wieś Lahyno

Lahyno - wieś w powiecie mścisławskim guberni mohylewskiej Imperium Rosyjskiego. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim,
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Lahyno na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Деревни Лягино и Ольховец принадлежали Петру Франтишкову сыну Запольскому по документам межевания 1783г.odpowiedź
Правильное написание названия деревни ЛЯГИНО.
РГИА, фонд 1354, Планы дачи Генерального и Специального межеваний, опись 239, часть 1, Мстиславский уезд Могилевской губернии, Лягино 1783-1911 года