Pobrzeże - wieś w rejonie nowogródzkim obwodu grodzieńskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Pobrzeże na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsPobrzeże na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej, Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Pobrzeże na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- parafia katolicka, do której należał(a) wieś Pobrzeże na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- address of the Archive in which the metric books are stored;
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Я Самойлович Алексей Вячеславович из Москвы 1969г.р. могу сообщить, что моя прапрабабушка носила девичью фамилию Сазанович или Созонович. Устиния Михайловна по мужу Самойлович (год её рождения не знаю около 1870-х годов)вышла за Самойловича Дмитрия Семёновича (знаю что умер он в 1925 году
в пос.Сеньково Мосальский р-н Калужская область)из деревни Роскошь Негневичской волости. У неё было 4-ре сына и они все родились в деревне Роскошь. Мой прадед родился в 1885 году и женился на Софье Григорьевне Божко. В 1912 году они продали свои земельные наделы и переехали в Калужскую губернию Мосальский уезд Червлёнлвскую волость на свой хутор.Если у вас есть информация о возможном родстве Устинии Михайловны Сазанович с вашами дедами пришлите , пожалуйста, буду чрезвычайно признателен.odpowiedź
Прошу оказать помощь в поиске архивных данных о моих родственниках - дед Сазанович Николай Максимович (1894 года рождения) и бабка Сазанович Ева Даниловна (Лецко-девичья фамилия) (1893 года рождения)на предмет принадлежности к гражданам Польши (возможно по спискам избирателей в Сейм и Сенат Польши, или спискам призывников). Проживали в деревне Побрезье Негневичской сельской гмины Новогрудского повета Новогрудского воеводства.
Буду благодарна за информацию.odpowiedź