Мінская губерня

Адміністрацыйная прыналежнасць

Старыя мапы Мінскай губерні

Мапа Менскага намесніцтва, 1796 год
Мапа Менскага намесніцтва, 1796 год


Мапа Менскай губерні, 1800 год
Мапа Менскай губерні, 1800 год

Арыгінал мапы захоўваецца ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь у Мінску

Мапа Менскай губерні, 1821 год
Мапа Менскай губерні, 1821 год


Мапа Менскай губерні, 1871 год
Мапа Менскай губерні, 1871 год

Гісторыя

Герб Мінской губерні Мінская губерня існавала ў 1793-1921 гадах. Цэнтр губерні - горад Мінск. Утворана 23.4.1793 пасля 2-га падзелу Рэчы Паспалітай. Займала тэрыторыю Менскага і часткова Навагрудскага і Берасцейскага ваяводстваў ВКЛ. З 3.5.1795 да 1796 складала асобнае Мінскае намесніцтва. Напачатку губерня складалася з 13 паветаў: Бабруйскі, Барысаўскі, Вілейскі, Давыд-Гарадоцкі, Дзісенскі, Докшыцкі, Ігуменскі, Мазырскі, Мінскі, Нясвіжскі, Пастаўскі, Пінскі, Слуцкі. У лістападзе 1796 далучаны Рэчыцкі павет, скасаваны Давыд-Гарадоцкі, Докшыцкі, Нясвіжскі, Пастаўскі паветы. У снежні 1842 з Гродзенскай губерні далучаны Навагрудскі павет, у Віленскую губерню перададзены Вілейскі і Дзісенскі паветы. З таго часу і да 1919 года Мінская губерня адміністрацыйна дзялілася на паветы: Бабруйскі, Барысаўскі, Ігуменскі, Мазырскі, Мінскі, Навагрудскі, Пінскі, Рэчыцкі, Слуцкі.

Адміністрацыйны падзел Мінскай губерні на паветы на пачатку ХХ стагоддзя

Адміністрацыйны падзел Мінскай губерні, пачатак ХХ стагоддзя

З 7.11.1917 Мінская губерня ў складзе Заходняй вобласці, з 03.1918 у складзе БНР, з 1.1.1919 у БССР, з 2.2.1919 у Літбеле. У 1919-20 гадах утвораны Баранавіцкі і Нясвіжскі паветы, Рэчыцкі, Мазырскі і часткі Бабруйскага, Барысаўскага і Ігуменскага паветаў далучаны да Гомельскай губерні. З ліпеня 1920 у БССР. 18.3.1921, калі частка тэрыторыі губерні, акрамя Бабруйскага, Барысаўскага, Ігуменскага, Мазырскага, Мінскага і Слуцкага паветаў, адышла ў склад Польшчы, губерня перастала існаваць.

Насельніцтва Мінскай губерні

У 1845 у Мінскай губерні 9 гарадоў (1 губернскі і 8 павятовых), 2 заштатныя гарады, 116 мястэчак, 2983 сялы, 15 121 вёска, 2162 засценкі і ваколіцы. Паводле перапісу 1897 насельніцтва губерні складала 2 147 600 чалавек. Паводле нацыянальнага складу беларусаў - 76,04%, габрэяў - 15,9%, рускіх - 3,91%, палякаў - 3,01%; паводле веравызнання праваслаўных - 72,56%, іудзеяў - 16,06%, католікаў - 10,15%, старавераў - 0,74%, пратэстантаў - 0,27%, мусульман - 0,21%; па саслоўях: дваран - 3,64%, святароў - 0,26%, купцоў - 0,16%, мяшчан - 23,6%, сялян - 71,8%; пісьменныя складалі 17,8% насельніцтва, у гарадах - 45,2%. У 1893 было 860 цэркваў, 67 касцёлаў, 6 пратэстанцкіх устаноў (кірхі, зборы, малітоўныя дамы), 9 мячэцяў, 36 сінагог, 420 яўрэйскіх малітоўных дамоў.

