:

Dzien dobry,
szukam zdjec okolic gminy Zaostrowiecze, albo najlepiej osady: PIECZYSZCZE.
Interesuja mnie zdjecia sprzed II wojny swiatowej jak i te nowsze.Zdjecia Kleck, Nieswiez rowniez mnie interesuja. Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy.
Mirka... > > >
Szanowni Państwo Kurier Wileński nr 312 z dnia 13.11.1937 r. zamieścił informację o budowie kościoła murowanego w Zaostrowieczu

ZAOSTROWIECZE

- Komitet Budowy Kościoła w miasteczku Zaostrowiecze zorganizował imprezę dochodową w postaci przedstawienia amatorskiego młodzieży wiejskiej z Hłaskowszczyzny oraz zabawę taneczną, na której przygrywała orkiestra wojskowa Korpusu Ochrony pogranicza.
Budowa kościoła w Zaostrowieczu posuwa się naprzód. Wzniesiono już fundamenty, kolumny zewnętrzne i środkowe, podciągnięto prezbiterium ponad okna. Kościół budowany jest z materiału żelbetonowego.
Dotychczas na budowę... > > >
Ciekawą informację zamieścił "TYGODNIK ILUSTROWANY" Nr 38
17.09.1933r. pod tytułem "NA WERTEPACH POGRANICZA"

Jest teraz moda na Polesie, na Nowogródczyznę, na Kresy. Pożyteczna i trudna moda. Wciąż bowiem jeszcze daleko jest od nas ten kraj, oddalony zaledwie o kilkanaście godzin jazdy pociągiem, lecz dziwnie daleki, im się jest głębiej w jego wnętrzu W szalonym tempie 15-tu km na godzinę przemierzamy drogi, których nie sposób znaleźć na mapie.
Na rogatkach większych miast obwieszczają tablice informacyjne : miasto Kleck. mężczyzn 2230, kobiet 2836, razem 5116. (Czyby nie wprowadzić tej innowacji na rogatkach Warszawy?)
A potem coraz wolniej... > > >
Sołtysi z gminy Zaostrowiecze na rowerach - lipiec 1938 r
Pograniczna gmina Zaostrowiecze, leżącą w pobliżu Nieświeża, zakupiła dla wszystkich sołtysów rowery. Władze gminne motywują ten wydatek tym, że sołtysi będą mogli znacznie sprawniej pracować, dysponując odpowiednim środkiem lokomocji.
Na podstawie: Ilustrowany Dziennik Śląski Polska Zachodnia Nr 179 Katowice 2.07.1938 r.
... > > >
Ze wspomnień Mariana Podgórecznego byłego mieszkańca Zaostrowiecza. .
W Zaostrowieczu nie było telefonów w domach prywatnych. Centralka telefoniczna była na poczcie, która znajdowała się w miasteczku Zaostrowiecze. Telefon (kręcony na korbkę) miał w miasteczku tylko Posterunek Policji, jedyny murowany i piętrowy budynek. A we wiosce Zaostrowiecze (połączonej z miasteczkiem) tylko Urząd Gminy. Telefony z centralą, chyba w Klecku) były połączone drutami na słupach odległych od siebie co 25 m.. W czasie okupacji niemieckiej, słupy te noc, w noc były ścinane na znacznych odcinkach, głównie przez partyzantów sowieckich, ale też i przez ż... > > >
Korespondowalam rok temu z p.Szaustowkim,wymienilismy zdjecia z majatku Kuncowszczyzna. Udalo mi sie odwiedzic to miejsce, poszukuje teraz pani Heleny Bartoszewicz, ktora opiekuje sie grobem Hanny Wojnillowiczowej w Zaostrowieczu, pragne jej podziekowac.Anna Ledochowska... > > >
20-30 . !... > > >
Szanowni Państwo Zjednoczenie Katolickie Gazeta Tygodniowa dla osób, rodzin i organizacji katolickich z dnia 11 maja 1934 r. zamieściła następujacą
informację

"Wizytacja biskupa prawosławnego.

Dnia 12 b.m. (maja 1934) nowy biskup prawosławny Antoni wyjeżdża z Grodna dla dokonania wizytacji niektórych parafii w województwach nowogródzkiem i Białostockiem.

W Zaostrowieczu poświęci nowobudowaną cerkiew, potem odwiedzi Baranowicze, Nowogródek, Słonim, Żyrowice, Wołkowysk. Dnia 22 b.m. wyjedzie do Białegostoku, następnie uda się do Wasilikowa, Ostrowa, Grzybowszczyzny i Jerowlan. W powrotnej drodze odwiedzi Sokółkę i Kuź... > > >
Szanowni Państwo Zjednoczenie Katolickie Gazeta Tygodniowa dla osób, rodzin i organizacji katolickich z dnia 13 sierpnia 1933 r. zamieściła następującą informację o Zaostrowieczu:

"Zaostrowiecze

Nowe świątynie na kresach wschodnich

Jego Ekscelencja Biskup Kazimierz Bukraba w dniu 6 sierpnia 1933 r. dokonał poświęcenia nowego kościoła w miasteczku Zaostrowiecze w powiecie nieświeskim, o kilka kilometrów od granicy bolszewickiej, uruchamiając w ten sposób jeszcze jedną placówkę szerzenia wiary katolickiej i polskości na naszych kresach.
Nazajutrz w dniu 7 sierpnia J.E. Ks. Biskup Bukraba poświęcił kamień węgielny pod ko... > > >
Zamieszczam za zgoda autora Mariana Podgórecznego syna Józefa Podgórecznego w latach 1924 -1939 kierownika siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Zaostrowieczu, a jednocześnie przewodniczącego Rady Gminy.


"Nowogródzka Gdynia" - Zaostrowiecze


W 1926 roku rozpoczęto i ukończono szybko, w ciągu zaledwie pięciu-sześciu lat, budowę o rok młodszego ode mnie miasteczka o takiej samej nazwie, jaką nosiła już gminna wioska Zaostrowiecze.

Zanim położono fundamenty pod pierwsze domostwa, wyrąbano wpierw i wykarczowano las obrastający piaszczystą łachę na południowym obrzeżu wsi. Oszczędzono, ku wiecznej rzeczy pamięci, jedn&#... > > >

,