Podsielatki - zaścianek w powiecie święciańskim województwa wileńskiego II Rzeczypospolitej. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie zaścianku Podsielatki na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsPodsielatki na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej,
- parafia katolicka, do której należał(a) zaścianek Podsielatki na początku XX wieku
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

1908 г. 1912 г.
Списки прихожан - католиков Шеметовского прихода, Свирского деканата

6. Застенок Подселятки

139. 6. Добров О + Эмилия Рунович 4042 = Юлиян 1516. Эдмунд 1314. Владислав 711. Юзефа 1719. Марья 912. Ирена 46.
140. 5. Полоцянский Ю + Анеля Рунович 3541 = Франциск 912. Болеслав 710. Юзефа 69. Марьянна 47. Станислава 14. Стефания -1.
141. 4. Рунович К + Станислава Сегень 30- = Леон 7-. Юзефа 3-. Владислава 1-.; Рунович Розалия 6044. Рунович Антонина 4563. Слуга – Тарасевич Юстин 45-.
142. 3. Рунович Ф + Кунегунда Кнеров 2529 = Леон 79. Михаил 47. Вероника 911. МарианнаМария 14. Елена -1.; Мать – Паулина из Белячиц вд.; Шилак Франциск -16.
143. 2. Рунович Ф + Теодора Лукшо 4047 вд. = Виктор 15-. Александр 710. Бронислава 1915. Ядвига -8.; Рунович Теофиля -47.
144. 1. Рунович И + Францишка Лавничкова 3032 = Николай 811. Андрей 611. Стефания 58. Анна 24. Мария -2.

Выехали в USA:

1909.
Муж: - 391. Жен: - 456,
Всего католиков в з-ке Подселятки – 42 чел.
Мужск:- 391- 372 = 19 чел., Женск; - 456 – 433 = 23 чел. Дворов= 144- 138 = 6
*(525)- 5(в1908), 25лет(в1912) - цифры полсле каждого лица - это его возраст, только возраст старшего лица Вы можете узнать у меня.odpowiedź