:

Poszukuje rodziny Luksza ze wsi iłgajce okolice ... > > >
Czy na terenie Kupiszki s informacje na temat nazwiska Wojtanis... > > >
. . . ... > > >
1958-59 1960 .. 1986-87. : / . ? ... > > >
szukam Wandy Bogdanowicz ze wsi Zaborniki moze ktos mi pomoze... > > >
Wraz z rodziną dowiedzieliśmy się o istnieniu jeszcze jednego członka rodziny. Nazywał się Karol Puszko, był synem Kazimierza, miał brata Jana. Z dokumentów wiadomo, że 2 czerwca 1923 roku wraz z bratem kupili folwark Jadwigówka od Wacława Ogińskiego. Jan wraz z rodziną przyjechał po wojnie do Polski ,o Karolu nic nikomu nie wiadomo. Karol w czasie zaboru rosyjskiego posiadał obywatelstwo rosyjskie i służył na dworze cara, natomiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócił na Kresy Wschodnie.... > > >
, ,

... > > >
wlascicielem 10 h Strażnicy był mój pradziadek Jóżef Kupeć.... > > >
. 1924 . .... > > >
Tak jak moja kuzynka (wpis powyżej) poszukuję informacji na temat rodziny Kumpiń - może jest jeszcze ktoś kto pamięta tamte czasy. Jestem córką Mieczysława Kumpinia ur. w 1922r. w Kumpiniach . Miał rodzeństwo: brata Konstantego , który nie wrócił z wojny , Włodzimierza zm. w Legnicy przed lub po 2005r. - nie pamiętam , siostry : Stefanię 1919-1968 , Zofię 1925-2005 zm. w Legnicy .Z całego rodzeństwa zostały Wanda ur. w 1932 (Elżbieta Czekan - wpis powyżej to jedna z jej córek) oraz Emilia ur.w 1934 ,która wyjechała na studia do Wilna i tam już zamieszkała i wyszła za mąż. Ciocia Wanda, Stefania ,Zofia i wujek Włodek wraz z mamą... > > >

,