Sorokpol - majątek w powiecie święciańskim województwa wileńskiego II Rzeczypospolitej. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie majątku Sorokpol na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsSorokpol na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej,
- parafia katolicka, do której należał(a) majątek Sorokpol na początku XX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Nasz pradziadek urodził się:
Imię i nazwisko: Piotr Żejmo.
Imiona rodziców: Onufry i Tekla z domu Staśkielów.
Data urodzenia : 1858r
Miejsce urodzenia: SOROKPOL - Gmina Podbrodzie, Powiat święciański, Województwo wileńskie
Żonaty /zamężna lub nie: Żonaty.
Narodowość: Polak.
Wyznanie:Katolik.
Środki i źródła utrzymania: Jarbarz/Garbarz ?
Miejsce poprzedniego zameldowania: Ze Świętojerskiej.
Data przybycia na nowe miejsce zamieszkania: 1902
Numer dokumentu osobistego: Pasp.niem. nr.12858.data 7.04.1916.
Data złożenia zameldunku w okręgu: Okrąg 09. 2.07.1919
Do 1911 r Majątek Ziemski Sorokpol był własnością Marii Czudinowicz, , która odziedziczyła go po swoim zmarłym ojcu Wincentym Czudinowiczu. W 1911r Maria Czudinowicz sprzedała Majątek Ziemski Sorokpol swojemu zarządcy Ernstowi Zommerowi. W 1920 r Ernst Zommer odsprzedał 2/3 majątku braciom Kleofasowi i Stanisławowi Borkowskim, oraz rodzinie Bisikirskich. W maju 1921r. Ernst Zommer sprzedał zaścianek Klonówkę Teodorowi Karziewiczowi oraz zaścianek Bronisławowo Aleksandrowi Czaplińskiemu. Po II wojnie światowej spadkobierczynią Majątku Ziemskiego Sorokpol została Jadwiga Zommer córka Ernsta i Zifii Zommerów.odpowiedź