:

:
- ipo
- ipo
- ̳
- ipo
- i ... > > >
I have in mind the name grydziuszko... > > >
This summer I went to the cemetery in Dubovka. There were many graves with your name... > > >
Hello, i have a map whis village Dubovka, open Places, best regard Jaroslaw... > > >
Zdjęcia z Podorki (szkoła)są w moim zbiorze. Część osób mam zidentyfikowanych.... > > >

Hello! My grandmother comes from this village. It still exists today.Next to this village there are towns: Disna, Miory. Near Polotsk and Novopolotsk... > > >
Proszę p.Jolantę Birula o kontakt w sprawie zamieszczonego zdjęcia ... > > >
Poszukuję rodziny Łopackich z Łużek i okolic... > > >
, ! .. - !... > > >
Poszukuję informacji o rodzinach żyjących w Łużkach przed II wojną światową:
1) Krawiec
2) Jermułowicz (vel. Jarmołowicz, Jermołowicz, Jarmołowicz lub Irmułowicz)
3) Struj (np. Piotr, Anna, Stanisława)
Może jeszcze teraz ktoś o tych nazwiskach żyje w Łużkach?... > > >

,