- . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - , ( ), (2017);
- , / ;
- , ;
- , ;
- , XIX ;

Premium .

*
*
*
*

:

w Wojszczukach na 1926 rok katolicy mieszkali w 17 domach. Rodzina Czerniak mieszkała w pięciu domach...
Szukam informacji o rodzinie Czerniak zamieszkalej przed wojna w Wojszczukach