гміна вясковая Беніца

Спіс месцаў

Паведамленні:

Podaje informację z aktu slubu. Data urodzenia 20 wrzesnia 1912 r Plechowo. Ustaliłam ze chodzi o miejscowo Plechowo Folwark. Helena Czajko (po mężu) panienskie nazwisko Szynter, matka Heleny to Maria Szynter z domu Piwowarczyk. w OKRESIE WOJNY DO 1945 ROKU MIESZKAŁA Z MĘŻEM W NOWOGRÓDKU... > > >
Podaje informację z aktu slubu. Data urodzenia 20 wrzesnia 1912 r Plechowo. Ustaliłam ze chodzi o miejscowo Plechowo Folwark. Helena Czajko (po mężu) panienskie nazwisko Szynter, matka Heleny to Maria Szynter z domu Piwowarczyk.... > > >
Мой прадед уехал в Сибирь в 1907г.... > > >
Z tej miejscowości pochodziła moja prababcia. Szukam informacji o rodzinie Piotrowiczów, którzy tam zamieszkiwali.... > > >
Здравствуйте ищу любую информацию по владельцам имения Кричинским, моей непосредственной и кровной родне. Заранее благодарю... > > >
Poszukujé rodziny mojej mamy Helena Piwowarczyk lub Szynter. W znikomych dokumentach wystepujá dwa nazwiska. Moja babcia Maria Piwowawrczyk, dziadek Piotr Szynter. Helena Piwowarczyk data ur. 1912 r -tj, prawdopodobna data - brak aktu urodzenia. W okresie wojny mieszkaa w Nowogrodku iu miala méza Czajko (Czutko) Aleksander. Proszé o informacje. Chcé ustalic moje pochodzenie.... > > >
сообщите информацию по данной деревне... > > >
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,узнать корни семьи, проживали ли в 1909-1938 годах В Виленском воеводстве Молодеченском районе, гмина Беница, Телятки- семья Балинские Генрих,его супруга Виктория, дети Реня,Геля,Геня,Антон, Анна.Спасибо большое! ... > > >
Folwar Ponizie Gustawa Antuszewicza... > > >
Юго-восточный округ. Варшавское воеводство .Деревня фельварк Михайлово.Здесь по записям через МЕМОРИАЛ похоронен мой дедушка Холодок Федор Кузьмич 1910 года рождения.Воевал в составе143сд.Подскажите существует ли это место в наши дни. Если был перезахоронен то куда и номер могилы... > > >