Ułazowicze - wieś w rejonie lachowickim obwodu brzeskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Ułazowicze na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsUłazowicze na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej, Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Ułazowicze na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- parafia katolicka, do której należał(a) wieś Ułazowicze na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- address of the Archive in which the metric books are stored;
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Фонд Д-135 оп . д. 8 Разная переписка о лечении раненых 22.12.15-21.12.16

Стр.237 Сведения о раненых, прошедших через перевязочный пункт перевязочного отряда 11 сиб. стр дивизии в д. Улазовичи с 14 июля по 1916 года.

Стрелок 10 роты 44 сиб. стр. полка Саливанов умер от ран и похоронен у д.Улазовичи оставлены на излечении при пункте
рядовой Палюкович Яков Дмитриевич 35 брянского пехотного полка 9 роты

рядовой Котов Федор Изохватович 33 орловского пехотного полка 9 роты

прапорщик Константин Николаевич Котовский 4 роты 43 сиб. стр. полка

стрелок Калитов 43 сиб. стр. полка 8 рота поступил 12 июля отправлен в свою часть 18 июля

стрелок Чучков Степан Иванович 43 сиб. стр. полк поступил 17 июля отправлен в лазарет в д.Жеребкович стрелок Чебров Иван Куприянович 43 сиб. стр. полка 12 роты поступил и отправлен в лазарет 18 июля.
Вернулись обратно в строй
1. Барадычев Сергей Петрович стрелок 44 сиб. стр. полка 11 роты 15 июля 1916 года
2. Захаров Федот Андреевич стрелок того же полка 15 роты

стрелок Гладченко Степан Алексеевич 44 сиб. стр. полка умер от ран 15 июля 1916 года Акмолинской области Остаховской волости села Токаревка похоронен 15 же июля у д.Улазовичи
Самсонов Василий Ларионович 44 сиб. стр. полка команды саперов умер от ран 13 июля похоронен 14 июля (Томской губернии и уезда)
стрелок Саливанов (Симбирской губернии Курмышевского уезда) 44 сиб. стр. полка 10 роты умер от ран и похоронен 14 июля 1916 года.
Стрелок неизвестно какой роты того же полка Степан Алексеевич Гладченко ( с.Такиревка Остраховской волости Акмолинской области) умен от ран и похоронен 15 июля 1916 года.

Отправлены в строй 26 июля
Ватардинов Файзула 3 рота 42 сиб. стр. полк Кузин Дмитрий Максимович 9 рота тот же полк

Фонд Д-135 оп. 1 д. 7 Перевязочный отдел 11 сибирской стрелковой дивизии. Переписка о раненых, 01.01.1914--28.11.1915odpowiedź