Пяршайская воласць

Спіс месцаў

Паведамленні:

Добрый день, очень хотелось бы получить метрику моего дедушки Анкудовича Адольфа Спепановича, 1915г. рождения. Спасибо.... > > >
Witam szukam informacji na temat mojego dziadka Józefa Łużyńskiego który przed wojną mieszkał we wsi Leśniki Powiat Wołożyn Gmina Pierszaje. Przez jakiś czas mieszkał też we wsi Budrowszczyzna w tej samej Gminie.... > > >
Witam,
Mamą mojego dziadka Wincentego Bondarowicza była Emilia Bondarowicz z Poczykowskich, po wojnie osiedlili się w miejscowości Bielów gmina Krosno Odrzańskie. Jeśli chodzi o rodziny Bobryk to także mieszkają w Krośnie Odrzanskim. A co do nazwiska Malicki to chodził ze mną do klasy kolega nazywał się z tego co pamietam Rysiek Malicki również z Krosna Odrzanskiego
Pozdrawiam
Mariusz Penczyński... > > >
Dzień dobry!


Szanowni Państwo, chcę prosić o wykonanie kwerendy archiwalnej celem potwierdzenia znajdowania się mojego dziadka w spisach wyborców, uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Historycznego, a dotyczących odbywającego służbę w Wojsku Polskim w latach 05 sierpień 1944 - 01 październik 1945 mojego przodka Szapowal (Шаповал) Franc (Франц, Франек).Mój dziadek, urodził się 1904 roku (28 lipiec 1904 - Data ta jest notowana na grobie. Może to nie jest prawdą.) we wsi [w mieście] Zaprudzie, Gmina Pierszaje, Coutu Wołożyński, województwo Nowogr... > > >
Богданкевич Адам проживал?... > > >
Konstanty Maluszycki- syn Kazimierza i Anny zd. Kuszel, żona Józefa zd. Rusowicz... > > >
Думаю, что врядли это тот Игнатий.... > > >
Я имел ввиду не факт, что Адам был отцом Игната. И ревизия 1795 года.... > > >
В 1894 году Игнат Поплавский из Бурбовщины жаловался на помещика, который нарушал его сервитутные права на выпас скота.
В 1870-х упоминается в Бурбовщине Поплавский Адам. В 1862, когда раздавали землю бывшим крепостным, Поплавских в Бурбовщине не было. Не факт, что Адам был сыном Игната - надо исследовать. Поплавские переселились в Бурбовщину, видимо, в промежутке между 1862 и 1870... Не знаю, откуда. Но Поплавские по ревизии 175 года жили много где.... > > >
Здравствуйте! Сведения о ваших корнях есть и в минском архиве. Я кое-что выписывал. Напишите мне на почту 2147849@tut.by и посмотрю дома свои записи.
И обязательно спишитесь с Фердинандом - его корни тоже из Бурбовщины.
Могу еще по Криштаповичам глянуть.
... > > >