гміна вясковая Паляны

Спіс месцаў

Паведамленні:

Добрый день! Метрические книги Лидского уезда, Эйшишского костела есть на хранении в Литовском историческом архиве. Также в поиске могут помочь инвентари, ревизские сказки. Какого сословия были Ваши Ягелло? ... > > >
Witam, moja rodzina wywodzi się z Wileńszczyzny, mój dziadek Bronisław Jagiełło, syn Antoniego, urodził się w Kukawce 15.05.1887 r. Antoni, porucznik Powstania Styczniowego, urodził się w 1847 r. Jego żoną była Paulina z Żuków. Prawdopodobnie dzierżawił młyn wodny koło Ejszyszek w dobrach hr. Tyszkiewicza. Nic nie wiem o jego rodzicach i dziadkach. Takich informacji nie miał też mój śp. Ojciec, Władysław (1920-1993). Dlatego "tropię" ślady ludzi miejsc. Pozdrawiam serdecznie... > > >
moja pra pra babcia Bronislawa Bortkiewicz ur w Wilnie 1880.10.17 została wygnana z domu (majątek okolice Święciany) za związek z litewińskim studentem medycyny Dziatlikiem. Pobrali się i z jedną krową koleją udali się do Chin, tam w Harbinie prowadzili szpital. Bronisława miała dużo rodzeństwa ale z racji wygnania została zapomniana przez rodzinę. Znane jest imię ojca Ferdynand Bortkiewicz. Ktoś miał Ferdynanda w rodzinie??? ... > > >
Antoni Bojarowicz, syn Kazimierza narodził się w 1894 roky ... > > >
До 1914 мои прадед жил в деревне Дукели, Боярович Антон Казимирович.Mój prodziadek Antoni Bojarowicz, syn Kazimierza narodził się w Polscew Wileńskim obwodzie Oszmiańskiego rejonu na wsi Dukieli... > > >
Moi dziadkowie Pryhorowicz Antoni ur.1910 i Stefania(z domu Świdowicz) ur.1918 w 1947 wyjechali do Polski zostawiając gospodarstwo z drewnianym domem gdzieś nad stawem. Z tego co słyszałam domu już nie ma. Nie zachowały się żadne zdjęcia z okresu zamieszkiwania dziadków w Szkiłądziszkach. Jeśli ktoś byłby w posiadaniu starych zdjęć na których uwieczniono moich dziadków lub zdjęć z tej miejscowości (także nowych) prosiłabym o kontakt. Zależy mi również na zdjęciach nagrobków na miejscowym cmentarzu z nazwiskami: Pryhorowicz, Świdowicz, Pulsza, Hołub, Żybort.... > > >
Witam! Szukam wszelkich informacji na temat losu mieszkańców d. Zielonka Ошмянского powiatu Grodzieńskiego w okresie od momentu przystąpienia danych terenów do ZSRR do końca II wojny światowej. Moja babcia - Małyszko Tatiana (Тересса) Казимировна urodził się w tej wsi w 1939 roku. Swoje dzieciństwo pamięta отрывочно. Po wojnie znalazła się w domu dziecka. Kontaktu z rodziną nie miała.Rodziców nie pamięta. Z jej wspomnień można zrozumieć, że z pochodzenia jest polką (w domu rozmawialiśmy po polsku, pamięta rymowanek w języku polskim), pamięta jak chodzili do kościoła. Będę wdzięczna za wszelkie informacje... > > >
Здравствуйте! Ищу любую информацию по поводу судьбы жителей д. Зеленка Ошмянского района Гродненской области в период с момента присоединения данных территорий к СССР до конца ВОВ. Моя бабушка - Малышко Татьяна (Тересса) Казимировна родилась в данной деревне в 1939 году. Свое детство она помнит отрывочно. После войны оказалась в детском доме. Связи с родственниками не имела.Родителей своих она не помнит. Из её воспоминаний можно понять, что по национальности она полька (дома разговаривали на польском, помнит детские стихи на польском), помнит как ходили в костел. Буду благодарна за любую информацию... > > >
Dziadek to Sylwester Kolenda a babcia Helena Kolenda z domu Iwaszko. Dziadek miał brata Wincentego
Pozdrawiam
Hanka Gaszyk... > > >
Dzień dobry. odpowiedziałem osobiście. moja babcia Kolenda.... > > >

Прозвішчы, зарэгістраваныя ўдзельнікамі