folwark Adamowo

Adamowo - folwark in wysokomazowiecki powiat Białystock Voivodeship of Poland (the Second Polish Republic). There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
- administrative-territorial belonging in Poland (1920-1939)

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

Adamowo (dawniej Nowodwory A)

W drugiej ćwierci XIX w., w obszarze, na którym później wzniesiono zabudowania folwarczne funkcjonowała cegielnia. Budynki dworskie w Adamowie powstały prawdopodobnie staraniem Adama hr. Starzeńskiego (1848-1917). W 1906 r. był on właścicielem dóbr w Adamowie, Dzikowinach, Klukowie, Kapłani i Trojanówku. Nazwa Adamowo jest najpewniej związana z imieniem właściciela.
W księgach parafialnych wymieniono urodzonego 13 listopada 1870 r. w Adamowie, Karola Kamińskiego, syna Antoniego i Tekli z domu Dymdo, który zmarł 02 stycznia 1873 r.
W 1888 r. naliczono tu 14 mieszkańców.
Dyrekcja Szczegółowa T-wa Kredytowego w Łomży wyznaczyła sprzedaż pierwszą dóbr Nowodwory A na dzień 13/26 lutego 1910 r. Licytacja rozpoczęła się od kwoty 10.940 rubli w obecności notariusza L. Cholewińskiego. Wierzycielami hipotecznymi byli: Proboszcz i wikaryusz kościoła w Ciechanowcu.
Spis powszechny z 1921 r. wykazał w Adamowie 1 dom i 6 mieszkańców. W 1929 na 118 ha ziemi gospodarował tu Kołaczkowski Stan.
Na podstawie ustawy z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, wojewoda białostocki podzielił gminy na gromady. W gminie Klukowo gromadę taką tworzyły Kozarze i Adamowo.
Ostatnim, przedwojennym właścicielem majątku był Józef Gromada, poseł na Sejm IV kadencji w II RP. Do niego należał również folwark w Zaszkowie. W prowadzeniu gospodarstwa pomagał mu Wacław Życiński. Kryzys gospodarczy z przełomu lat 20. i 30. zmusił właściciela do wyprzedaży części ziemi. Kilku gospodarzy z Kozarzy kupiło wtedy w Adamowie działki o powierzchni około 3 ha.
W latach 1940-1941 w Adamowie, również wysiłkiem mieszkańców Kozarzy, Sowieci zbudowali cztery bunkry, wchodzące w skład Linii Mołotowa. Pod piąty wykonano wykopy, lecz z powodu niemieckiego uderzenia w dniu 22 czerwca 1941 zaplanowanego zadania nie ukończono.
Dnia 21 listopada 1944 r., na mocy dekretu PKWN, folwark Adamowo (Nowodwory A) o powierzchni 83,80 ha. został przejęty przez państwo. Następnie podzielono go na kilkadziesiąt części i przekazano rolnikom z Kozarzy. Po kilka hektarów uzyskali przedwojenni pracownicy majątku. Przy opracowaniu projektu rozdziału ziemi, gminna komisja reformy rolnej kierowała się zasadą, ażeby uprawnieni, tj.: bezrolni, właściciele gospodarstw karłowatych, małorolni i średniorolni z liczną rodziną byli w miarę sprawiedliwie obdzieleni ziemią. Jednak nie wszyscy kozarscy gospodarze zdecydowali się na przyjęcie tych gruntów.
reply