Плотніцкая воласць

Спіс месцаў

Паведамленні:

12 tradycje i obyczaje Pamiętaj o swoim nazwisku... - Tak zawsze powtarzał mi ojciec: pamiętaj o swoim nazwisku uśmiecha się pani Maria, z domu But-Husaim. Rzeczywiście, zapada ono w pamięć. Niestety, z dawnych lat przetrwały tylko strzępy wspomnień, które niczego właściwie nie wyjaśniają. Skąd wzięli się But-Husaimowie, kim byli ludzie noszący tak oryginalne nazwisko? Przed II wojną światową żyli sobie owi But-Husaimowie na Polesiu, w Bereźcach (białoruskie Bierezcy) niedaleko Pińska. Jan, ojciec Marii, Anastazji i Henryka, był w służbie leśnej książąt Druckich-Lubeckich, z którymi pozostawał w dalekim pokrewie... > > >
Greetings from Australia.

My Grandfather and grandmother, Konstanty and Aleksandra, had an estate at Worsyn. Alexsandra's family name was Kallaur. I visited Worsyn in 2008 when I reunited my father, Wolodymir But-Husaim, with his sister Dasha, whom he had not seen since she was sent to Germany for forced labour in 1943. My father's cousin, Manka But-Husaim, lives in a house built on where the estate was. The estate house was demolished by the Bolsheviks soon after WW2. I would love to hear from anyone who knows about my father's family... > > >
Hi there,

Greetings from Australia. My grandfather and grandmother had an estate in the neighbouring village of Vorsyn' or Worsyn'. His name was Konstanty But-Husaim and my grandmother was Aleksandra Kallaur. My grandmother worshipped at the Plotnica Orthodox Church. I visited Voryn in 2008 to reunite my father, Wolodya But-Husaim, with his sister Dasha, whom he had not seen since 1943. I would love to hear from anyone who has any information about my father's family.
... > > >
Моя прабабушка Мария (по деревенски звали "Морозовка", так как из деревни Морозовичи). Дед Невдах Григорий Андреевич был из д.Ситицк. У него 7 детей. Хотелось бы узнать про них больше информации...
... > > >
Хочу сделать "Карту Поляка",для этого узнать,голосовали ли мои прадед и прабабушка в сейме при Польше.Спасибо.д Плотница.Столинский р-он. ... > > >
С этой целью Вам придется в областном архиве найти списки участвующих в выборах 1938 года в Сейм по гмине Плотница Лунинецкого повета Полесского воеводства и среди участников найти фамилию своего дедушки:) Удачи!... > > >
Моего деда звали Тарасевич Александр Филиппович. Хочу знать имеет ли он отношение к Республике Польша.... > > >
Czy w tej miejscowości mieszkają jeszcze osoby o nazwisku Stachowski?... > > >
Есть в деревне и Жихори и Некрашевичи, если бы приехали, то обязательно бы всё узнали... > > >
Ищу родственников.Мой отец Василий Иванович Жихорь родом из дер.Стахово,правда в паспорте у него написано-Стахов.... > > >