гміна вясковая Дунілавічы

Спіс месцаў

Паведамленні:

na mapie wyglada to jak jeden domek wsród lasów.... > > >
Подробнее о смолярне... > > >
Pani Bożeno. Proszę o kontakt ... > > >
Jestem corka Emanuela. Prosba o kontakt.... > > >
Drogi Panie, w tym samym czasie, w Mosztarkach żyli moi dziadkowie Maria i Jakub Wiercińscy. Byłem w Mosztarkach wiele lat temu. Znam ze słyszenia nazwisko Pana Dziadków. Wzruszające. Serdeczności. Dziękuję. Dariusz Łukaszewski ... > > >
Witam
Poszukuję informacji na temat rodziny Trapuk: moja babcia Paulina Szylko z domu Trapuk,ur. w 1908 roku w Sorokach, córka Bogusława i Domiceli. Paulina Trapuk miała dwóch braci (są to nie potwierdzone informacje): Juliana (jego synowie to Lubomir i Paweł) i Bolesława (jego dzieci: Bolesław, Angelika, Romualda, Helena).
... > > >
Моя прабабушка тоже с Зарежья,Малец Зося ... > > >
Poszukuję rodzin : Szafarowicz, Jałukowicz oraz Szydłowskich z miasteczka Duniłowicze oraz okolic . Folwark Oleszyno.... > > >
Poszukuję rodziny Tytusa Szafarowicza i Marii Szafarowicz z domu Szydłowska byli oni właścicielami folwarku Oleszyno ( przed rokiem 1930 do zmian). Mieli trzech synów Tadeusza, Mieczysława i Emanuela (?).

... > > >
До 1941г. в Моштарках жили мои дедушка и бабушка Коренеиский Петр и Будан Сабина.Во время войны погибли,были угнаны немцами и д.Дуниловичи.Как найти место захоронения.... > > >