Бытчанская волость

Список мест

Сообщения:

Witam serdecznie! Siostra mojego dziadka Bronisława Czapla urodziła się 14 kwietnia 1918 roku w Borysowie guberni mińskiej jako córka Jana Czapli i Wiktorii z domu Ptak. Czy zachowały się akty narodzin i chrztu z tamtego okresu? Jeżeli tak, to czy można uzyskać scany tych dokumentów?
Z poważaniem. Stanisława Stateczna (z d. Czapla)... > > >
Ищем родственников по фамилии Изох. Мама говорит, что её отец (мой дед ) - ИЗОХ САМУИЛ НИКИТОВИЧ, родился в этой деревне.... > > >
Разыскиываю семью Никифоровичей. Именно любую информацию о Никифоровиче Николае прим. 1850 г.р... > > >
Разыскиваю семейства Бордушко и Самцовых... > > >