашли ли вы какую-нибудь информацию Мой дед Фомин Петр Романович 1897 г.р с Черное возможно брат вашего прадеда... > > >

Zdjęcia

Stara Belica, majątek

Stara Belica, majątek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Romanowo, majątek

Romanowo, majątek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дейникина Лариса

Stara Belica, wieś

Stara Belica, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Szaripy, wieś

Szaripy, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Gołowenczyce, wieś

Gołowenczyce, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Chilkowicze, wieś

Chilkowicze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Лидия Скляренко (Кучерова)

Czausy, miasto

Czausy, miasto Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Kozele, wieś

Kozele, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Homel, miasto

Homel, miasto Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ўладзімір Губко

Nazwiska dodane przez użytkowników

Ласунов dodał(a) Александр Халупин Długi Moch, wieś (powiat bychowski)
Проплеткин dodał(a) Александр Халупин Długi Moch, wieś (powiat bychowski)
Дячков dodał(a) Александр Халупин Długi Moch, wieś (powiat bychowski)
Дьячков dodał(a) Халупин Długi Moch, wieś (powiat bychowski)
Халупин Długi Moch, wieś (powiat bychowski)
Sobolewski Turyszczowo, wieś (powiat horecki)
Bocsa dodał(a) Бокша Starożyszcze, majątek (powiat sieński)
Сивакова dodał(a) Дмитрий Пискунов Grudziczyn, futor (powiat bychowski)
Пискунов Grudziczyn, futor (powiat bychowski)
Свирейко dodał(a) Екатерина Третьяк Wielka Moszczanica, wieś (powiat mohilewski)