Sieliščy - village in Žabinka district Brest region of the Republic of Belarus. There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
- geographical coordinates and location of village Sieliščy on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps;Sieliščy at map
- administrative-territorial belonging in the Republic of Belarus (2017);

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

Właścicielami Sieliszcza w Grodzieńskiem na Litwie byli Wisłoccy - rodzice Karola Henryka Michała Wisłockiego 1850-1907. Poszukuję danych o Wisłockich, może ktoś wie gdzie są pochowani.reply