Фотографии

Из альбома архивных снимков

Из альбома архивных снимков фотографии добавил(а) Stanisław T.

Белое Озеро - деревня в Лунинецком повете Полесского воеводства Польши (Второй Речи Посполитой). Для этого населенного пункта на сайте Radzima.net есть следующие данные:
- географические координаты местности и расположение деревни Белое Озеро на подробной старой карте начала ХХ века и современных картах, а также местонахождение на снимках со спутника Google Maps - Google Карты;Белое Озеро на карте
- административно-территориальная принадлежность местности в составе Российской империи, Польши (Второй Речи Посполитой),
- католический приход (приходы), к которому относилась/относился деревня Белое Озеро в начале ХХ века;

Эта информация доступна для зарегистрированных пользователей с Premium планом.

Оставить сообщение

*
*
*
*

Сообщения:

Wieś Białe Jezioro stanowi dziś plażę. Jedynym śladem jest pomnik z tabliczką że "9 stycznia 1944 r. niemiecko-faszystowskimi agresorami została zniszczona wieś Biale Jezioro". Pomimo upływu czasu naukowcy w dalszym ciągu badają zmiany systemu fonetycznego, gramatycznego i słownictwa gwar polskich osiedleńców na Białorusi. Przy okazji dowiadujemy się „co nieco” o naszych przodkach tam mieszkających.
Na stronie: http://ispan.waw.pl/ w obszernej pracy: Iryda Grek-Pabisowa „ Polskie wyspy z przełomu XIX i XX wieku na Białorusi”(2017r.ok 300 stron) znajdujemy dużo informacji o Białym Jeziorze i nie tylko.
Osadnictwo polskie na Polesiu odbywało się trzema etapami (falami): …
.... Druga fala polskiego osadnictwa do r.1870. Na wschód kierowała się ludność z Mazowsza, gdzie odczuwano głód ziemi. Na początku migracja z Mazowsza była znaczna, później już tylko małe grupki wykwalifikowanych robotników leśnych. Fachowcy leśni z Mazowsza (smolarze, dziegciarze, drwale i in.) byli chętnie zatrudniani, dawano im znaczne ulgi i pomoc w zagospodarowaniu się. Osiedleńcy pochodzący z Mazowsza – Mazurzy – początkowo, osiadali na Wołyniu (mogła to być Żytomierszczyzna). Dopiero później przenieśli się na Polesie w dorzecze Prypeci. Nazywano ich budnikami – od skromnych chat mieszkalnych,. Powstawały budynki stałe. Mazurzy arendowali ziemię płacąc właścicielom czynsz dzierżawny. Stąd zyskali nazwę szlachty czynszowej.
.... Trzecia fala osadnictwa na Białorusi, wiąże się ze zniesieniem poddaństwa (w 1861/1864 roku), spowodowało to niedobór siły roboczej w majątkach ziemskich. Rozpoczęło się więc sprowadzanie jej z przeludnionych obszarów m. innymi z Mazowsza. Ponieważ właścicielami ziemskimi na Kresach Wschodnich byli w większości Polacy, chętnie sprowadzali chłopstwo polskie. W rezultacie różnych przemieszczeń w powiecie łuninieckim powstały wkrótce trzy wsie polskie: Zamosze, Białe Jezioro i Krasna Wola, liczące od 20 do 30 gospodarstw każda. Mieszkańcy Krasnej Woli wkrótce ulegli asymilacji, zaczęli uważać się za Białorusinów i utracili język. Po II wojnie światowej wszyscy jeziorniacy (mieszkańcy wsi Białe Jezioro) wyjechali do Polski. Do Polski wyjechała też większość (75%) zamoszan. Zostali osiedleni na Dolnym Śląsku w powiecie Góra Śląska woj. wrocławskiego. Mieszkają w kilku sąsiadujących wsiach. Większość w Piotrowiczkach i Daszowie’
Wieś Białe Jezioro w powiecie łuninieckim była jedyną wsią całkowicie polską. Wieś ta powstała w roku 1835 jako pojedyncza osada na ziemiach księcia Druckiego-Lubeckiego skolonizowanych przez chłopów mazowieckich. Przodkowie mieszkańców wsi pochodzili „gdzieś” z południowego Mazowsza, wszyscy z jednej gminy, nie wiadomo jednak dokładnie skąd. Białe Jezioro było wsią szlachecką: „Наиболее консервативным и устойчивым к влиянию внешней среды оказались жители Белого Озера. Свое мазурское и шляхетское [podkreśl. I. G.-P.] происхождение они воспринимали как что-то совсем актуальное и постoянно подчеркивали это. Смешанных браков, как правило, не допускали…”[Werenicz 1990: 25]. (Najbardziej konserwatywni i odporni na wpływ środowiska zewnętrznego byli mieszkańcy Beloe Ozero. Jej mazurskie i szlacheckie, postrzegali pochodzenie jako coś zupełnie aktualnego i nieustannie je podkreślali. Małżeństwa mieszane były generalnie niedozwolone). Wieś była bogata, utrzymywała stałe kontakty z dworem księcia. W okresie późniejszym jeziorniacy stanowili trzon parafii przy wybudowanym w Łuninie kościele. Administracyjnie wsi Białe Jezioro podlegała sąsiednia duża polska wieś Zamosze. Dzięki takim warunkom Białe Jezioro stało się swojego rodzaju centrum polskości i centrum językowo-kulturalnym dla sąsiednich wsi mazurskich. Znajdowała się tu polska szkoła powszechna. W czasach przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości dzieci z tych wsi (przeważnie chłopcy) kończyły 2–4 klasy szkoły rosyjskiej. Do szkoły polskiej, również zwykle czteroklasowej, uczęszczały przez cały okres międzywojenny.
ответить
Na Polesiu ( w okresie 1934-1936) były prowadzone badania naukowe przez antropologa prof. Józefa Obrębskigo. W polskiej wiosce Białe Jezioro, badania prowadził przez kilka tygodni dr L. Ossowski . Stwierdził on że „ przodkowie dzisiejszych mieszkańców BJ i Zamosza przyszli z Mazowsza w okolice Łunińca przez Wołyń, nie zaś bezpośrednio. Ta wędrówka nie tylko zachowała się w tradycji miejscowej, lecz swój znamienny wyraz w faktach językowych. Kilka rodzin z BJ wywędrowało do zaścianku Krasna Wola, gdzie się całkowicie zruszczyła, o ile zaś używa języka polskiego , to język ten niczym się już różni od polszczyzny, używaną przez tamtejszą szlachtę zaściankową”. Inny uczony dr Friedrich przebywał w BJ i przedstawił referat na I Zjeździe Naukowym poświęconym ziemiom wschodnim w Warszawie w 1936r. : „ Obserwacje nad mową wsi mazurskiej na Polesiu”. W referacie przedstawił analizę zmian językowych wśród mieszkańców BJ. Można tylko zadać pytanie, dlaczego Rząd zlecił i finansował takie badania na terenie Polesia. Dziś znamy odpowiedź w wielu opracowaniach, np. Anna Engelking – Nauka na usługach politki.ответить
„Taka mała miejscowość, jezioro, las, trochę pola, bagna - a po wielu latach ma dla nas znaczenie, choć jej nie ma„ (Anna Subzda)
Białe Jezioro powstało w 1835 roku.
„Datę powstania miejscowosci Biale Jezioro zaczerpnęłam ze sprawozdania Komisji Naukowych Badań Ziem Wschodnich. Cały temat rozwinęłam na podstawie referatu Henryka Friedricha zgłoszonego na I Zjazd Sprawozdawczo-Naukowy. W 1936 roku w Białym Jeziorze były przeprowadzone, opracowane i zreferowane jak wyzej "Obserwacje nad mową wsi mazurskiej na Polesiu". Cyt. " O B.J. {skrót od Białe Jezioro} wiadomo na podstawie miejscowego dokumentu, że powstało w r. 1835 jako pojedyncza osada na terenie posiadlości ks. Druckiego-Lubeckiego, skolonizowanych przez chłopów mazurskich". Na podstawie badań nad pozostałościami gwary mazurskiej u Białojeziorniaków, powstało przypuszczenie, że pochodzą z południowej części Mazowsza. Wszyscy pochodzili z jednej gminy. Okoliczni mieszkancy i oni sami o sobie mowili - Mazury. Informatorami podczas badań językowych byli m.innymi : Dąbrowski Józef lat 45, Metelica Adam l. 45 i jego córka Helena l. 20.
