Минская область

Административная принадлежность

Дом на Радзіме

продаю дом в  дер. Малая Лютинка. 49 км от Минска

продаю дом в дер. Малая Лютинка. 49 км от Минска

Сообщения:

Na podstawie informacji z www.kami.net.pl (Baza miejscowości kresowych) wieś Pożaryszcze należała do parafii Św. Jana Chrzciciela w miasteczku Gródek. Prawdopodobnie we wsi był kościół lub kaplica bo na mapie jest taki symbol.... > > >
Może ktoś wie czy był kiedyś w Pożaryszczach kościół lub cerkiew... > > >
Jak donosił Kurier Litewski Nr 102, Wilno z dnia 7 (20) maja 1911roku :

KLECK. Gazeta „Dwa grosze” donosi co następuje: Przed paru dniami we wsi
Sołowje, należącej do Pana Jacynica, w parafi kleckiej, powiatu słuckiego
miejscowy sprawnik bez żadnej przyczyny rozkazał burzyć kaplicę drewnianą,
znajdującą się w Sołowiach, w której znajdują się szczątki zmarłych
Jacyuniców. Wszelka interwencja nie pomogła – sprawnik czyn swój tłumaczył
tym, że w tym miejscu ma stanąć cerkiew.
Pan Jacyunic depeszował go gubernatora mińskiego, nie otrzymawszy jednak
żadnej odpowiedzi, zwrócił się drogą telegrafi... > > >
Петровским, родне приветы из Бреста! Прадед, Петровский Александр, его дочь Петровская Янина (Нина) 1922г.р. Мы, потомки Петровских, проживаем в Бресте. Ищу братьев Петровской Янины и их потомков. Буду благодарен за любую информацию. Pietrowski, pozdrowienia krewnych z Brześcia! Pradziadek, Pietrowski Aleksander, jego córka Pietrowskaja Janina (Nina) 1922r.r, moja babcia. Wieś Dokudowo, niedaleko Krupok. My, potomkowie Petrovskych, mieszkamy w Brześciu. Szukam braci Petrovskaya Yanina i ich potomków. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.... > > >
Ищу какую-нибудь информацию про своего прадеда Маковского Захария Рамуальдовича, 1871 года рождения. Был уроженцем м.Налибоки, Ошмянского уезда Виленской губернии. ... > > >
Томаш Савицкий - Что известно о нем,похороненым у церкви села Остров,имел землю на хуторе Березняки. Польский дворянин, участник Польского восстания 1863-64 гг. Любые сведкния о нем,хуторе Березняки, церкви в селе Остров? Спасибо. С уважением -А Савицкий... > > >
Ищу информацию о Барановских...жили в Минской губернии,Слуцком уезде,д.Мелешки,д.Малая Падерь(Паздержа)... > > >
Добрый день. Ольга
В.д Красная Слобода тоже жили мои дедушка и бабушка мой прадед Маринский Августин год рождения 1856.Мои дед Алексей родился в Красной Слободе 1899 году. пропал на лесоповале Пермский край.У моего деда были два брата Антон год рождения 1986г. и Августин год рождения 1984г. они тоже родились в Красной Слабоде. были расстреляны 1938году.В Краснои Слободе у моего прадеда до революций имелось большое хозяйство земли пахотной 50 га,сенокосных земель 7га, леса 5га,лошадей 10,жеребят 2,коров 10, телят 2,овец 10, свиней 10. и всякие построики дома,амбары,тока,бани,хлева,конюшня,мельница.К 1931году осталось где то половина а после раскулачивания ничего, данные взяты с архивного дела №8235,ф.4 моего деда.
Буду очень рад любой конформаций. ... > > >
Ищу информацию о деревне Деревно или Дзерауно,сведения до 1900года,любые.... > > >
Помогу в поиске архивной информации по краеведению и генеалогии. Пожалуйста, обращайтесь по адресу demidarche@mail.ru. Помогу чем смогу.... > > >

Фотографии

Клецк, город

Клецк, город Из альбома фотографий с современными видами Jarosław Karpowicz

Соловьи, деревня

Соловьи, деревня Из альбома фотографий с современными видами Jarosław Karpowicz

Каменка, деревня

Каменка, деревня Из альбома фотографий с современными видами К. Шастоўскі

Логоза, деревня

Логоза, деревня Из альбома фотографий с современными видами Уладзімір Гваздзецкі

Несвиж, город

Несвиж, город Из альбома фотографий с современными видами Иван Бай

Родзевичи, деревня

Родзевичи, деревня Из альбома архивных снимков Уладзімір Гваздзецкі

Логоза, деревня

Логоза, деревня Из альбома архивных снимков Уладзімір Гваздзецкі

Кулёвщина, деревня

Кулёвщина, деревня Из альбома архивных снимков Палещук Андрей

Новосёлки І (Дубровские), деревня

Новосёлки І (Дубровские), деревня Из альбома архивных снимков Янковская Людмила Геннадьевна