Zalesie - wieś w rejonie petrykowskim obwodu homelskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Zalesie na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsZalesie na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, BSSR (1924-1926), Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Zalesie na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Добрый день,
Заранее благодарю за помощь в розыске информации о моем отце Жуковском Лаврентии Николаевиче, родившемся 09.10.1925г., его сестре Жуковском Вере Николаевне, родившейся 19.10.1927г.(фамилию Жуковские изменили после аозвращения из ссылки, до ссылки фамилия Жук) их отце Жук Николай Владимирович, родившийся приблизительно в 1900г. И их дедушке Жук Владимир Михайлович, родившийся в период с 1973-1978г.г.

1.За какие года сохранились метрические книги о родившихся, брпкосочетавшихся, умерших в Челющевичской церкви?
2.N.фонда, описи и адрес архива, в котором хранятся метрические книги? odpowiedź
Евгейний. Было небольшое поселение Фильки. Это довоенная советская карта генштаба
http://savepic.su/6972231.htmodpowiedź
Между деревней Залесье и Челющевичи,был хутор или имение Хильки?Подскажите пожалуйста владельца.Спасибоodpowiedź
Добрый день, Разыскиваю сведения о своих дедушке и бабушке жителях деревни Залесье: Жуковский Николай Владимирович и Жуковская (Томашевская) Александра Григорьевна, раскулаченных и сосланных в г;Котлас в 1930г.? По имеющимся сведениям дедушка умер по дороге в Котлас. Бабушка вернулась, но после возвращения след её был утерян.На момент ссылки от их брака осталось двое детей; Лаврентий (мой папа) пяти лет и его сестра двух или трёх лет. Детей удалось спасти от ссылки. Проживали в дер. Залесье. odpowiedź