Osiemdzesięciletni Niemiec Krol Szulc (1856 r.) urodził sie też na Mazowszu prawdopodobnie w miejscowości Wistikitki za Warszawą.
Moim zdaniem pierwsi mieszkancy zostali przygarnięci przez Drucko- Lubeckich, aby ich uchronić przed represjami za poparcie czy udzial w powstaniu Listopadowym albo ze względu na znajomość prac w lesie i technologii wytwarzania węgla drzewnego. Nie wykluczone , ze z obu tych powodów.” (Anna Subzda)
Zapraszam do dyskusji,ответить
Witam, jeżeli ktoś chce zobaczyć jak dzisiaj wygląda Białe Jezioro to polecam : https://www.youtube.com/watch?v=tPuTtA_G0Kw – jazda motorem nad jezioro, lub https://www.youtube.com/watch?v=LssE9X_Tt9M i wiele innych w sieci, wystarczy wpisać „Белое Oзерo Лунинец”. Interesujące są też wspomnienia mieszkańca Białego Jeziora Pana Józefa: http://www.mojewojennedziecinstwo.pl/pdf/17_dabrowski_moja.pdf
Dla zainteresowanych tematem Białego Jeziora polecam też materiały z obserwacji i badań nad mową wsi mazurskiej na Polesiu. Badania te były prowadzone przez Henryka Fredricha właśnie w Białym Jeziorze zostały opublikowane w formie referatu na Pierwszy Zjazd Sprawozdawczo-Naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim. Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich, Warszawa 1936, Integralną częścią jest dyskusja nad w/w referatem.
ответить
Lektura pinsk.pl już tylko na stronie archiwalnej:
http://web.archive.org/web/20180301080359/http://pinsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4ответить
Witam. Proszę o dostęp do historii miejscowości ponieważ tam mieszkali moi dziadkowie i dziadek dużo mi opowiadalответить
Mój tata ( Tadeusz Dąbrowski ) urodził się w Białym Jeziorze w 1944r, dziadkowie to Jan Dąbrowski i Zofia Dąbrowska z domu Orlińska. Po wojnie trafili do Wąsosza a następnie do Olszyńca i Marszowa ( okolice Żagania ).Mam w planie zobaczyć miejsce urodzenia taty, ale nawet nie wiem jak się za to zabrać. Czy wybrać wycieczkę z biura podróży i na jeden dzień się odłączyć czy jechać samemu ( tu problem - nieznajomość języka i kwestie pobytu indywidualnego). Jeśli ktoś może przedstawić parę wskazówek to proszę pisać. Oczywiście za wszelkie informacje na temat rodziny będę wdzięczny. Z góry dziękuję.ответить
Moja babcia Łucja z domu Metelica urodziła się w 1908 roku w Białym Jeziorze (córka Mikołaja i Heleny, siostra Ludwika, Adama, Jana i Franciszki). Poszukuję informacji i starych zdjęć z tamtego okresu. Skąd rodzina Meteliców przybyła do Białego Jeziora? Co o nich wiadomo z opowieści znajomych i sąsiadów? Bardzo proszę o wiadomość. ответить
Polecam lekturę:

http://www.pinsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4
ответить
Rodzina mojej mamy pochodzi z Białego Jeziora. Poszukuję informacji na temat moich dziadków Adama i Ewy Szulc oraz pradziadka Karola i jego pierwszej żony.ответить
Mój tata Antoni Orliński pochodził z Białego Jeziora, był synem Adama i Paraskiewii Orlińskiej. Niestety o tym okresie nie wiem zbyt wiele, ale jeden raz miałem przyjemność odwiedzić miejsce pochodzenia taty. ответить