Асноўныя заняткі насельніцтва: земляробства, жывёлагадоўля, рыбалоўства, пчалярства, лясныя, саматужныя і адыходныя промыслы. У 1892 працавала 320 прадпрыемстваў, з іх 138 вінакурняў, 23 бровара, 14 медаварняў, 36 мукамольняў, 7 маслабойняў, 3 суконныя фабрыкі; у 1890-х былі 24 конезаводы; у 1908 дзейнічала 215 вінакурняў, 16 бровараў, 445 фабрык і заводаў.

Па тэрыторыі губерні праходзілі чыгункі: Лібава-Роменская, Маскоўска-Брэсцкая, Брэст-Бранск, Вільна-Роўна, Баранавічы-Беласток, Балагое-Ваўкавыск.

Паведамленні:

UPD отчество у Якова Веремеенко было ЕЛИСЕЕВИЧ... > > >
Hello. I study the history of Formago family. Can i help you?... > > >
Hej! Studiuję rodowód rodziny Formago, ponieważ moja matka ma to nazwisko. Czy mogę z tobą porozmawiać?... > > >
Ja też szukam informacji dotyczących moich przodkow: rodziny 'Ryndziewicz' i 'Nowicki'. Mój dziadek Aleksander Nowicki i jego rodzina mieszkały przed i pod wojna (II) w Lesniki. Mam stara fotografie (nie wiem kto to jest). Na odwrocie jestnapisane: "Na pamiątkę dla kochanej rodziny. Henryk Luzynski.Przyrodnia siostra mojego dziadka dwukrotnie wyszła za mąż. Nie wiem jego nazwisko. Może istnieje połączenie? Mój polski nie jest świetny, ale daje rade. Zofia... > > >
Интересует подтверждение польских корней в роду. Мама родилась в д. Некрашевичи Гродненской обл.... > > >
Na Polesiu ( w okresie 1934-1936) były prowadzone badania naukowe przez antropologa prof. Józefa Obrębskigo. W polskiej wiosce Białe Jezioro, badania prowadził przez kilka tygodni dr L. Ossowski . Stwierdził on że „ przodkowie dzisiejszych mieszkańców BJ i Zamosza przyszli z Mazowsza w okolice Łunińca przez Wołyń, nie zaś bezpośrednio. Ta wędrówka nie tylko zachowała się w tradycji miejscowej, lecz swój znamienny wyraz w faktach językowych. Kilka rodzin z BJ wywędrowało do zaścianku Krasna Wola, gdzie się całkowicie zruszczyła, o ile zaś używa języka polskiego , to język ten niczym się już różni od polszczyzny, uż... > > >
Zamosze k/Białego Jeziora - wspomnienia
Latem I941 roku do wsi Zamosze wkroczyli Niemcy. Zapamiętano ich
jako elegancko ubranych ludzi, dających dzieciom ołówki , kredki, słodycze. W tym samym mniej więcej czasie w pińskich lasach pojawili się partyzanci. Przychodzili do domów nocą i prosili o żywność mówiąc, że potrzebują, żeby walczyć z Niemcami. Było strasznie. Z jednej strony partyzanci, z drugiej Niemcy, którzy za każdą udzieloną partyzantom pomoc rozstrzeliwali Polaków, a nawet palili cale wsie. Na noc ludzie chowali się w lesie. Życie w Zamoszu stało się bardzo niebezpieczne, każde pojawienie się obcego człowieka N... > > >
Хотелось что-нибудь узнать о родственниках по фамилии Абламейки из деревни Сороковщина Узденского района Минской области... > > >
Здравствуйте! НИАБ не находит свидетельство о рождении деда моего, Звадинский(Заводинский) Зенон(Зонон/Зэнон) Станиславович род.21 июня 1918года, место рождения (указано в архивном акте о смерти): Совхоз Октябрь, Осиповичнский район, Бобруйская область. Смотрели Бобруйский и Игуменский уезды( тер.деление на 1918г)- совхоза Октябрь нет. В книгах Свислочского костёл, Зборской и Погорельской церкви за 1916-1920гг и Лапичской церви за 1916-1918гг данных нет. Прошу помощи, где ещё могут сохраниться данные. Вероисповедание не известно, мог быть христианина, католиков, евреем. Известно, что отец деда был зажиточным человеком, имел хозяйство, был образован, хорошо играл на скрипке. Был репрессирован.... > > >
Метрические книги хранятся в НИАБ. А также много чего есть на сайте мармонов.... > > >