Пінскі павет

Адміністрацыйная прыналежнасць

Паведамленні:

Ищу людей, чьи пожилые родственники сейчас проживают в д. Теребень или Чамля Пинского района. Мои предки Войцеховичи и Колесниковичи были выходцами из этих мест, хотелось бы распросить о них. ... > > >
Здравствуйте Игорь, есть ли у вас данные на Софью Фоминичну Жидецкую ( после замужества Диковицкая). Или на Фому Жилецкого, заранее благодарю ... > > >
Witam. Moi dziadkowie Katarzyna i Adam Metelica oraz rodzice Maria i Leon Orliński pochodzili z Białego Jeziora. Po wojnie jako repatryjanci wyjechali do Polski i osiedlili się w Daszowie.
Jeszcze jak żyła moja mama Maria Orlińska przychodził jakiś człowiek który spisywał to co mama pamiętała o życiu na tej polskie wsi wśród poleskich lasów. W latach 70 ubiegłego wieku byłam z rodzicami w tamtym rejonie. Nawet udało nam się dotrzeć do miejsca gdzie była kiedyś ta wieś. Pamiętam te niesamowicie czyste jezioro!!!!... > > >
Potrzebuję bliższą informację na temat tej miejscowości. Tutaj odbyła się mobilizacja II batalionu 84 Pułku Strzelców Poleskich... > > >
Ищу любую информацию про моих прабабушку Кузьмич (дев.Ярохович) Анастасию Матвеевну 1888 г.р. (1973 год смерти) и прадедушку Кузьмич Павел Матвеевич 1876 г.р. У них были общие дети Кирилл 1920 г.р., Александр 1922 г.р., Евгения 1925 г.р., Михаил 1929 г.р., Федор 1931 г.р. Кроме того, известны имена братьев и сестры прадедушки: Матвей, Семен и Ольга. Проживали они в деревне Дворец Кожан-Городок гмина сельская Лунинецкого повета Полесского воеводства. Спасибо за помощь.... > > >
Na Polesiu ( w okresie 1934-1936) były prowadzone badania naukowe przez antropologa prof. Józefa Obrębskigo. W polskiej wiosce Białe Jezioro, badania prowadził przez kilka tygodni dr L. Ossowski . Stwierdził on że „ przodkowie dzisiejszych mieszkańców BJ i Zamosza przyszli z Mazowsza w okolice Łunińca przez Wołyń, nie zaś bezpośrednio. Ta wędrówka nie tylko zachowała się w tradycji miejscowej, lecz swój znamienny wyraz w faktach językowych. Kilka rodzin z BJ wywędrowało do zaścianku Krasna Wola, gdzie się całkowicie zruszczyła, o ile zaś używa języka polskiego , to język ten niczym się już różni od polszczyzny, uż... > > >
Zamosze k/Białego Jeziora - wspomnienia
Latem I941 roku do wsi Zamosze wkroczyli Niemcy. Zapamiętano ich
jako elegancko ubranych ludzi, dających dzieciom ołówki , kredki, słodycze. W tym samym mniej więcej czasie w pińskich lasach pojawili się partyzanci. Przychodzili do domów nocą i prosili o żywność mówiąc, że potrzebują, żeby walczyć z Niemcami. Było strasznie. Z jednej strony partyzanci, z drugiej Niemcy, którzy za każdą udzieloną partyzantom pomoc rozstrzeliwali Polaków, a nawet palili cale wsie. Na noc ludzie chowali się w lesie. Życie w Zamoszu stało się bardzo niebezpieczne, każde pojawienie się obcego człowieka N... > > >
у меня есть скриншоты полного перечня жителей (посемейно) с номерами и площадью земельных участков... данные от Речи Посполитой где-то около 1930 года... > > >
Зелинский Адам Томашевич д. Кошара Столин... > > >
Tam mieszkali moi dziadkowie Janina i Kazimierz Kwiatkowscy i tam urodzili się mój tato Ryszard i jego siostra Krystyna (po mężu Konopka)... > > >