Mogilev eparchy

Administrative division

Photos

Ogorodnya Kuzminichskaya - Orthodox church of Saint Nicholas

Ogorodnya Kuzminichskaya Orthodox church of Saint Nicholas

Bobr - Orthodox church of Saint Nicholas

Bobr Orthodox church of Saint Nicholas

Podberezje - Orthodox church Nativity of the Blessed Virgin Mary

Podberezje Orthodox church Nativity of the Blessed Virgin Mary

Streshin - Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Streshin Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Veyno - Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Veyno Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Smolyany - Orthodox church of the Transfiguration

Smolyany Orthodox church of the Transfiguration

Baran - Orthodox church of the Transfiguration

Baran Orthodox church of the Transfiguration

Golovenchitsy - Orthodox church Nativity of the Blessed Virgin Mary

Golovenchitsy Orthodox church Nativity of the Blessed Virgin Mary

Rogachev - Orthodox church Nativity of the Blessed Virgin Mary

Rogachev Orthodox church Nativity of the Blessed Virgin Mary

Rogachev - Orthodox church of Alexander Nevsky

Rogachev Orthodox church of Alexander Nevsky

Zhlobin - Orthodox church of the Holy Trinity

Zhlobin Orthodox church of the Holy Trinity

Samoteevichi - Orthodox church of the Holy Trinity

Samoteevichi Orthodox church of the Holy Trinity

Obol - Orthodox church of the Assumption

Obol Orthodox church of the Assumption

Danilovichi - Orthodox church of Saint Nicholas

Danilovichi Orthodox church of Saint Nicholas

Chausy - Orthodox church of Saint Nicholas

Chausy Orthodox church of Saint Nicholas