гмина сельская Червоное

Список мест

Сообщения:

Piasutno-Chaberki is the hometown of Leon and Josef Remiszewski. These brothers came to the United States in 1905. As far as I can tell, there are no records available in the United States (on microfilm) from this town or the affiliated Roman Catholic parish in Dobrylas. Is there someone there who can help me access these records?

Piasutno-Chaberki jest rodzinnym Leon i Josef Remiszewski. Ci bracia przybyli do Stanów Zjednoczonych w 1905 roku. O ile wiem, nie są dostępne w Stanach Zjednoczonych rekordy (na mikrofilmie) z tego miasta lub stowarzyszonych parafii rzymskokatolickiej wysokim nasypie w Dobrymlesie. Czy jest ktoś, kto może mi pomóc uzyskać dostęp do tych zapisów?... > > >
poszukuję krewnych mojej babci Marii Charytoniuk z domu Prusinowska pochodzącej ze wsi Ptaki ur. ok. 1893 r. Ślub wzięła w USA (Syracuse) ok. 1917 roku z Franciszkiem Charytoniuk... > > >