:

Dziękuję za mapę. Czy może jeszcze coś wiadomo o folwarku Kopciuha? ... > > >
Folwark Kopciugha, według wypisu z ksiąg metrykalnych z kościoła R-K w Wasiliszkach, miejsce urodzenie mojego dziadka Wacława Jastrzębskiego syna Zygmunta i Germanii Rychlickiej. Czy jeszcze ktoś żyje kogo rodzina jest związana z tym miejscem. Wiem że dziadek miał rodzeństwo. ... > > >
... > > >
Witam szukam wiadomości o rodzinie mojego dziadka z miejscowości Rozniatycze.
... > > >
, ! , 1863 . : 1866 . .... > > >
. . . ()-. 50 . .... > > >
wł. Iwanowskiego Leonarda (Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930r.)... > > >
wł. Iwanowski Stan. i S-ka (Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930r.)... > > >
wł. Wodejako (Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930r.)... > > >
Duło - od prasłowiańskiego dulěti stawać się tłustym lub od dula rodzaj gruszki.
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=44&sub=769... > > >

,