Ивенецкий сельсовет

Список мест

Сообщения:

Генеалогическое древо пришло к фамилии Голобурда, д. Голобурды... > > >
Stanislaw Adamowicz mechkal v Starzynkah i v roku 2002 zmarl.... > > >
Наталья! Как выяснилось, я являюсь дальним потомком Плисковских из деревни Плисковщизна около Ивенца. Собрал всю информацию, какая возможна. Напишите мне на почту. Станислав... > > >
Jestem córką Witalisa Cimachowicza który też pochodzi z tej wsi
co pamiętam to babcia była chyba Katarzyna i miał siostrę Wandę i Zofię i chyba Stanisława brata . Mieszkamy w Polce. Jeżeli coś więcej to jak przyjedzie moja starsza siostra z Niemiec to się skontaktujemy. On jest starsza o dziesięć lat i więcej pamięta... > > >
Ciocia Janina z domu Dalidowicz mieszkała wiele lat w tej wsi z wójkiem Frankiem Mieli córkę Anneczkę synów Stasia i Józka . Szukam jakichkolwiek informacji na ich temat. Jestem córką Emilii z domu Dalidowicz.... > > >
ЦІМАХОВІЧ Аляксандр Гаўрылавіч
Мінская вобласць, Валожынскі раён

н. в. Баяршчына, прызываўся Івенецкім РВК у 1944, радавы, памёр ад ран 11.03.1944, пахаваны ў г. Выкса Горкаўскай вобл.

Cimachowicz Aleksander syn Gawryły
Miński obwód, Wołożyński rejon
ur. wieś Bojarszczyzna, podlegał Iwienieckiej Wojskowej Komendzie Uzupełnień w 1944, szeregowy zmarł z ran 11.03.1944 r. pochowany w mieście Wyksa Gorkowski obwód
... > > >
Nasz ojciec (nie żyje) był z wioski Bojarszczyzna w Nowogródku. To było w Polsce, a teraz rozumiem, jest to część Białorusi.
Wyemigrował do Montrealu po zakończeniu wojny w 1946 roku nigdy nie był w stanie dowiedzieć się, co stało się z jego rodziną.
Planujemy wyjazd do Polski i Białorusi i chciałbym uzyskać informacje co do tego, co stało się z rodziną.
Może, ktoś wie gdzie jego rodzice są pochowani.
On nazywał się Władysław Cimachowicz urodzony w 1910.
Jego ojcem był Łukasz Cimachowicz , a jego matką była Anastazja z domu Olszewska.
On służył w Polskich Siłach Zbrojnych od 1939 do 1946. > > >
Мой свёкр является вам родственником.... > > >
Мой свёкр Тимахович Владимир Степанович,является вам племянником по вашему отцу.... > > >
Мой свёкр Тимахович Владимир Степанович,является вам племянником по вашему отцу.... > > >