Kuchčycki selsovet

list of Places

Messages:

Ищу всю информацию ... > > >
Пилецкий Павел Филипович ... > > >
Моя бабушка всю жизнь прожила в деревне Рудки. Ильюкевич Зинаида Макаровна 11.09.1925 года рождения. Ищу корни и историю... > > >
Здравствуйте! Будьте добры, можно ли что то узнать о моем отце Шандор Петре Владимировиче? Примерно 1934 года рождения? Заранее спасибо.... > > >
W Sołowie mieszkał najprawdopodobniej mój pradziadek, Bronisław Piotrowski ur. 1889, czy ktoś posiada jakąkolwiek informację o Piotrowskich z tych zim?... > > >
Jak donosił Kurier Litewski Nr 102, Wilno z dnia 7 (20) maja 1911roku :

KLECK. Gazeta „Dwa grosze” donosi co następuje: Przed paru dniami we wsi
Sołowje, należącej do Pana Jacynica, w parafi kleckiej, powiatu słuckiego
miejscowy sprawnik bez żadnej przyczyny rozkazał burzyć kaplicę drewnianą,
znajdującą się w Sołowiach, w której znajdują się szczątki zmarłych
Jacyuniców. Wszelka interwencja nie pomogła – sprawnik czyn swój tłumaczył
tym, że w tym miejscu ma stanąć cerkiew.
Pan Jacyunic depeszował go gubernatora mińskiego, nie otrzymawszy jednak
żadnej odpowiedzi, zwrócił się drogą telegrafi... > > >
Ищу своих дедушку и бабушку. Костюкевич Петр Федорович, Костюкевич Анна Иосифовна... > > >
Скажите елена вам ответили ? Потому что я тоже ищу сведенья о своих дедушке и бабушке Гарбуз Григории и Татьяне из Залешан .
... > > >
Witam, poszukuję krewnych p. Witolda Jeleńskiego właściciela tego majątku, który w 1901 roku trzymał do chrztu moją babcię Zofię Rytwińską... > > >
ищу родословную деда Жуковского Михаила Наумовича... > > >