Zapole - wieś w rejonie korelickim obwodu grodzieńskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
 -  w współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Zapole na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google Maps na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim (1900-x), II Rzeczypospolitej, Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Zapole na początku XX wieku
 - Dodaj nazwisko w tym miejsciuprzez jakie lata zachowały się księgi metrykalne o urodzeniu, o małżeństwie, o zmarłych z tej parafii;
- zespoł, inwentarz, sygn. i adres Archiwum, w którym przechowywane są księgi metrykalne;
- parafia katolicka, do której należał(a) wieś Zapole na początku XX wieku
- przez jakie lata zachowały się księgi metrykalne o urodzeniu, o małżeństwie, o zmarłych z tej parafii?;
- adres Archiwum, w którym przechowywane są księgi metrykalne (zespoł, inwentarz, sygn.);
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

dokumenty z zasobów Archiwum Historycznego w Mińsku

Dokumenty obszaru dawnego powiatu nowogrodzkiego[/font][/size]


Fond 615 Новогрудский городовой магистрат (Nowogródzki magistrat)

Fond 616 Новогрудский земский поветовый суд (Nowogródzki sąd ziemski powiatowy)

Fond 785 Новогрудский деканат Минской римско-католической епархии(Nowogródzki dekanat mińskiej rzymsko-katolickiej eparchii )

Fond 1505 Новогрудская военно-гражданская комиссия (Nowogródzka Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa)

Fond 1730 Новогрудский гродский суд (Nowogródzki sąd grodzki )

Fond 1774 Новогрудский земский суд (Nowogródzki sąd ziemski)

Fond 1820 Новогрудский магистрат(Nowogródzki magistrat)

Fond 1844 Новогрудский подкоморский суд (Nowogródzki sąd podkomorski)

Fond 1874 Новогрудский каптуровый суд (Nowogródzki sąd kapturowy)

Fond 1930 Новогрудский компромиссорский суд (Nowogródzki sąd kompromisorski)

Fond 1931 Новогрудский эксдивизорско-таксаторский суд (Nowogródzki sąd eksdywizorsko-taksatorski)

odpowiedź
Ищу информацию о своих прадедуше и прабабушке, проживавших в дер. Заполье- Woiewodstwo Nowogrodskie, powiet Nowogrodski, gmina Korelichy, wioska Zapole. Где в каком архиве можно что нибудь найти? Прадедушка - Спорик Осип Маркович (сын Марка и Альбины Былич) (1861г.-12 марта 1923г.) Прабабушка- Спорик (Арабей) Елена Антоновна (Дочь Антона и Елизаветы)(1865г. - 1 февраля1935г.) odpowiedź

wieś Zapole na zdjęciach ze strony Radzima.org

zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі

zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі