sielsowiet Kuchčycki

Lista miejsc

Wiadomości:

W Sołowie mieszkał najprawdopodobniej mój pradziadek, Bronisław Piotrowski ur. 1889, czy ktoś posiada jakąkolwiek informację o Piotrowskich z tych zim?... > > >
Jak donosił Kurier Litewski Nr 102, Wilno z dnia 7 (20) maja 1911roku :

KLECK. Gazeta „Dwa grosze” donosi co następuje: Przed paru dniami we wsi
Sołowje, należącej do Pana Jacynica, w parafi kleckiej, powiatu słuckiego
miejscowy sprawnik bez żadnej przyczyny rozkazał burzyć kaplicę drewnianą,
znajdującą się w Sołowiach, w której znajdują się szczątki zmarłych
Jacyuniców. Wszelka interwencja nie pomogła – sprawnik czyn swój tłumaczył
tym, że w tym miejscu ma stanąć cerkiew.
Pan Jacyunic depeszował go gubernatora mińskiego, nie otrzymawszy jednak
żadnej odpowiedzi, zwrócił się drogą telegrafi... > > >
Ищу своих дедушку и бабушку. Костюкевич Петр Федорович, Костюкевич Анна Иосифовна... > > >
Скажите елена вам ответили ? Потому что я тоже ищу сведенья о своих дедушке и бабушке Гарбуз Григории и Татьяне из Залешан .
... > > >
Witam, poszukuję krewnych p. Witolda Jeleńskiego właściciela tego majątku, który w 1901 roku trzymał do chrztu moją babcię Zofię Rytwińską... > > >
ищу родословную деда Жуковского Михаила Наумовича... > > >
Шкут Иван Семенович, 1912 г.р.Проживание на территории бывшей Польской республики (1919 – 1939 гг.). Участие в выборах в Сейм и Сенат Польской республики (1919 – 1939 гг.). Призыв в польскую армию (1919 – 1939 гг.) (... > > >
Ищу сведения о родителях моих бабушки и дедушки Василевских Марии Карловны и Ивана Михайловича. Оба родились в 1912 году. Знаю, что отца или деда дедушки раскулачили Советы. Мать дедушки звали Алена. Жили в местечке Залешаны. Братья и сестры проживали в Ляховичах, Синявке, Начи. Может какие то сведения сохранились в Польских источниках переписи населения.
... > > >
Proszę o informację : Jak dawno temu wyglądała wieś Sołowje , jak wygląda teraz. Bardzo mnie ucieszy wiadomość. Z Sołowja pochodzi rodzina Aleksandra Dominikowskiego / rok urodzenia ok. 186O. Czy Aleksander miał rodzeństwo. Może odnajdę osoby które łączy pokrewieństwo z Aleksandrem. Czy w Sołowju jest znane nazwisko DOMINIKOWSKI.... > > >
Z Sołowja pochodziła rodzina Dominikowskich. Aleksander Dominikowski , synowie Jan i Bronisław oraz córka Michalina. Jan Dominikowski zmarł w marcu 1959 roku i pochowany jest z żoną Felicją z domu Dubicka na cmentarzu w Klecku. Jan i Felicja do Smierci mieszkali w Nowinkach koło Klecka. Jan miał syna Stefana Dominikowskiego urodzonego 2O września 1915 roku w Zarakowcach. Tylko takie wiadomości posiadam..Może filia parafii kleckiej która znajduje się we wsi Sołowje posiada w księgach parafialnych wpisy o rodzinie Dominikowskich - daty chrztu , śmierci , imiona związane z tym nazwiskiem . Może jest możliwość odszukania osób które znają nazwisko Dominikowski. Prosz... > > >