Виленская губерния

Административная принадлежность

История

Герб Виленской губернииВиленская губерния существовала с небольшим перерывом в 1795-1920 на территории современных Литвы и Беларуси. Административный центр - город Вильно. Губерния была создана после 3-го раздела Речи посполитой (1795). В 1796 году Виленская губерния (Виленское наместничество) включала в себя 11 уездов - Ошмянский, Браславский, Виленский, Вилкомирский, Завилейский, Ковенский, Россиенский, Трокский, Упицкий (Поневежский), Тельшевский и Шавельский. Большую часть губернии сложили земли бывшего Виленского воеводства ВКЛ. Это - бывшие Виленский, Свенцянский, Вилейский, Лидский поветы и юго-восточная часть Ошмянского повета. Трокский уезд составлял в ВКЛ отдельное воеводство. Дисненский повет принадлежал к Полоцкому воеводству.

В 1797 Виленская губерния была объединена со Слонимской в одну Литовскую губернию, которая 9.9.1801 была разделена на Виленскую и Гродненскую губернии. В 1839 Трокский уезд был упразднён, а Браславский переименован в Новоалександровский. В 1843 часть уездов передана новосозданной Ковенской губернии. С этого времени и до 1920 года в состав Виленской губернии входили уезды: Вилейский (присоединен с Минской губернии в 1843), Виленский, Дисненский (присоединен с Минской губернии в 1843), Лидский (присоединен с Гродненской губернии в 1843), Ошмянский, Свенцянский (бывший Завилейский, переименован в 1842), Трокский (восстановлен в 1843).

Административное деление Виленской губерни в начале ХХ века

Границы уездов Виленской губернии, начало ХХ века

Согласно Рижскому мирному договору 1921 года большая часть губернии отошла к Польше (в 1922-39 входила в состав Виленского воеводства), северная часть бывшей губернии отошла к Литве, небольшая часть Вилейского уезда - к БССР.

Население Виленской губернии

Согласно переписи 1897 население губернии составляло 1 591 207 человек, из их белорусов - 56,1%, литовцев - 17,6%, евреев - 12,7%, поляков - 8,2%, русских - 4,9%; по вероисповеданию: католиков - 58,8%, православных - 27,7%, иудеев - 12,9%. В 1915 население составляло 2083 тыс. человек.

Губерния была разделена на 14 католических деканатов Виленской диоцезии: виленские городской и уездный, гедройцкий, трокский, меречский, ошмянский, вишневский, свенцянский, свирский, лидский, радунский, вилейский, надвилейский, дисненский. В целом в губернии было 152 приходов, 203 костела, 304 часовни, 737 337 прихожан.

Православная церковь принадлежала к литовской епархии. Губерния была разделена на 14 благочиний: виленское, шумское, трокское, ошмянское, воложинское, вилейское, мядельское, молодеченское, дисненское, глубокское, друйское, свенцянское, лидское и щучинское. Всего - 157 приходов, 2 собора, 157 приходских церквей, 74 филиальных, 86 кладбищенских, 27 часовен.

Сообщения:

To Elżbieta Żegalska

I found some information that might be interesting for you. In 2011 the cementery in Holszany was cleaned by the students, they created a list of buried people (see page 6), here is link to the pdf https://hist.bsu.by/images/stories/files/radavod/galshany.pdf. There are a few Gan surnames here, see records 57-60 on the page 10.

Best regards,
Marina... > > >
Dzień dobry. Byliście Jnowiczy oni pojechali mieszkać в Szczuczyn do córki . Надеюсь это те Jnowiczy про которых вы спрашиваете .... > > >
Метрические книги где хранятся с 1927года... > > >
Помогите, пожалуйста, найти информацию про родителей моего дедушки, Талалаев Сергей Сергеевич. Прадеда зовут Сергей Абрамович (1899 гр), прабабушку Анастасия Васильевна (1904 – 10 апр 1964). Прабабушка захаронена в Гольшанах, прадедушка – неизвестно. Русские, приехали из Жиздры, Россия. После войны жили в Сокотенятах. Ищу информацию, когда переехали, куда переехали, где похоронен прадедушка. Буду очень благодарна за помощь. Proszę o pomoc znaleźć informacje o rodzicach mojego dziadka, Siarhei Talalaev. Imię pradziadka Siergiej Abramowicz (1899 g.u.), prababka Anastasia Wasiliewna (1904-10 kwietnia 1964). Prababka to zaharonena w Golszanie, pradziadek jest nieznany. Rosjanie, przybyli z Żizdry w Rosji. Po wojnie mieszkali w Sokotenyatach. Szukam informacji, kiedy... > > >
Proszę o pomoc w znalezieniu informacji o rodzicach mojej babci Wołodkiewicz Wandy. Urodziła się 20 marca 1927 roku we wsi Sokotenyata. Mój pradziadek nazywa się Leonard. Akt urodzenia wskazuje, że urodził się w 1878 roku. Imię prababki jest Bronislava. Rok urodzenia - 1880. Nazwisko panieńskie babci to Nowohońska. Szukam miejsca ich pochówku (Bronislava i Leonard), krewnych, narodowości, lat życia, miejsca zamieszkania przed 1949 rokiem, wszystkiego co można znaleźć. Byłbym bardzo wdzięczna za pomoc.... > > >
For Segundo Dean

I search Postavy parish members book 1926 y. in Lithuanian state archive. Probably your relatives are there.... > > >
Szukam informacji o Czesławie Bohdanowicz (syn Stanisława i Jadwigi), który mieszkał z rodziną w miejscowości Kiemiany do czasu pożaru domu - niestety nie wiem, gdzie się wyprowadzili. Będę wdzięczny za wszelkie informacje. ... > > >
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1151230095&p=5
Szukam wiadomości o miejscu gdzie zaginął mój wuj Józef Kuchto,
syn Aleksandra i Walerii Kuchto urodzony we wsi Piotrowicze
między 1920 a 1925 rokiem.
Wcielony do Armii Czerwonej po 1939 roku, zaginął bez wieści w 1944 roku na Litwie
Rodzeństwo wuja to mój ojciec Wiktor, siostra Benedykta, brat Piotr i brat Stanisław... > > >
Фамилию Даргель встречала при изучении документов по Дисненскому уезду ( метрические книги, ревизские сказки, инвентари имений) В основном в метрических книгах Иказненского и Бородзнечиского костелов.... > > >
Хотела бы узнать за какие года сохранились метрические данные о родившихся в данном приходе .... > > >