Забелышинский сельсовет

Список мест

Сообщения:

Za Bułharyna wyszła za mąż jedna z córek Łappy (miał 8 córek). Mój Pradziadek wspomina o Bułharynach w swoim pamiętniku.
Oto ten fragment: Dalej – Zabiełyszyn (5km), był tu najbliższy ( do 1863 r ) kościół. Po sekwestrze majątku należącego do Bułharynów i konfiskacie kościoła, budynek został rozebrany i przeniesiony na inne miejsce już jako cerkiew.. Mimo wszystko uszanowano liczne groby polskie, i aby nie usuwać je z sąsiedztwa cerkwi, zadecydowano przeniesienie budynku. Przy rozbiórce byłego kościoła znaleziono w podziemiach prochy- prawdopodobnie fundatora – w kontuszu i z szablą !
Na obszernym placu pokości... > > >
Разыскиваю информацию о своих предках - Булгариных.До 1863г.в Климовецком уезде Могилёвской губернии имел имение "Забълишинъ" Иосиф Булгарин. За участие в Польском восстании 1863г. имение было конфисковано, а Иосифа отправили на каторгу в Сибирь, в Забайкалье на Троицкий соленоваренный завод, где отбыл 10лет.Затем его в 1874г.отправили под надзор полиции в Якутскую губернию.О дальнейшей его судьбе ничего не известно.Я пытаюсь выяснить,имеет ли к моим Булгариным отношение Иосиф. У него был родной брат Павел.Как Булгарины попали в Сибирь? Я только хочу знать свою родословную. ... > > >