obwód grodzieński

Wiadomości:

Mój pradziadek Michał Czapla pochodzi z okolicy Czaple. Miał bracia - Cypryana, Józefa, Juliana, Pawła i siostrę Scholastykę. Był żonaty z Konstancją Szmigiero. Przez długi czas mieszkał w Petersburgu. Wrócił wraz z rodziną w 1918 roku do rodziców żony w Hlebowce. Wkrótce po powrocie on i jego żona zmarli. Żona Konstancja zmarła 23 września, a Michał 1 października - oba od zapalenia płuc. Pozostało czworo dzieci - 3 syna (mój dziadek Władysław, Edward i Stanisław) i córka Maria. Wszystkie dzieci pozostały żyć w Hlebowcach na wychowaniu u siostry matki. Może znajdzie się ktoś z tej rodziny?... > > >
Мой прадед Михаил Чапля родом из околицы Чапли. У него были братья - Циприан, Иосиф, Юлиан, Павел и сестра Схолястика. Был женат на Констанции Шмигеро. Долгое время жил в Петербурге. Вернулся вместе с семьёй в 1918 году к родителям жены в околицу Глебовцы. Вскорости по возвращении он и его жена умерли. Жена Констанция умерла 23 сентября, а Михаил 1 октября - оба от воспаления лёгких. Осталось четверо детей - 3 сына (мой дед Владислав, Эдвард и Станислав) и дочь Мария. Все дети так и остались жить в Глебовцах на воспитании у сестры матери. Может откликнется кто-нибудь из этой семьи. ... > > >
Здравствуйте, ищу сведения о прадедушке Тишко Константин Лукьянович 1901 г.р. и прабабушке Тишко (до замужества Гижевская) Анна Константиновна 1907 г.р.
Родом из деревни Деречин или Александрия
Знаю что прадедушку в Войну призвали в польскую армию, там он был санитаром
В государственном архиве Гродненской области о них нет никаких сведений о том что они проживали на территории Польши до 1939 года
Может кто подскажет куда можно обратится еще? ... > > >
Mój prapradziadek Wincenty Sipowicz i jego ojciec Piotr Sipowicz pochodzą z tej wsi. Może znajdzie się ktoś z Sipowiczów?... > > >
Мой прапрадед Викентий Сипович и его отец Пётр Сипович родом из этой деревни. Может откликнется кто-нибудь из Сиповичей? ... > > >
Здравствуйте. Интересует история деревни Василевичи, Гродненского р-она и области... > > >
Вышлите пожалуйста :
- название прихода (приходов), к которому относилась деревня Дубичи в начале ХХ века;
- имя владельца и название имения, к которому принадлежала местность в середине XIX века.

Спасибо!... > > >
Szukam informacji o rodzicach mojej mamy Stanisław i Maria Grzelak ... > > >
Witam.
Szukam kontaktu z rodziną: Griszko Deonica Iwanowicz lub ze znającymi Feliksa Mickiewicza - wyjechał do Polski w 1957r.

Здравствуйте.
Я ищу контакт с семьей: Griszko Деоника Иванович или знакомый с Феликс Мицкевич- он отправился на польский в 1957 году.... > > >
Моя бабушка Гордевич Екатерина Иосифовна примерно 1916-1918г.р. Была рождена вроде как в Америке и имя при рождении дали ей Кйт(люди звали Кейда).
В малолетнем возрасте с родителями приехала и жила в Милеэйкава . Ее отец ,мой прадед Гордевич Иосиф Викентьевич(в семье было не меньше 6 детей) хотелось бы узнать что небудь о своих родствениках.А так же я ищу свою национальную принадлежность.И прадед и бабушка были поляками. Проблема в том что перед смертью бабушки сгорел дом,документы. Пожар подорвал здоровье,бабушка скончалась. Моя мама в детский дом поступила также без документов. Может подскажете куда обратится.... > > >

Zdjęcia

Łakno, wieś

Łakno, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Алексей Теребей

Hanelki, wieś

Hanelki, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Valentin Morgiewicz

Hanelki, wieś

Hanelki, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Valentin Morgiewicz

Borciaki, wieś

Borciaki, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Adrian Ryczkowski

Nieciecz, wieś

Nieciecz, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Mieczysław Kalinowski

Wołkowicze, wieś

Wołkowicze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Adrian Ryczkowski

Kiemieliszki, agromiasteczko

Kiemieliszki, agromiasteczko Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Omniewicze Rządowe, wieś

Omniewicze Rządowe, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Vasilij Balaj

Kudejsze, wieś

Kudejsze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Kazimierz Niechwiadowicz

Nazwiska dodane przez użytkowników

Солтан Buszniewo, wieś (rejon grodzieński)
Kowal dodał(a) Виктор Ковалевский Kluszczany, wieś (rejon ostrowiecki)
аЛЕКС Chorosice, wieś (rejon nowogródzki)
Krol Kuncewszczyzna, futor (rejon smorgoński)
Łasiuk dodał(a) E. Chmielewski Hubicze, wieś (rejon szczuczyński)
Łasiuk dodał(a) E. Chmielewski Zieniewicze, wieś (rejon szczuczyński)
Kozicki dodał(a) E. Chmielewski Montuny, wieś (rejon woronowski)
Kozicki dodał(a) E. Chmielewski Szkiery, wieś (rejon szczuczyński)
Янковская dodał(a) Мухина Iwje, osada miejska (rejon iwiejski)
Песля dodał(a) Марта Мухина Iwje, osada miejska (rejon iwiejski)
Ryczkowski Wołkowicze, wieś (rejon szczuczyński)

Przynależność administracyjna