- . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - (2017);

Premium .

*
*
*
*

:

Właścicielami Sieliszcza w Grodzieńskiem na Litwie byli Wisłoccy - rodzice Karola Henryka Michała Wisłockiego 1850-1907. Poszukuję danych o Wisłockich, może ktoś wie gdzie są pochowani.