Szczyty-Dzięciołowo - cerkiew i parafia prawosławna Jana Chryzostoma

Spis miejscowości parafii w 1899 roku