Zaborówki - wieś w powiecie horodeckim guberni witebskiej Imperium Rosyjskiego. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Zaborówki na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsZaborówki na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim,
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Zaborówki na początku XX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Заметка из "Полоцких епархиальных ведомостей" за 1893 год. О пожертвованіяхъ. Прихожане Мѣховской церкви— крестьяне Заборскаго общества, Обольской волости, десяти деревень по приговору своему, отъ І5 мая 1892 года, устроили въ память событія 29 апрѣля 1891 года часовню (при деревнѣ Скобинѣ) длиною 4 а шириною 3 сажени, на каменномъ фундаментѣ, съ однимъ крыльцомъ о 4-хъ окнахъ, покрыта она тесомъ, главкапокрыта желѣзомъ и окрашена, въ часовнѣ сооружено 4 иконы—Божіей Матери Одигитріи, Покрова Пресвятыя Богородицы, св. Апостоловъ Петра и Павла и Св. Николая, къ иконамъ поставлены подсвѣчники, въ означенную часовню крестьяниномъ деревни Андреенокъ Михаиломъ Стефановымъ, дер. Скобина Стефаномъ Васильевымъ и деревни Москалева Михаиломъ Лукіановымъ пріобрѣтенъ колоколъ вѣсомъ въ 2 п. 33 ф. цѣною въ 33 руб., на устройство часовни прихожанами употреблено около 400 руб.odpowiedź