Остринский поселковый совет

Список мест

Сообщения:

Мой прадед: Дорошкевич Иван Кондратьевич был председателем Остринского сельского совета. Сам он родился в д. Синятевка (современный Щучинский район Гродненской области). Известно, что в 1944 году он был расстрелян. Ищу любую информацию о нем. ... > > >
Mój dziadek Żukowski Aleksander syn Kupriana urodził się w Ostryno w 10.10.1876 roku miał rodzeństwo: Antoni, Wasilij, Nikołaj, Nadieżda Gregoryj, Wiera i Luba.Poszukuję danych o parafii i chrzcie Aleksandra... > > >
Какая именно нужна информация?... > > >
Мой дедушка Шишко Николай Макарович 1926 г.р. родом из д.Щенец. Его отец Шишко Макар Николаевич и мать были расстреляны в 1944 году немцами. Разыскиваю любую информацию о них... > > >
Idąc śladami dziadka Wacława Jastrzębskiego, odkryłem w dokumentach będących w posiadaniu Uczelni w Tartu / Jurijew-Dorpat, obecnie Estonia /, że był synem Zygmunta Jastrzębskiegi i Germanii Rychlickiej.
... > > >
w uzupełnieniu,..K.G. r był zameldowany i prowadził interesy
w ORTHE/Mayenne/.Wg spisu "Addresses & business directory of Poland
in France"1877r.... > > >
Właścicielami folwarku Stawrowce.pow Lida,
była rodzina Konstantego Gustowicza, h.Leszczyc
-potw. szlachectwa -22.06.1804-dekretem "Deputacji wywodowej wileńskiej i grodzieńskiej.
Konstanty Gustowicz był w 1831r. chorążym w 11 pułku lansjerów /ułanów/.
Po powstaniu listopadowym emigrował do Francji.
16.11.1836r- awansował na porucznika 4 pułk piechoty
w Mayenne /Francja/. m-p-7-16.11.1836/.
Był delegatem do Komitetu Narodowego Polskiego.
Zmarł w marcu 1882 roku w Chartres.
Informuję też ,że nie jest to/chyba/ mój krewny. ... > > >
К какой национальности принадлежит фамилия Удот в д. Шестаки Щучинского р-на?... > > >
где найти архивные сведения за этот период 1923-1939 и метрические книги по деревне темное болото ю обращался про метрические книги в гродненский исторический архив .положительного ответа не получил многотребуют конкретики.... > > >
Poszukuję rodziny Żukowskiego Aleksandra syn Kupriana zmarł w Wilnie -Pawilnius... > > >