Wojszki - wieś w powiecie bielskim wojewłdztwa białostockiego II Rzeczypospolitej. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Wojszki na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsWojszki na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej,
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Wojszki na początku XX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

i jeszcze to :
Nazwisko: Bonifaciuk
Imię: Wiktor
Drugie Imię:
Imię ojca: Józef
Imię matki:
Data urodzenia: 1925


LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1 Obóz 1945 04 19 1945 07 27 ob. nr 231
2 Repatriacja 1945

LP opis źródła sygnatura
1. Ankiety personalne wypełniane przez samych represjonowanych bądź ich rodziny, zbiory Ośrodka KARTA, sygnatura IR/ numer ankiety. IR -38761
2. Kwestionariusze, wspomnienia i relacje z Archiwum Związku Sybiraków, Warszawa. ZS
3. Spis Polaków, polskich obywateli zatrzymanych w łagrze MKWD nr 231 w obwodzie swierdłowskim - numer pozycji IV/W296 -40
4. Teczki personalne w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie - zespół, numer teczki. C1: -461/p-1352
5. Informacje pozyskane z bazy komputerowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. UK
6. Wykazy obywateli polskich przetrzymywanych w obozie nr 231 wg stanu z 15.06.1945 (RGWA, zesp. 1/p, inw. 12-e, teczka 31) - karta, pozycja C80 -70-44odpowiedź
swojcik@gmail.com tu ma Pan Bonifaciuka z Wojszek !!!Бонифатюк Феофан Максимович
Родился в 1898 г., д. Войшки, Бельский уезд; белорус; образование н/среднее; б/п; Не Работал. Проживал: Белостокская обл., г. Ломжа.
Арестован 11 декабря 1939 г.
Приговорен: ОСО 26 апреля 1941 г., обв.: 74 УК БССР - социально-опасный элемент.
Приговор: 5 лет ИТЛ, отбыв.: Севвостлаг Реабилитирован 6 декабря 1989 г. Прокурор Гродненской обл.
Источник: Белорусский "Мемориал"odpowiedź
Poszukuję jakichkolwiek informacji o rodzinie Bonifaciuk z Wojszek

Nazwiska dodane przez użytkowników

Laszewskidodał(a) 1