Storożewszczyzna - wieś w rejonie iwacewickim obwodu brzeskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Storożewszczyzna na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsStorożewszczyzna na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej, Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Storożewszczyzna na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- parafia katolicka, do której należał(a) wieś Storożewszczyzna na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- address of the Archive in which the metric books are stored;
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Мой дед, Мурашко Николай Ильич (1908-1994).
Сын Мурашко Ильи Петровича ( пришёл из Размерок) и Андрейчик Устиньи Федоровны. Также имел старших сестёр Александру, Любовь и ??? еще одну.
Моя бабушка, Павлович Анна Сильвестровна (1914-2001).
Дочь Павловича Сильвестра Лаврентьевича (1882-1932) и Оробей Анастасии (умерла в молодости). Имела родных братьев и сестёр Ольгу, Антона и Григория (расстрелян во время войны), а также сводных братьев и сестёр от второй жены Сильвестра Устиньи.
odpowiedź