:

1880 . 1900 . 1911 ; 1913 - .
1918 . . ... > > >
Teraz ta miejscowość to .... > > >
Witam serdecznie poszukuję jakichkolwiek informacji o rodzinie Zaborskich Józef i Władysława zamieszkałych w Wierzchowicach okręg brzeski. Przed wojna zostali wysiedleni. Wiem tylko tyle, że z początkiem wojny pradziadek został skierowany na front, tam zginał i ślad również po nim zaginął.
pozdrawiam
Grzegorz... > > >
1899 . . . .... > > >
Sprostowanie:Moi kuzyni ze strony ojca a synowie jego brata Jana nazywają się Androsiuk Eugeniusz,i Androsiuk Mikołaj. Mikołaj był w Polsce 1981 -82 roku. Wtedy mieszkał w Wilejce lub okolicach Wilejki.Prosze o wiadomość na adres opakatol@op.pl. ćzekam na wieści... Zgóry dziękuję!... > > >
1915 roku w sierpniu mieszkańców wsi władze carskie nakazały ewakuację . Moja rodzina trafiła do guberni tambowskiej. Wrócili aż po wojnie bolszewickiej w 1920 roku. Jest napisana książka ,,Bieżańcy,, okatordze tych ludzi. Mój adres emeil opakatol@op.pl ... > > >
Tak że szukam ztego okresu metryk urodzeń Iwaniuk Trochim, Iwaniuk Jan .Byli oni mieszkańcami wsiOpaka Wielka /Duża/ Mój adres opakatol@op.pl. Z poważaniem Anatol Androsiuk.... > > >
Poszukuje moich kuzynów/synowie brata Jana mego ojca Waśki/ Androsiuk Jan i Mikołaj. Urodzonych we wsi Opaka Wielka/obecnie Rzeczypospolita Polska/około 1941-3 roku. Po wwojnie mieszkali w Wierzchowicach. Androsiuk Mikołaj był u nas w Polsce w Opace w 1980 lub 81 roku. Prawdopodobnie obecnie mieszkają w Wilejce na Białoruśi. Proszę o kontakt ich osobiście lub ich rodziny . Mój adres meilowy opakatol@op.pl. Z poważaniem Anatol ! Czekam na W IE S CI...... > > >
We wsi Opaka wielka nie było nazwiska Maskiewicz lub Mackiewicz. Była rodzina Markiewicz obecnie mieszkają w Czeremsze.... > > >
dalej o Opace Wielkiej/obecnieOpaka Duża/, W 16 wieku istniał dworek myśliwski z kilkoma chatami ludzi obsługi./około1503-9roku/ Właścicielami była rodzina Kopciów ,którzy otrzymali tereny ?przedwojennej gminy Wierzchowice od Owczesnych książąt litewskich/. Książęta nakazali Kopciom zagospodarowanie i zasiedlenie tych terenów. Wieś Opaka Mała była wsią chłopów poddanych dworowi w Opace Wielkiej. Właściwa wieś Opaka Wielka powstała po powstaniu styczniowym.Własciciel wsi poełnił samobójstwo i część jego wsi została upaństwowiona. Wynikiem tego Rosyjski Bank Włościański dokonał sprzedaż zie... > > >