колония Пясутно-Хаберки

Пясутно-Хаберки - колония в Ломжинском повете Белостокского воеводства Польши (Второй Речи Посполитой). Для этого населенного пункта на сайте Radzima.net есть следующие данные:
- административно-территориальная принадлежность местности в составе Польши (Второй Речи Посполитой),

Эта информация доступна для зарегистрированных пользователей с Premium планом.

Оставить сообщение

*
*
*
*

Сообщения:

Piasutno-Chaberki is the hometown of Leon and Josef Remiszewski. These brothers came to the United States in 1905. As far as I can tell, there are no records available in the United States (on microfilm) from this town or the affiliated Roman Catholic parish in Dobrylas. Is there someone there who can help me access these records?

Piasutno-Chaberki jest rodzinnym Leon i Josef Remiszewski. Ci bracia przybyli do Stanów Zjednoczonych w 1905 roku. O ile wiem, nie są dostępne w Stanach Zjednoczonych rekordy (na mikrofilmie) z tego miasta lub stowarzyszonych parafii rzymskokatolickiej wysokim nasypie w Dobrymlesie. Czy jest ktoś, kto może mi pomóc uzyskać dostęp do tych zapisów?ответить